Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Woensdag 27 november 2019 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 3.Presentatie, door de gekozen voorzitter van de Commissie, van het college van commissarissen en het Commissieprogramma (debat)
 4.Hervatting van de vergadering
 5.Welkomstwoord
 6.Stemmingen
  6.1.Verkiezing van de Commissie (stemming)
  6.2.Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Griekenland (A9-0040/2019 - Eva Kaili) (stemming)
  6.3.Terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de huidige met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen (A9-0039/2019 - Monika Hohlmeier) (stemming)
  6.4.Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor de betaling van voorschotten in de algemene begroting van de Unie voor 2020 (A9-0036/2019 - Monika Hohlmeier) (stemming)
  6.5.Begrotingsprocedure 2020: gemeenschappelijk ontwerp (A9-0035/2019 - Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial) (stemming)
 7.Stemverklaringen: zie notulen
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 9.Hervatting van de vergadering
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering : zie notulen
 11.Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 2, van het Reglement): zie notulen
 12.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 112 van het Reglement): zie notulen
 13.Ingekomen stukken: zie notulen
 14.Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten: zie notulen
 15.Inmenging van andere landen in onze democratieën en verkiezingen (actualiteitendebat)
 16.Ontwikkelingen in de landen van het Oostelijk Nabuurschap (debat)
 17.De situatie in Israël en Palestina, onder meer wat de nederzettingen betreft (debat)
 18.De situatie in de ruimere regio van het Midden-Oosten, waaronder de crisis in Iran, Irak en Libanon (debat)
 19.Lopende onderhandelingen over een nieuwe partnerschapsovereenkomst EU-ACS (debat)
 20.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 21.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (790 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (4013 kb)
Laatst bijgewerkt op: 7 februari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid