Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Сряда, 27 ноември 2019 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюция): вж. протокола
 3.Представяне, от страна на избрания председател на Комисията, на колегиума на членовете на Комисията и на неговата програма (разискване)
 4.Възобновяване на заседанието
 5.Приветствие с добре дошли
 6.Време за гласуване
  6.1.Избиране на Комисията (гласуване)
  6.2.Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Гърция (A9-0040/2019 - Eva Kaili) (гласуване)
  6.3.Мобилизиране на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността (A9-0039/2019 - Monika Hohlmeier) (гласуване)
  6.4.Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2020 г. (A9-0036/2019 - Monika Hohlmeier) (гласуване)
  6.5.Бюджетна процедура за 2020 г.: общ проект (A9-0035/2019 - Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial) (гласуване)
 7.Обяснения на вот: вж. протокола
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 11.Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността): вж. протокола
 12.Мерки за изпълнение (член 112 от Правилника за дейността): вж. протокола
 13.Внасяне на документи: вж. протокола
 14.Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета: вж. протокола
 15.Намеса на други държави в нашите демокрации и нашите избори (разискване по актуални въпроси)
 16.Развитие във връзка с източното съседство (разискване)
 17.Положението в Израел и Палестина, включително заселническите селища (разискване)
 18.Положението в широкия регион на Близкия изток, включително кризата в Иран, Ирак и Ливан (разискване)
 19.Текущи преговори относно ново споразумение за партньорство между ЕС и АКТБ (разискване)
 20.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 21.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (790 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (4013 kb)
Последно осъвременяване: 7 февруари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност