Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 27 november 2019 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 3.Den valda kommissionsordförandens presentation av kommissionskollegiet och dess program (debatt)
 4.Återupptagande av sammanträdet
 5.Välkomsthälsning
 6.Omröstning
  6.1.Val av kommissionen (omröstning)
  6.2.Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland (A9-0040/2019 - Eva Kaili) (omröstning)
  6.3.Ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av omedelbara budgetåtgärder för att hantera de utmaningar som migration, flyktingströmmar och säkerhetshot innebär (A9-0039/2019 - Monika Hohlmeier) (omröstning)
  6.4.Ianspråktagande av EU:s solidaritetsfond för att möjliggöra förskottsutbetalningar från unionens allmänna budget för 2020 (A9-0036/2019 - Monika Hohlmeier) (omröstning)
  6.5.Budgetförfarandet för 2020: gemensamt förslag (A9-0035/2019 - Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial) (omröstning)
 7.Röstförklaringar: se protokollet
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 11.Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen): se protokollet
 12.Genomförandeåtgärder (artikel 112 i arbetsordningen): se protokollet
 13.Inkomna dokument: se protokollet
 14.Anslagsöverföringar och budgetbeslut: se protokollet
 15.Andra länders inblandning i våra demokratier och val (debatt om en aktuell fråga)
 16.Utvecklingen i det östra grannskapet (debatt)
 17.Situationen i Israel och Palestina, även bosättningarna (debatt)
 18.Situationen i Mellanöstern i stort, inklusive krisen i Iran, Irak och Libanon (debatt)
 19.De pågående förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal mellan EU och AVS-länderna (debatt)
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 21.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (790 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (790 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (4013 kb)
Senaste uppdatering: 7 februari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy