Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 3.Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 12ης και της 13ης Δεκεμβρίου 2019 (συζήτηση)
 4.Επανάληψη της συνεδρίασης
 5.Πανηγυρική συνεδρίαση - Ομιλία του Oleg Sentsov, βραβευθέντος με το βραβείο Ζαχάρωφ το 2018
 6.Δηλώσεις της Προεδρίας
 7.Επανάληψη της συνεδρίασης
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας για την τροποποίηση των εμπορικών προτιμήσεων για το κρέας πουλερικών και τα παρασκευάσματα κρέατος πουλερικών που προβλέπονται στη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας (A9-0024/2019 - Enikő Győri) (ψηφοφορία)
  8.2.Τροποποίηση των κανόνων για τον φόρο προστιθέμενης αξίας και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης όσον αφορά την αμυντική προσπάθεια στο πλαίσιο της Ένωσης (A9-0034/2019 - Paul Tang) (ψηφοφορία)
  8.3.Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Joëlle Elvinger (A9-0030/2019 - Olivier Chastel) (ψηφοφορία)
  8.4.Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - François Roger Cazala (A9-0031/2019 - Isabel García Muñoz) (ψηφοφορία)
  8.5.Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Alex Brenninkmeijer (A9-0028/2019 - Tomáš Zdechovský) (ψηφοφορία)
  8.6.Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Νικόλαος Μηλιώνης (A9-0027/2019 - Sándor Rónai) (ψηφοφορία)
  8.7.Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Klaus-Heiner Lehne (A9-0029/2019 - Tomáš Zdechovský) (ψηφοφορία)
  8.8.Τα δικαιώματα του παιδιού επ’ ευκαιρία της 30ής επετείου της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (B9-0178/2019, B9-0179/2019, B9-0180/2019) (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
  9.1.Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας για την τροποποίηση των εμπορικών προτιμήσεων για το κρέας πουλερικών και τα παρασκευάσματα κρέατος πουλερικών που προβλέπονται στη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας (A9-0024/2019 - Enikő Győri)
  9.2.Τα δικαιώματα του παιδιού επ’ ευκαιρία της 30ής επετείου της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (B9-0178/2019, B9-0179/2019, B9-0180/2019)
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Επανάληψη της συνεδρίασης
 12.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Διαδικασία προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2020: κοινό σχέδιο (συζήτηση)
 14.Απόκριση της ΕΕ σε ακραία καιρικά φαινόμενα και τις επιπτώσεις τους: πώς μπορούν να προστατευτούν οι ευρωπαϊκές αστικές περιοχές και η πολιτιστική κληρονομιά τους (συζήτηση)
 15.Δημόσιες διακρίσεις και ρητορική μίσους εναντίον των ατόμων ΛΟΑΔΜ, συμπεριλαμβανομένων των «περιοχών χωρίς ΛΟΑΔΜ» (συζήτηση)
 16.Μέτρα για την αντιμετώπιση του αντικτύπου της απόφασης του ΠΟΕ σχετικά με τη διαφορά για την Airbus στην ευρωπαϊκή γεωργία (συζήτηση)
 17.Η κρίση στο δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο του ΠΟΕ (συζήτηση)
 18.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (859 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (4122 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 4 Μαρτίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου