Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski (wybrano)
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Indeks 
 Pełny tekst 
Debaty
Środa, 27 listopada 2019 r. - Strasburg Wersja poprawiona

Sytuacja w krajach sąsiedztwa wschodniego (debata)
MPphoto
 

  Jarosław Duda (PPE). – Pani Przewodnicząca! Na wstępie chciałbym wyrazić satysfakcję z postępu krajów Partnerstwa Wschodniego – mimo trudności, o których była tutaj mowa – a zwłaszcza z postępów Ukrainy, Gruzji i Mołdawii we wprowadzaniu zmian zmierzających do dalszej integracji z Unią Europejską. Uważam, że Unia powinna wysłać jasny sygnał, że docenia wysiłki i determinację tych krajów. Popieram inicjatywę wypracowania strategii „Trio 2030” oferującej konkretne długofalowe instrumenty wsparcia dalszych reform i inwestycji.

Droga do integracji europejskiej nie jest łatwa. My w Polsce to pamiętamy. Tym bardziej cenimy i chcemy wspierać wysiłki naszych wschodnich sąsiadów. Chciałbym w szczególności odnieść się do postępu reform na Ukrainie. Gratuluję nowym władzom zapału i odwagi we wprowadzaniu zmian, na które czeka zarówno społeczeństwo ukraińskie, jak i partnerzy unijni. Walka z korupcją, reforma sądownictwa, odpowiedzialne i skuteczne sprawowanie rządów to wielkie wyzwania. Również postęp decentralizacji i wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego są kluczowe dla rozwoju ukraińskiej demokracji.

Doceniając determinację władz, chciałbym jednak podkreślić znaczenie szerokich konsultacji, włączenia wszystkich partnerów – w tym społeczeństwa obywatelskiego – na wszystkich szczeblach wprowadzania zmian. Ma to podstawowe znaczenie zarówno dla społecznej akceptacji, efektywnego wdrażania, jak i trwałości reform.

Pragnę też podkreślić pozytywny wpływ uczestnictwa Ukrainy w programach europejskich, w tym liczny udział młodzieży w programie Erasmus+. Moje spotkania z fantastyczną, żądną wiedzy, ambitną, otwartą młodzieżą ukraińską napawają mnie ogromnym optymizmem.

 
Ostatnia aktualizacja: 7 lutego 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności