Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 27. november 2019 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 3.Præsentation ved den valgte formand for Kommissionen af kommissærkollegiet og dets program (forhandling)
 4.Genoptagelse af mødet
 5.Velkomstord
 6.Afstemningstid
  6.1.Valg af Kommissionen (afstemning)
  6.2.Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Grækenland (A9-0040/2019 - Eva Kaili) (afstemning)
  6.3.Anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til finansiering af øjeblikkelige budgetforanstaltninger for at klare de aktuelle udfordringer vedrørende migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler (A9-0039/2019 - Monika Hohlmeier) (afstemning)
  6.4.Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på udbetaling af forskud over Den Europæiske Unions almindelige budget for 2020 (A9-0036/2019 - Monika Hohlmeier) (afstemning)
  6.5.2020-budgetproceduren: fælles udkast (A9-0035/2019 - Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial) (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer: se protokollen
 8.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 9.Genoptagelse af mødet
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 11.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 111, stk. 2): se protokollen
 12.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 112): se protokollen
 13.Modtagne dokumenter: se protokollen
 14.Bevillingsoverførsler og budgetafgørelser: se protokollen
 15.Andre landes indblanding i vores demokratier og valg (debat om et aktuelt spørgsmål)
 16.Udviklingen i de østlige nabolande (forhandling)
 17.Situationen i Israel og Palæstina, herunder bosættelserne (forhandling)
 18.Situationen i det bredere Mellemøsten, herunder krisen i Iran, Irak og Libanon (forhandling)
 19.De igangværende forhandlinger om en ny partnerskabsaftale mellem EU og Gruppen af AVS-stater (forhandling)
 20.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 21.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (790 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (790 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (4013 kb)
Seneste opdatering: 7. februar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik