Index 
 Précédent 
 Suivant 
 Texte intégral 
Compte rendu in extenso des débats
XML 55k
Jeudi 28 novembre 2019 - Strasbourg Edition révisée

2. Protection des défenseurs de la forêt et de l'environnement dans l'Union (débat)
Vidéo des interventions
Procès-verbal
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η συζήτηση επί της δήλωσης της Επιτροπής σχετικά με την προστασία των υπερασπιστών των δασών και του περιβάλλοντος στην ΕΕ (2019/2939 (RSP)).

Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω και πάλι ότι υπάρχει η δυνατότητα να υποβάλετε αίτημα για να σας δοθεί ο λόγος κατά τη διαδικασία «catch-the-eye» και τη διαδικασία «ερώτησης με γαλάζια κάρτα» χρησιμοποιώντας τόσο τη «συνήθη διαδικασία» όσο και το ηλεκτρονικό σύστημα.

Οι σχετικές οδηγίες είναι διαθέσιμες στην είσοδο του Ημικυκλίου.

 
  
MPphoto
 

  Neven Mimica, Member of the Commission. – Mr President, the Commission is strongly committed to protecting and restoring existing forests, both within the European Union and worldwide. To this end, a comprehensive legislative framework exists at EU level. In particular, many forests are protected under the Birds and Habitats Directives. These Directives require that some forest habitats be maintained at or restored to favourable conservation status.

Currently 23% of the European Union’s forest area is part of the Natura 2000 network of protected sites. In addition, species protection rules under both the Birds and Habitats Directives apply within the whole EU territory.

Environmental defenders represent natural and indispensable allies in the promotion of environmental rights. Another tool is the Directive on Environmental Crime in the European Union. The Commission is currently evaluating how the Directive has contributed to the fight against environmental crime. The Commission is currently carrying out a wide public consultation, open until January 2020, and will assess the need to review this legislation or improve its implementation.

Finally, the Timber Regulation aims to prevent trade in illegally harvested timber and timber products.

Environmental crime is also considered a threat to European security and to the well-being of citizens. It has therefore been included in the EU policy cycle against serious and organised crime covering the period from 2018 to 2021. The European Union policy cycle’s primary objective is to increase cooperation amongst law enforcement services and EU agencies to disrupt organised crime groups through operational actions.

It is important to recall that Member States are responsible for implementing the relevant rules, as well as for taking appropriate enforcement measures, including sanctions and penalties. The Commission monitors the implementation of these rules and takes action when needed. The European Union is also providing financial means for the protection, restoration and sustainable management of forests in line with the EU forest strategy.

The European Union’s rural development funds under the common agricultural policy are the main source of funding for forests, amounting to EUR 8.2 billion of public expenditure in the current multiannual financial framework (MFF) period 2014-2020.

Last but not least, the recent Communication on stepping up EU action to protect and restore the world’s forests shows that the European Union is increasing its efforts to step up global action against biodiversity loss. This is currently being discussed in the Council and Parliament. In this context, I have to highlight again the important role of the Timber Regulation, which applies to both timber logged in third countries and imported into the European Union and to domestic timber logged in the European Union.

The Commission has been alerted to reported cases of continued illegal logging in some Member States, including in primary forests, and is carefully assessing the situation. On the specific case of Romania, the Commission is working with the authorities to assess the situation. It is also in the process of analysing Copernicus satellite imagery of logging activities in Natura 2000 protected areas.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Buda, în numele grupului PPE. – Aproximativ 42 % din suprafața de teren a Uniunii Europene este acoperită de păduri, iar peste trei milioane de europeni sunt angajați în sectorul forestier. Importanța acestora este incomensurabilă pentru tot ce înseamnă viață pe Pământ, dar și pentru zonele depopulate unde creează oportunități reale pentru angajare. Aurul verde nu este însă inepuizabil. Astăzi lumea întreagă este chemată să lupte împotriva a ceea ce nu cunoaște granițe naționale sau continentale, și anume combaterea schimbărilor climatice profunde care ne afectează viața de zi cu zi. Gestionarea durabilă a pădurilor este extrem de importantă în acest sens, având în vedere secreția crescută de dioxid de carbon. La toate nivelurile politice trebuie să se facă tot ceea ce este necesar pentru a preveni alterarea stării pădurilor și pentru a restabili starea bună a acestora acolo unde este necesar. Comisia Europeană și statele membre trebuie încă o dată să sprijine măsurile necesare pentru reîmpădurirea terenurilor degradate și a celor improprii pentru agricultură.

 
  
MPphoto
 

  Maria Arena, au nom du groupe S&D. – Monsieur le Président, chaque année, les femmes et les hommes qui luttent pour la protection de l’environnement sont de plus en plus victimes de violences et d’intimidations. En 2018, ce sont plus de 160 personnes qui ont trouvé la mort du fait de leur combat en faveur de l’environnement dans le monde. Lorsqu’ils ne sont pas tués, ces militants sont souvent victimes d’arrestations abusives, de menaces ou de violences pour avoir osé s’opposer aux intérêts des gouvernements et des entreprises qui s’approprient leurs terres ou leurs forêts.

Ces violences sont malheureusement en augmentation, et si l’Europe n’est pas le continent le plus touché par ces violences, elle n’est cependant pas épargnée. Ces derniers mois, deux personnes ont été tuées alors qu’elles luttaient contre des abattages illégaux en Roumanie, tandis qu’au Royaume-Uni, trois personnes ont été condamnées à de lourdes peines de prison pour leur action contre l’exploitation du gaz de schiste. Parmi les militants des droits de l’homme, les activistes environnementaux courent souvent de graves dangers du fait des intérêts financiers que leurs actions remettent en question. Il faut impérativement des lois contraignantes afin qu’aujourd’hui, ces entreprises soient tenues pour responsables des actes contre les activistes. Ces entreprises – les compagnies européennes qui importent des matières premières et des produits depuis les pays tiers –doivent aujourd’hui s’assurer que leurs partenaires et toute la chaîne d’approvisionnement respectent les droits de l’homme et les droits environnementaux. Le règlement sur le bois est une bonne réglementation, mais nous devons aller plus loin en matière de responsabilité des entreprises. Les militants environnementaux doivent pouvoir se tourner vers l’Europe pour qu’elle les protège et leur assurer un accès à la justice lorsqu’ils sont victimes de ces violences.

Le système judiciaire ne doit pas être un moyen de réduire les activistes au silence, mais de les défendre contre ceux qui attaquent leurs droits et causent des dommages environnementaux. La criminalisation de ces militants ne fait que banaliser et rendre légitimes les violences qu’ils subissent, ce qui ensuite favorise la poursuite de ces mêmes violences. De telles mesures doivent permettre de mieux protéger et de mieux défendre les militants environnementaux en Europe mais également dans le reste du monde.

 
  
MPphoto
 

  María Soraya Rodríguez Ramos, en nombre del Grupo Renew. – Señor presidente, los bosques son nuestra vida. Albergan el 30 % de la superficie terrestre, pero mantienen el 80 % de la biodiversidad. Gracias a ellos respiramos. Gracias a ellos vivimos. Por lo tanto, acogemos con mucha satisfacción la preocupación de la Comisión por la protección de los bosques europeos y del mundo.

Lo cierto es que según empeoran las condiciones de nuestros bosques, las condiciones de las personas que los defienden, de los defensores ambientales, están también deteriorándose en el mundo. Se han dado algunos datos, y, efectivamente, según algunos informes, como el informe de Front Line Defenders, en 2018 doscientos cuarenta y siete líderes y lideresas ambientales han sido tiroteados, perseguidos o han desaparecido precisamente por defender su entorno ambiental, por defender el derecho de todos.

Porque hay que decir que la destrucción de la biodiversidad no concierne exclusivamente a las leyes ambientales sino que debe considerarse como una violación de los derechos humanos internacionales. En este sentido, la Unión Europea debe tomar medidas para defender a las personas que defienden nuestro entorno. Debemos mejorar nuestra legislación ambiental y luchar contra los delitos ambientales.

Efectivamente, como también se ha citado, cuarenta organizaciones ecologistas de todo el mundo están protestando y están exigiendo justicia en relación con el asesinato, el mes pasado, de dos guardias forestales en Rumanía que habían denunciado la tala ilegal de los bosques de su región. Según los datos de la propia Comisión, el 43 % de la madera que se obtuvo en estos bosques rumanos en 2015 procedía de fuentes no identificadas.

Una certificación, etiquetado seguro que certifique una cadena de valor libre de deforestación, tanto de bosques europeos como internacionales, es absolutamente necesaria en la Unión Europea. Creo que la Comisión debe ponerse con esta tarea.

 
  
MPphoto
 

  Marie Toussaint, au nom du groupe Verts/ALE. – Monsieur le Président, ils s’appelaient Răducu Gorcioaia et Liviu Pop, ils étaient gardes-forestiers et ont été assassinés cet automne parce qu’ils ne faisaient que leur devoir, c’est-à-dire protéger la forêt. En tout, ce ne sont pas deux mais six gardes-forestiers qui ont été tués par la mafia du bois ces dernières années en Roumanie. Ils protégeaient la nature, mais personne ne les a protégés.

Les protectrices et les protecteurs de l’environnement sont bel et bien des cibles, et nous le savons. Chaque année, ce sont près de 200 défenseurs de la nature qui sont tués dans le monde. Chaque semaine, trois personnes sont tuées parce qu’elles défendent leurs biens naturels, leurs terres ou simplement leurs droits face aux industries de l’exploitation minière, forestière ou agro-alimentaire. Tous les jours, des femmes et des hommes qui défendent la nature sont agressés, réduits au silence, diffamés, arrêtés ou menacés de mort. L’ONG Global Witness le souligne: ce harcèlement est lié aux mafias éco-criminelles, mais il résulte aussi des actions des États qui mettent en place des politiques visant à criminaliser et à intimider les écologistes. Le cynisme tue, l’avarice tue et l’indifférence tue. Cela se passe le plus souvent hors de nos frontières, comme dans le Brésil de Bolsonaro, notre partenaire commercial, où, ce mardi encore, l’ONG Saúde e Alegria et quatre environnementalistes ont été fouillés par des militaires et faussement accusés d’avoir incendié volontairement Alter do Chão afin de recevoir des dons internationaux.

Il en va de même sur le territoire de l’Union européenne avec les gardes-forestiers roumains, ou Rémi Fraisse, tué par une grenade de la police française, ou encore les militants opposés à la fracturation hydraulique qui ont écopé de peines de prison ferme au Royaume-Uni. Le silence de l’Union vaut complicité; il est temps d’y mettre un terme et il est temps que l’Union condamne enfin les crimes contre la nature et contre celles et ceux qui la protègent. Il est temps que l’Union honore enfin, et avec force, la vie et l’engagement de celles et ceux qui nous permettent de vivre encore aujourd’hui sur une terre habitable.

 
  
MPphoto
 

  Aurelia Beigneux, au nom du groupe ID. – Monsieur le Président, chers collègues, j’aimerais dépasser le cadre européen. En effet, les défenseurs de l’environnement sont des cibles dans le monde entier. Selon les ONG, au moins 164 défenseurs de l’environnement ont été tués l’année dernière. Ils se battaient contre des projets miniers, forestiers ou agro-industriels, mais d’autres aussi ont été réduits au silence par l’intimidation et la violence. Ce triste diagnostic étant posé, comment pouvons-nous les aider?

Il est toujours possible de faire pression sur les États et les multinationales qui encouragent ces violences pour toujours plus de profit, mais nous aiderons surtout ces défenseurs héroïques de l’environnement si nous changeons, nous aussi, nos habitudes de consommation. L’abattage forestier, le braconnage, l’agriculture de masse et intensive existent et se développent parce qu’il y a une demande dans les supermarchés de l’Europe: le bois pour nos meubles, le soja pour le bœuf et l’huile de palme pour les shampooings. En effet, la consommation de l’Union européenne représenterait environ 10 % de la part mondiale de la déforestation, qui est notamment due à la consommation de ces produits.

Notre rôle en tant que responsables politiques est d’alerter et d’informer les citoyens de nos pays respectifs, de leur proposer de consommer de manière écoresponsable et de les inciter à le faire. Il est urgent de stopper tous les traités internationaux qui favorisent ce pillage de ressources terrestres.

 
  
MPphoto
 

  Андрей Слабаков , от името на групата ECR. – Г-н Председател, аз не мисля, че трябва да има някакво специално законодателство за екоактивистите, в смисъл, че всички държави в Европейския съюз имат законодателства, които защитават всички граждани.

Аз не разбирам от кого трябва да закриляме т.н. защитници. Тези, които плачат истерично за защита, не защитават природата. В България те се наричат „отровно зелени“. Това са НПО, които не само саботират проекти за милиарди на Европейския съюз, не само че се занимават с екорекет, но и злоупотребяват с еврофондове. Това беше разкрито в много журналистически разследвания. Заради тях думата „екология“ се превърна в мръсна дума.

Озадачен съм, че зелените партии изобщо подкрепят такива странни организации, които само вредят на тяхната кауза. Благодарение на тези неправителствени организации на последните избори в България зелените взеха точно 0 процента. Колегите на зелените трябва да прочистят своите редици от тези фалшиви бранители на природата, тъй като тези компрометирани НПО нямат нужда от защита, а от съд.

 
  
MPphoto
 

  Πέτρος Κόκκαλης, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. – Κύριε Πρόεδρε, σε λίγες ώρες σε αυτή την αίθουσα θα κληθούμε να κηρύξουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση σε κατάσταση έκτακτης κλιματικής ανάγκης. Ελπίζω να το κάνουμε, γιατί αυτό είναι που συμβαίνει στον πλανήτη μας, και το κάνουμε όχι για να προστατεύσουμε τον πλανήτη ή για να καταστρέψουμε τον πλανήτη, δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Το κάνουμε γιατί αυτή η έκτακτη ανάγκη αφορά την υγεία των ανθρώπων. Το κάνουμε για να προστατεύσουμε τους ανθρώπους και να αναγνωρίσουμε ότι το ανώτατο ανθρώπινο δικαίωμα είναι το δικαίωμα στην ανάσα και στο περιβάλλον εκείνο που μας επέτρεψε να εξελιχθούμε στα όντα που είμαστε σήμερα.

Τα τελευταία χρόνια πάνω από πέντε άνθρωποι το χρόνο σκοτώνονται, δολοφονούνται, προστατεύοντας φυσικούς πόρους. Αυτή η μάχη θα συνεχιστεί από κλιματικούς αγωνιστές, κυρίως αυτόχθονες πληθυσμούς, οι οποίοι προστατεύουν τη γη τους και προστατεύουν και εμάς τους ίδιους. Τα δάση τα προστατεύουμε γιατί μας προστατεύουν από την υπερέκθεση στο διοξείδιο του άνθρακα. Πρέπει λοιπόν να σταθούμε δίπλα τους. Στη Ρουμανία, στη χώρα μας, στο Λονδίνο και παντού θα βλέπουμε περισσότερους κλιματικούς αγωνιστές, καθώς όλο και μειούμενοι πόροι υπάρχουν για όλο και περισσότερους ανθρώπους. Πρέπει να δημιουργήσουμε και εμείς μία γραμμή έκτακτης βοήθειας, να παρέχουμε νομική υποστήριξη και να δημιουργήσουμε κι έναν μηχανισμό άμεσης αντίδρασης στα περιβαλλοντικά εγκλήματα.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Bernhuber (PPE). – Herr Präsident, sehr geehrter Vertreter der Europäischen Kommission! Immer wieder dringen selbsternannte Umweltschützer bei Nacht- und Nebelaktionen in Ställe ein und beunruhigen so Tiere und fotografieren im Stall. Für betroffene Landwirte in Österreich war es bisher unmöglich, gegen unbefugtes Eindringen in Eigentum strafrechtlich vorzugehen. In unserem Nationalrat in Österreich wurde ein dahingehendes Gesetz heuer leider abgelehnt, von der FPÖ und anderen Parteien wurde hier keine Zustimmung erteilt.

Unsere Landwirte brauchen europaweit wirksame Möglichkeiten, um gegen illegales Eindringen in ihr Eigentum vorgehen zu können. Es kann doch nicht rechtens sein, wenn jemand einfach so in fremdes Eigentum eindringt, Verunsicherung und Verwüstung hinterlässt und womöglich dann noch Bilder oder Videos veröffentlicht, die manipuliert waren, und die Menschen darüber falsch informiert. So etwas ist einfach nicht in Ordnung! Nicht die Umweltschützer brauchen mehr Schutz von der EU, sondern unsere Landwirte brauchen mehr Schutz und Handlungsmöglichkeiten von der EU gegenüber radikalen Umweltschützern.

 
  
MPphoto
 

  Christel Schaldemose (S&D). – Hr. formand! Lad os nu starte med de gode nyheder: I langt de fleste lande i Europa er man begyndt at se, at der igen kommer mere skov. Det er lykkedes os i EU at vende udviklingen.

Skovene i Europa er vokset med et område på størrelse med Grækenland siden 1990. Vi er selvfølgeligt ikke i mål endnu, men der er sket positive fremskridt. Det er vigtigt, at vores medlemslande skruer op for ambitionerne på det område, f.eks. har mit eget medlemsland, Danmark, valgt at ville seksdoble arealet af uberørt skov. Jeg håber, at andre lande vil følge med.

Men vi kan ikke undvære handling på europæisk plan. Derfor er det af ret stor betydning, at vi får et nyt europæisk miljøhandlingsprogram eller tilsvarende, som ser på uberørt skov og vores biodiversitet og klimaet. I det program synes jeg også, at det er vigtigt, at vi gør en indsats for at få beskyttet de mennesker, der hjælper til med at beskytte vores natur. Hvordan det skal se ud, skal jeg ikke nødvendigvis i detaljer beskrive her. Jeg synes, det er vigtigt, at vi også fra europæisk side går ind og sikrer de mennesker, der hjælper til med at beskytte vores skove.

Derudover har vi brug for, at vi får håndhævet de allerede eksisterende regler langt bedre. Det betyder dermed også, at vi skal have straffet dem, som ikke overholder de regler, vi har i Europa.

Vi kan godt skalere op! Vi skal gøre rigtig meget mere for at beskytte vores skove og for at beskytte dem, der beskytter vores skove!

 
  
MPphoto
 

  Jadwiga Wiśniewska (ECR). – Panie Przewodniczący! Lasy są absolutnie bardzo ważne dla zachowania czystości powietrza i nikogo tutaj nie muszę w tej sprawie przekonywać. Chciałabym zwrócić uwagę na fakt, że powinniśmy stwarzać jak najlepsze warunki, żeby państwa członkowskie dobrze gospodarowały lasami. Takim dobrym przykładem dobrego gospodarowania zasobami leśnymi jest Polska, która znajduje się w czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów w Unii Europejskiej. Obecnie wynosi ona ponad dziewięć milionów hektarów. Mamy lesistość na poziomie blisko trzydziestu procent. Zdecydowana większość to lasy państwowe i polskie lasy państwowe są przykładem, jak można w sposób rozważny, rozsądny gospodarować zasobami leśnymi. Corocznie w Polsce sadzi się ponad pięćset milionów nowych drzew. Przy tej okazji chciałabym zwrócić uwagę na fakt, który był tutaj, w Wysokiej Izbie, podnoszony kilka lat temu, mianowicie temat Puszczy Białowieskiej. Kiedy w otulinie puszczy pojawił się kornik drukarz, ekolodzy protestowali wówczas przeciwko wycince chorych drzew. Dzisiaj puszcza umiera. Dwadzieścia pięć procent puszczy już jest martwe. To jest efekt pracy nieprzewidywalnych ekologów... (Przewodniczący odebrał mówczyni głos)

 
  
MPphoto
 

  Anja Hazekamp (GUE/NGL). – Mr President, our precious nature does not have a voice, and the brave people who stand up to defend it risk their lives by doing so. I want to tell you the story of a Romanian activist, Gabriel Paun from Agent Green. He is in the European Parliament today.

He risked his life trying to prevent trees becoming cheap furniture, trees harvested from the Domogled National Park in the Retezat Mountains. He has been attacked many, many times. In 2015, the ‘lumber mafia’ broke his head, his ribs, and his hand with the intention to kill him. While it was all recorded, it took prosecutors four years to send the attackers to court. Last year, they cut down big trees in aiming to crush him and his car, to block him from filming their illegal logging.

The authorities protect the illegal loggers by manipulating the official figures of the volume of wood that is taken each year from Romania’s forest. This is unacceptable. What will the Commission do to protect our forests and to protect the people who defend them?

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). – Pane předsedající, já souhlasím s tím, že obrana životního prostředí je zásadní lidskoprávní bojiště. Chtěl bych razantně odsoudit vraždu dvou dělníků, respektive obránců lesa v Rumunsku. Zároveň bych chtěl zdůraznit, že obránci ve většině případů skutečně jednají ve veřejném zájmu, protože se snaží chránit životní prostředí, udržitelný rozvoj a jde obecně o lidská práva. Nesmí ovšem dojít také ke zneužití práv, tam, kde dochází k manipulaci, ke zneužití postavení obránců, tak tam není možné jim poskytovat nějakou nadstandardní ochranu.

V ekonomicky méně vyspělých zemích domorodé a místní komunity především chrání své přírodní zdroje. Toto téma je sice pouze o stavu lesů a ochráncích v Evropské unii, ale nezapomínejme na to, že jsou komunity na světě, které přirozeně chrání své přírodní zdroje. V lesnictví skutečně došlo ke zlomu v trendu, stav lesa se v Evropě zlepšuje, ale nesmíme usnout na vavřínech. Já bych chtěl podtrhnout, že musíme pokračovat dále v zalesňování a ochraně lesa.

 
  
MPphoto
 

  Sylwia Spurek (S&D). – Mr President, for the last couple of years we have been witnessing increasing numbers of protests in defence of the natural environment in the EU. Environmental activists, like those in Białowieża Forest or Camp for Climate in Poland, engage in great service to humanity, and their demands are compelling.

When the Polish part of the Białowieża Forest, registered at the UNESCO World Heritage, was the subject of massive cuts, environmental defenders were there to stop deforestation and alert public opinion. The European Community must not watch silently as environmental defenders are harassed, arrested and face charges for what they do. I call for increasing efforts to protect and fulfil environmental defenders rights within the EU. The EU needs a clear line on this issue. Those who protect the environment are heroes, not criminals.

 
  
MPphoto
 

  Pär Holmgren (Verts/ALE). – Herr talman! I allt fler länder införs förbud mot att engagera sig i organisationer som försvarar demokrati, miljö och även mänskliga rättigheter. De som kämpar för vår miljö och natur utsätts för hot, trakasserier och till och med mord. I genomsnitt handlar det om tre mord per vecka någonstans i världen.

Jag har precis hört nyheten om de mördade skogsvaktare här i Europa som har försökt skydda de äldsta urskogarna mot förstörelse och stöld. Det borde vara självklart för alla medlemsstater och företag i Europa att skydda naturen. Det måste vara självklart att alltid skydda de människor som redan gör det.

 
  
MPphoto
 

  Emmanuel Maurel (GUE/NGL). – Monsieur le Président, la restauration et la protection de la forêt européenne est évidemment un enjeu politique majeur. Cela dit, j’entends ce débat et je me dis qu’il faudrait déjà arrêter d’être hypocrites. En effet, nous nous protégeons et essayons de protéger la forêt européenne, mais nous exportons la déforestation en signant des traités commerciaux qui incitent à la destruction des forêts et, notamment, des forêts primaires. Je vous renvoie à notre prochain accord commercial avec le Viêt Nam ainsi qu’à notre accord commercial avec le Mercosur, qui est en cours de négociation et constitue une incitation à la déforestation.

Il faut donc mettre un terme à cette hypocrisie. Il y a un enjeu écologique – tout le monde l’a dit –, mais il y a aussi un enjeu social, dont nous avons parlé à juste titre en évoquant les défenseurs de l’environnement qui sont aujourd’hui criminalisés, parfois pourchassés.

J’ai aussi une pensée pour les travailleurs de la forêt, de la sylviculture, qui vivent dans des conditions sociales très dégradées, assorties d’un dumping social avéré, et souffrent de la réduction des effectifs. Je pense aussi à la privatisation, par exemple celle de l’Office national des forêts en France. Ces travailleurs de la sylviculture et du bois doivent être protégés.

Enfin, je pense que nous avons besoin d’une meilleure coordination des politiques européennes. Nous avons plein de textes épars alors qu’il faut un paquet législatif «forêts» ambitieux et harmonieux qui intègre toute notre réflexion sur la politique agricole, le développement du bio et la politique commerciale. C’est cela le vrai chantier de notre législature.

 
  
MPphoto
 

  Nicolás González Casares (S&D). – Señor presidente, he crecido rodeado de viejos robles y castaños. En mi tierra, como en el resto de Europa, los bosques son las vidas y los pulmones de nuestros ecosistemas. Durante siglos han sido calor, cobijo y alimento. Todos aquellos que protegen nuestros árboles son dignos de defensa por este Parlamento, sean los guardas rumanos —a quienes enviamos nuestra solidaridad y condenamos lo que están sufriendo—, o las ONG. Conozco bien cómo se puede luchar por un bosque desde la sociedad civil y las instituciones.

Quiero aprovechar para hacer un alegato por todos los bosques autóctonos y primitivos de Europa, algunos amenazados y agredidos por la codicia. En la fachada atlántica de la Península Ibérica estamos perdiendo los bosques tradicionales. Como en otras partes de Europa, se está sustituyendo nuestra antigua cubierta forestal —variada y llena de vida— por monocultivos forestales que solo representan intereses particulares, empobrecen el suelo y favorece la acción de los incendiarios.

Debemos saber también que plantar bosques no es lo mismo que crear un bosque. Por tal motivo debemos apoyar y reforzar el trabajo de los que cuidan porque también están cuidando de nosotros y de los que están por venir, recordando que un bosque primitivo es un luchador perseverante y obstinado contra el cambio climático.

(El orador acepta responder a una pregunta formulada con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul» (artículo 171, apartado 8, del Reglamento interno)).

 
  
MPphoto
 

  Daniel Buda (PPE), Întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru”. – Domnule președinte, aș dori să-l întreb pe distinsul coleg dacă este de acord cu ceea ce s-a întâmplat în România și eu spun că este un lucru bun că începând de astăzi pădurarii din România au dreptul să poarte arme letale, arme de foc, tocmai pentru se putea apăra mai bine și dacă crede că acest lucru ar putea fi extins și la nivelul celorlalți pădurari din Uniunea Europeană.

 
  
MPphoto
 

  Nicolás González Casares (S&D), respuesta de «tarjeta azul». – Creo que la situación de Rumanía es muy singular. Desde luego, no comparto que esa extensión sea lógica para todos los países de la Unión Europea. Desde luego, no para el mío.

Ahora sí, tenemos que dotarles, si no de esas herramientas, sí de armas pero legales, que las leyes los protejan más que hoy en día.

 
  
 

Διαδικασία «Catch-the-Eye»

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). – Pane předsedající, já jsem se přihlásila o slovo k několika poznámkám. Zaprvé chci říct, že Evropská unie musí i v příštím programovém období pomoci členským státům v obnově lesů. Je pravda, že se navýšila rozloha lesů v Evropě, ale je také pravda, že se zhoršila jejich kvalita na mnoha částech, a to v důsledku klimatických změn, výkyvů, zejména suchu, a škůdcům. Myslím, že tedy znovu Fond pro regionální rozvoj bude muset podporovat snahu lesníků v zalesňování.

Já chci při této příležitosti poděkovat stovkám dobrovolníků v České republice, kteří se zapojili do obnovy lesa v letošním roce. Tisíce hektarů, myslím, že to je ukázka toho, že lidem není jedno, v jakém stavu jsou plíce této planety. A nám, členům Evropského parlamentu, není jedno, jak se postavil brazilský prezident k hašení požárů v Amazonii. Já žádám Komisi, aby pokračovala v iniciativě předsedy Rady Tuska, který nabídl pomoc a požádal o to, aby hašení bylo intenzivní, jinak nepodepíšeme dohodu s Mercosurem. Pokud nebude Brazílie hasit svůj požár v Amazonii, nebudu souhlasit s dohodou s Mercosurem.

 
  
MPphoto
 

  Vlad-Marius Botoş (Renew). – Domnule Președinte, dragi colegi, vă mulțumesc pentru că aproape toți ați evidențiat România în discursurile dumneavoastră, vă mulțumesc mult. Pădurile din România, așa e cum ați spus fiecare dintre voi, plâng în fiecare zi. Plâng pentru că topoarele vorbesc. În fiecare oră hectare de pădure dispar și da, acest lucru se întâmplă în Europa, unde prioritățile sunt protejarea mediului și reducerea emisiilor. Mi-aș dori o implicare mai activă a Uniunii Europene în țările în care pădurea nu este respectată și mă bucur, domnule Comisar, că ați evidențiat în discursul de astăzi România și vă mulțumesc pentru vizita pe care ați făcut-o anul acesta la București. Poziția Uniunii Europene față de politicile naționale în care nu este respectată pădurea va trebui să fie mai eficientă, mai clară. Nepăsarea poate duce la dezastre naturale, pierderea de ecosisteme rare și pierderea de vieți omenești. Zeci de ani, poate chiar sute de ani ne vor trebui să reîmpădurim suprafețele care au dispărut. Generația noastră are responsabilitatea să le mențină și să le păstreze sănătoase pentru următoarele generații și vă mulțumesc din nou pentru ați evidențiat România în discursurile dumneavoastră, dar haideți să dăm pădurilor importanța cuvenită în toată această platformă verde de care vorbim.

 
  
MPphoto
 

  Kateřina Konečná (GUE/NGL). – Pane předsedající, již několikrát jsme zde kritizovali odlesňování v zemích mimo Evropskou unii. Teď musíme řešit tuto problematickou otázku bohužel i na naší úrovni. A i zde u nás, v Evropské unii, jde o život. V Rumunsku totiž v poslední době došlo kvůli takzvané těžařské mafii k úmrtí dvou lesníků. Považuji za naprosto nepřijatelné, aby k takovým událostem docházelo kdekoliv ve světě, a za naprosto šokující, že se tak děje u nás, na půdě Evropské unie.

Šílenstvím rovněž je, že každý den, každý den zmizí v Rumunsku devět hektarů pralesa a my sedíme a díváme se na to. Chápu to tak, že Pařížská klimatická dohoda je prostě pro nás jen kusem papíru, o kterém diskutujeme, ale prakticky nic neznamená, a když můžeme chtít jeho vymáhání, tak to neděláme? Protože přesně takto to vypadá. Poučujeme všechny okolo nás a nejsme schopni si udělat pořádek doma.

Pane komisaři, já Vás vyzývám, abyste velmi aktivně zasáhl proti tomu, co se v Rumunsku děje a velmi aktivně působil tak, aby nejenom nedocházelo k vraždám, ale především, aby nedocházelo k tomu, že se nám bude ztrácet tak drahocenný les.

Upřímnou soustrast rodinám těch, kteří přišli o své blízké.

 
  
MPphoto
 

  Ivan Vilibor Sinčić (NI). – Poštovani predsjedavajući, pozivam sve europarlamentarne zastupnike, a posebno nas dvadesetak ovdje koji smo momentalno u dvorani da zaštitimo šume na europskom kontinentu.

Kolegica je maloprije spomenula drvnu mafiju. Drvna mafija postoji i u Republici Hrvatskoj. Objasnit ću to kroz nekoliko brojeva: u tri desetljeća od postanka Hrvatske pošumili smo tisuću petsto kilometara kvadratnih šumama kroz osam različitih metoda pošumljavanja. Upitno je što se od toga sve primilo, ali to je statistika. U samo jednom desetljeću posjekli smo tisuću kilometara kvadratnih ilegalno, dakle, uz ono što redovito siječemo, planski, legalno, ovoliko smo posjekli ilegalno i to minimalno. To su konzervativne procjene.

Organizirani kriminal uzeo je upravljanje hrvatskim šumama, siječe se bez ikakvog reda i plana, ne siječe se makija, sijeku se najbolja, najljepša stabla koja onda za nikakav novac idu u druge zemlje Europske unije. Iako se siječe više nego ikada, nije nikad teže bilo doći hrvatskim prerađivačima do drva.

Šume i veliki prostori po Hrvatskoj sve više podsjećaju na Mjesečevu površinu, a hrvatska država, kako se nije u stanju obračunati niti s jednom mafijom, nažalost, nije se u stanju obračunati sama niti s ovom mafijom pa pozivam vas sve da zaštitimo javno dobro svih nas i da očuvamo šume na europskom kontinentu.

 
  
MPphoto
 

  Mauri Pekkarinen (Renew). – Arvoisa puhemies, tämä on tärkeä keskustelu. Mutta tähän on lisättävä ja tässä on muistutettava siitä, että Euroopan unionin alueella on myös monia maita, joissa metsien suojelu, biodiversiteetin vaaliminen ja metsien teollinen käyttö kulkevat käsi kädessä kestävällä tavalla. Suomi on esimerkki tällaisista maista. Meillä on metsiä suojeltu eriasteisin suojelunormein yhteensä 44 000 neliökilometriä. Se on vähän enemmän kuin koko Tanskan pinta-ala. Samaan aikaan meillä hyödynnetään metsiä teollisesti kestävällä tavalla. Metsistä valmistetaan biopohjaisia, uusiutuvia, kestäviä tuotteita. Nämä kaksi asiaa voivat kulkea käsi kädessä. Tästä huolimatta sanon, että Euroopassa ja koko maailmassa on paljon vielä tehtävää metsien suojelun mutta myös metsien kestävän hyödyntämisen edistämiseksi – näiden kahden asian kuljettamiseksi käsi kädessä.

 
  
MPphoto
 

  Mick Wallace (GUE/NGL). – Mr President, the recent murder of two Romanian forest rangers highlights the urgent need to protect Europe’s environmental defenders and to save Europe’s last old—growth forests.

More than 160 environmental defenders were murdered in 2018, and thousands more were criminalised and hounded in countries such as the Philippines, India, Brazil and Colombia.

We do need effective EU legislation that establishes a mandatory human rights and environmental due—diligence framework for companies and financial institutions that are EU—based or that provide goods or services in the EU so as to make companies accountable for the impact of their activities.

We are well aware of the much abuse of forests in Brazil at the moment, with the deforestation that’s taking place. The EU is complicit by the trade deals we’re doing with them. Mercosur will increase deforestation and we should not go down that path. Not only will it destroy small farms in Europe but it is going to destroy more forests. We should not sign that deal.

 
  
 

(Λήξη της διαδικασίας «Catch-the-Eye»)

 
  
MPphoto
 

  Neven Mimica, Member of the Commission. – Mr President, honourable Members, today’s discussion was very important. We all agree that we have to protect and restore the world’s forests, as well as to protect environmental defenders who stand up so courageously to protect nature. Indeed, environmental defenders are indispensable allies in the promotion of environmental rights. I would like to pay tribute to the recently murdered rangers Liviu Pop and Răducu Gorcioaia, and express my heartfelt condolences to their families.

While assessing the need for additional legislative and regulatory measures, we should already implement effectively the existing ones. The central responsibility lies with the national authorities. We need to work with Member States to ensure implementation and enforcement of European Union and national law on the ground. In that context, the Commission will continue cooperating with the national authorities, including in Romania, to ensure the complete implementation and enforcement of EU legislation.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 171 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Carmen Avram (S&D), in writing. – The new UN Environment Programme report warns that unless global greenhouse gas emissions fall by 7.6% each year between 2020 and 2030, the world will miss the opportunity to get on track towards the 1.5 C temperature goal of the Paris Agreement. thus, it is high time we realise how important forests are. As 43% of EU land is covered by forests, their role go well beyond carbon neutrality. A sustainable and active forest management contributes also to climate change mitigation and adaptation, improves energy security, creates jobs and promotes economic growth. Therefore, it is essential to ensure coordination among various forest-related EU policies. The main tool to do that is the European Green New Deal, as it provides a framework for a well-coordinated action at EU level. Therefore, I hope forests will play an important role in this document, which is to be presented soon. I cannot forget what is happening with forests back in my country, Romania - almost 600 forest rangers have been killed or seriously injured combatting illegal logging, while 3 hectares of forests are illegally cut every hour. I put all my hope and I will fight to protect EU forests.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine Schneider (PPE), schriftlich. – Wald- und Umweltaktivisten sind unverzichtbarer Teil bei der Stärkung von Umweltrechten. Aber auch hier gilt der ordnungspolitische Rechtsrahmen, und der Zweck heiligt nicht jedes Mittel. Ich wünschte mir eine bessere Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden, damit wir unsere Wälder und unsere Umwelt gut geschützt wissen.

 
Dernière mise à jour: 6 mai 2020Avis juridique - Politique de confidentialité