Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Tisdagen den 26 november 2019 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Meddelande från talmannen
 3.Förberedelse av Europeiska rådets möte den 12–13 december 2019 (debatt)
 4.Återupptagande av sammanträdet
 5.Högtidligt möte - Tal av Oleg Sentsov, 2018 års Sacharovpristagare
 6.Uttalanden av talmannen
 7.Återupptagande av sammanträdet
 8.Omröstning
  8.1.Avtal mellan EU och Ukraina om ändring av de handelsförmåner för kött och köttberedningar av fjäderfä som föreskrivs i associeringsavtalet mellan EU och Ukraina (A9-0024/2019 - Enikő Győri) (omröstning)
  8.2.Ändring av regler för mervärdesskatt och för punktskatt på gemensamma försvarsinsatser inom unionen (A9-0034/2019 - Paul Tang) (omröstning)
  8.3.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Joëlle Elvinger (A9-0030/2019 - Olivier Chastel) (omröstning)
  8.4.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – François-Roger Cazala (A9-0031/2019 - Isabel García Muñoz) (omröstning)
  8.5.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Alex Brenninkmeijer (A9-0028/2019 - Tomáš Zdechovský) (omröstning)
  8.6.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Nikolaos Milionis (A9-0027/2019 - Sándor Rónai) (omröstning)
  8.7.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Klaus-Heiner Lehne (A9-0029/2019 - Tomáš Zdechovský) (omröstning)
  8.8.Barnets rättigheter med anledning av 30-årsjubileet för konventionen om barnets rättigheter (B9-0178/2019, B9-0179/2019, B9-0180/2019) (omröstning)
 9.Röstförklaringar
  9.1.Avtal mellan EU och Ukraina om ändring av de handelsförmåner för kött och köttberedningar av fjäderfä som föreskrivs i associeringsavtalet mellan EU och Ukraina (A9-0024/2019 - Enikő Győri)
  9.2.Barnets rättigheter med anledning av 30-årsjubileet för konventionen om barnets rättigheter (B9-0178/2019, B9-0179/2019, B9-0180/2019)
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 11.Återupptagande av sammanträdet
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 13.Budgetförfarandet för 2020: gemensamt förslag (debatt)
 14.EU:s hantering av extrema meteorologiska händelser och deras effekter: Hur kan de europeiska stadsområdena och deras kulturarv skyddas? (debatt)
 15.Allmän diskriminering och hatpropaganda som drabbar hbti-personer samt ”hbti-fria zoner” (debatt)
 16.Åtgärder för att hantera konsekvenserna för det europeiska jordbruket av WTO:s dom i Airbus-tvisten (debatt)
 17.Krisen avseende WTO:s överprövningsorgan (debatt)
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 19.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (859 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (4122 kb)
Senaste uppdatering: 11 februari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy