Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2019/2927(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B9-0193/2019

Debates :

PV 28/11/2019 - 3.1
CRE 28/11/2019 - 3.1

Balsojumi :

PV 28/11/2019 - 8.1

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2019)0072

Debašu stenogramma
XML 45k
Ceturtdiena, 2019. gada 28. novembris - Strasbūra Pārskatītā redakcija

3.1. Stāvoklis brīvību jomā Alžīrijā
Visu runu video
Protokols
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η συζήτηση επί πέντε προτάσεων ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση των ελευθεριών στην Αλγερία (2019/2927 (RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Raphaël Glucksmann, auteur. – Monsieur le Président, chers collègues, depuis que je suis député, nous avons voté des résolutions sur des sujets très divers, sur des pays aussi lointains que l’Indonésie, mais nous n’avons pas eu un mot sur la formidable révolution qui a lieu juste de l’autre côté de la Méditerranée, en Algérie. Nous n’avons pas eu un mot de soutien à ces millions d’Algériennes et d’Algériens qui défilent dans les rues d’Alger et des autres villes algériennes depuis neuf mois pour la démocratie, la justice et la dignité. Nous n’avons pas eu un mot sur les arrestations, les pressions et les violences qui s’abattent sur eux, pas un mot non plus sur les cas de torture désormais avérés.

Ce silence complice, savamment entretenu par des lobbies puissants, ne peut plus durer. La résolution de solidarité que nous allons voter aujourd’hui n’est pas une ingérence, c’est la fin d’une immense injustice. Il est temps, chers collègues, de montrer que nous sommes aux côtés du peuple algérien. Alors, comme on dit chez moi: one, two, three, viva l’Algérie!

 
  
MPphoto
 

  Lars Patrick Berg, Verfasser. – Herr Präsident, Hohe Vertreterin! In den letzten zwei Monaten hat die algerische Regierung mindestens acht protestantische Kirchen gewaltsam geschlossen, christliche und jüdische Friedhöfe wurden zerstört, und die kleinen christlichen Gemeinschaften Algeriens werden vom Staat verfolgt. Die Blasphemiegesetze Algeriens erschweren es den Christen, ihren Glauben ohne Strafverfolgung zu praktizieren. Tatsächlich kriminalisieren algerische Behörden friedliche Reden, verhaften Menschen, die im Ramadan nicht fasten, und nutzen staatliche Einschüchterung, um Minderheitsreligionen einzuschränken. Folgende Zahlen machen das Ausmaß der Christenverfolgung besonders deutlich: Vor einem Jahrhundert machten Christen 20 % der Bevölkerung im Nahen Osten und in Nordafrika aus, heute sind es nur noch 4 %.

Das französische Parlament hat Anfang dieses Jahres offiziell eine Untersuchung über die Verfolgung von Christen in Algerien eingeleitet. Das sollten wir auch tun. Und wir müssen ernstlich besorgt sein über die Verfolgung von Minderheiten in der ganzen Welt, die ihr jüdisch-christliches Erbe wahren. Wir müssen fordern, dass die algerische Parlamentsverordnung 0603 umgehend aufgehoben wird und die Christen ihren Glauben ohne Angst vor Einschüchterung, Gewalt und Diskriminierungen ausüben können.

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen, Auteur. – Voorzitter, de overheid in Algerije heeft de afgelopen twee jaar haar ware gezicht helaas getoond: een gezicht tegen de vrijheid van godsdienst. In de afgelopen jaren zijn er door de Algerijnse overheid vijftien protestantse kerken gesloten, waarvan zeven in de afgelopen drie maanden. Bij een kerksluiting op 16 oktober jongstleden in Tizi Ouzou zijn zelfs gewonden gevallen. Ook de Ahmadi-gemeenschap in Algerije is fors aangepakt. In de periode juni 2016 tot maart 2018 werden maar liefst 315 Ahmadi’s vanwege hun geloofsovertuiging vervolgd. Het is ook een helder en duidelijk signaal uit het rapport over de mensenrechten van de Dienst voor extern optreden uit 2018. Daarin wordt duidelijk geschreven: “In Algerije is en blijft de ruimte voor actief burgerschap en het recht op vereniging en vergadering beperkt”.

De vrijheid van godsdienst is een fundamenteel mensenrecht. Onderdeel van dat recht is het recht om te kunnen samenkomen in kerken en andere plaatsen van aanbidding. Wat we nu in Algerije, maar helaas ook in meerdere landen in het Midden-Oosten zien, is dat die machten worden tegengewerkt. Dat recht wordt geschonden. Ik verwacht van de hoge vertegenwoordiger dat ze hiertegen krachtdadig optreedt, want het is onacceptabel wat er nu gebeurt; de kerksluitingen moeten ongedaan worden gemaakt. Ik neem aan dat bij dat proces ook de speciale gezant voor godsdienst en vrijheid van geloof nauw wordt betrokken, want wat zich nu in Algerije voltrekt, schendt alle rechten.

 
  
MPphoto
 

  Bernard Guetta, auteur. – Monsieur le Président, imaginons, espérons, rêvons un instant! Imaginons que cet immense mouvement qui soulève depuis tant de mois l’Algérie d’aujourd’hui, jeune, déterminée et aspirant à la dignité, à l’état de droit et à l’équité, imaginons que ce mouvement l’emporte. Ce ne serait alors pas seulement le bonheur et la fierté de l’Algérie, ce serait la mobilisation de toutes ces énergies en faveur de la reprise du dialogue intermaghrébin, de la coopération économique et culturelle avec l’Europe, et de l’aide des deux rives de la Méditerranée à l’Afrique subsaharienne. Ce serait la réalisation de nos aspirations communes à nous tous, Maghrébins et Européens.

C’est pour cela que nous devons adopter cette résolution, contre une intolérable et absurde répression qui risque de briser ce si beau rêve algérien. Disons à l’Algérie en lutte, l’espoir, le soutien et l’affection de l’Europe.

 
  
MPphoto
 

  Charlie Weimers, medförfattare till resolutionsförslaget. – Herr talman! Tidigare i höst röstades förslaget om att debattera kyrkostängningarna ner av bland annat svenska parlamentariker från Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna. Som medförfattare är jag därför väldigt glad att vi i dag kan debattera denna viktiga fråga.

Jag noterar dock att begreppet religionsfrihet ströks ur titeln för denna resolution. Det är inte första gången som urvattning äger rum i detta hus från mitten/vänsterhåll när det kommer till just förföljda kristna. Det påminner mig om när den socialdemokratiska gruppen krävde att resolutionen om Islamiska statens massmord inte skulle innehålla folkmord i titeln. Sluta ignorera förföljelsen av kristna.

Herr talman! EU kommer att ha donerat långt över en miljard kronor till Algeriet under perioden 2018–2020. Samtidigt har de algeriska myndigheterna intensifierat kampanjen mot kristna. Femton kyrkor har stängts sedan 2018. Kristna samfund och församlingar kan inte registrera sig och får därför inte bygglov för att uppföra kyrkor.

Kyrkonedstängningar och andra kränkningar strider mot FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna och mot Algeriets grundlag. Vi måste sätta press på Algeriet att genast ändra sin politik. Vi kan åstadkomma förändring.

 
  
MPphoto
 

  Lukas Mandl, im Namen der PPE-Fraktion. – Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Heute vor einer Woche hatte ich die Gelegenheit, in meiner Heimat in Wien bei dem Friedenssymposium der Ahmadiyya-Muslime in Österreich zum Thema „Weltfrieden“ zu sprechen. Auch andere Religionsgemeinschaften waren dort vertreten.

Jetzt, während wir hier debattieren, findet hier im Haus die Happy Hour Of Free Speech statt, bei der wir überparteilich miteinander sprechen: mit Damian Boeselager von den Grünen, mit Irena Joveva von Renew Europe, mit François-Xavier Bellamy von der Europäischen Volkspartei und mit Eva Maydell von der Europäischen Volkspartei.

Ich sage das deshalb, weil in Europa die europäischen Werte, die universale Werte sind, auch gelebt werden. Menschenwürde und individuelle Freiheit, Gewissens- und Glaubensfreiheit werden gelebt. Weil das universale Werte sind, haben wir eine Verantwortung, auch laut auszusprechen, wenn Dinge wie in Algerien passieren, wo Ahmadiyya-Muslime – eben von jener Denomination, bei der ich in der Vorwoche sprechen durfte – in Algerien wegen ihres Glaubens unter Arrest gestellt werden.

Wenn 15 Kirchen geschlossen werden, wenn Websites geschlossen werden, die freie Meinungsäußerung prägen, wenn Frauenorganisationen geschlossen werden, dann sprechen wir laut. Am 12. Dezember wird in Algerien gewählt. Die algerischen Bürgerinnen und Bürger sollen wissen, wie sie entscheiden können, wenn es ihnen um Freiheit geht.

 
  
MPphoto
 

  Maria Arena, au nom du groupe S&D. – Monsieur le Président, depuis plus de neuf mois, les citoyennes et les citoyens algériens font l’admiration du monde par leurs revendications démocratiques exprimées de manière pacifique mais surtout déterminée.

L’Algérie s’est engagée – nous le savons – à respecter les droits humains fondamentaux en étant signataire de plusieurs traités internationaux, dont la déclaration universelle des droits de l’homme et le pacte international relatif aux droits civils et politiques, pour ne citer que ceux-là. Le respect de la liberté d’expression et de manifestation sont donc garantis par la Constitution algérienne. Pourtant, des dizaines de personnalités sont actuellement en détention pour avoir simplement exprimé une option, sous le prétexte qu’ils porteraient atteinte à l’unité nationale. Des médias ont été mis sous pression et ont dû cesser leur activité, ainsi que des ONG.

Par notre résolution, le Parlement européen exhorte les autorités algériennes à libérer tous les prisonniers politiques et les prisonniers d’opinion. Les droits humains et les libertés fondamentales que l’Algérie s’est engagée à respecter doivent être garantis, en particulier les libertés d’expression et de manifestation. L’Europe est amie de l’Algérie mais surtout amie de tous les Algériens et de toutes les Algériennes. Il est de notre devoir de rappeler les priorités communes de partenariat adoptées en mars 2017, dans lesquelles les deux parties ont réaffirmé leur engagement à respecter les valeurs universelles de la démocratie, de l’état de droit et des droits humains.

 
  
MPphoto
 

  Phil Bennion, on behalf of the Renew Group. – Mr President, the democratic protests in Algeria seemed to have achieved their objective when President Bouteflika reversed his decision to stand for a fifth consecutive term in April of this year. However, the leaders of the various protest movements have been detained in recent months by what is increasingly looking like a military regime. It would be a tragedy if Algeria misses this opportunity to alter course and join its neighbours Morocco and Tunisia in becoming a country more open to the outside world.

I call for the release of all of these prisoners and I echo my colleagues’ concern about religious freedoms and the opening up of religious freedom, and when these elections come along they need to be free and fair. Then I would like to see Algeria open its borders with Morocco and Tunisia to form a Maghreb Union, as a strong and effective partner to the European Union, so that it can go forward with economic development that brings prosperity and peace to the Maghreb area.

 
  
MPphoto
 

  Salima Yenbou, au nom du groupe Verts/ALE. – Monsieur le Président, chers collègues, le groupe des Verts/ALE a refusé de soutenir l’inclusion d’une résolution d’urgence sur l’Algérie à l’ordre du jour de la séance plénière pour les raisons suivantes: le choix de l’agenda politique, qui s’inscrit juste avant les élections du 12 décembre; le risque de politiser les droits humains; le risque de dégrader la légitimité ou la crédibilité de l’opposition et des Algériens qui manifestent depuis neuf mois; le risque d’alimenter la rhétorique des régimes au pouvoir sur de prétendues ingérences étrangères; la conviction que l’Algérie mérite bien plus qu’une résolution qui, bien que comportant des messages forts et importants de soutien aux Algériens, présente des insuffisances et des références hors propos.

En dépit de ces réserves exprimées, nous voterons en faveur de cette résolution. Cependant, notre soutien au peuple algérien ne s’arrêtera pas là, à l’instar de ce que nous avons fait depuis mars 2019. Nous restons mobilisés aux côtés du peuple algérien dans sa revendication légitime pour sa liberté et ses droits. Nous saluons l’exemplarité du peuple algérien dans sa façon de manifester son envie de changement de manière extrêmement pacifique.

In fine, nous souhaitons que ce soit le peuple algérien qui décide seul de son avenir. Et comme on dit chez moi, dans la langue des Algériens: (...), que vive l’Algérie!

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Υπάρχουν αιτήματα για ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα, σας υπενθυμίζω ότι βρισκόμαστε στον κύκλο των ομιλητών εκ μέρους των πολιτικών ομάδων, στη διάρκεια του οποίου δεν προβλέπονται ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα και γι’ αυτό δεν έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα υποβολής τέτοιου αιτήματος με ηλεκτρονική διαδικασία.

Επομένως, όταν ολοκληρώσουμε αυτόν τον κύκλο θα σας δοθεί η δυνατότητα αυτή σύμφωνα με τον Κανονισμό.

 
  
MPphoto
 

  Gilbert Collard, au nom du groupe ID. – Monsieur le Président, ce qui se passe en Algérie ne peut laisser personne indifférent pour deux raisons. La première, elle tient aux principes; la seconde, elle tient à la réalité.

Les principes, c’est-à-dire que nous devons agir pour les défendre partout où les libertés sont bafouées. La réalité, ce sont des larmes, de l’étouffement, du sang, de la détresse et aussi le fait qu’entre l’Algérie et la France, il y a un lien historique, économique, politique et affectif. Si les gens sont mal là-bas, ils quittent l’Algérie et arrivent dans des conditions difficiles en France, qui ne peut plus – et non qui ne veut plus – accueillir.

Je crois que nous devons approuver cette résolution au nom des libertés, de nos principes et, peut-être aussi, de ce qui fait que nous existons.

 
  
MPphoto
 

  Bert-Jan Ruissen, namens de ECR-Fractie. – Voorzitter, de berichten die ons bereiken uit Algerije baren ons grote zorgen. En dan heb ik het niet alleen over de manier waarop wordt omgegaan met de demonstranten, maar dan heb ik het nadrukkelijk ook over de vrijheid van godsdienst, die ernstig wordt geschonden: kerken die op last van de politie worden gesloten en kerkgangers die met geweld uit hun gebedshuis worden gezet.

Met deze gezamenlijke resolutie, in het bijzonder paragraaf 4, geven we als Parlement een krachtig signaal af richting de Algerijnse autoriteiten dat wat er gebeurt wat ons betreft echt onaanvaardbaar is. En laten we vooral ook het partnerschap dat we hebben met Algerije in het kader van Euromed gebruiken om de problemen rondom vrijheid van godsdienst nadrukkelijk aan de orde te stellen. Ik reken erop dat de hoge vertegenwoordiger in haar contacten met Algerije onze zorgen hieromtrent, rondom de vrijheid van godsdienst, met hoge prioriteit zal overbrengen.

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). – Mr President, yesterday was Red Wednesday. This day is recognised internationally, and is dedicated to Christians who are persecuted for their beliefs. According to the World Watch List, Algeria is placed 22 out of 50 countries that most persecute Christians.

This year the Algerian Ministry of the Interior closed 15 Protestant churches and declared them illegal. Worshipers and pastors have been assaulted by police forces in raids targeted on churches during mass services.

We demand for all churches to be rightfully re-opened. We demand for the Ministry of the Interior to approve the application of Christian organisations. I also encourage the EU to pressure Algerian officials to comply with the guarantee of freedom of religion established in the Algerian constitution. Thank you for the broad support from across the political parties, I’m very happy about it.

 
  
MPphoto
 

  Frédérique Ries (Renew). – Monsieur le Président, Madame la Haute représentante, le régime algérien opprime la liberté; il opprime les libertés depuis le 22 février, jour de lancement du Hirak, le mouvement populaire de protestation pacifique né dans les rues d’Alger qui s’est étendu maintenant à tout le pays. Les manifestants ont aujourd’hui dans le viseur l’élection présidentielle du 12 décembre, qui a été fixée par l’armée et annonce un peu plus encore la glaciation du pouvoir.

Le régime algérien bafoue les droits des étudiants, des journalistes, des syndicalistes et des ouvriers qui sont dans la rue depuis dix mois maintenant, et ceux, en particulier, des 42 manifestants condamnés à six mois de prison pour avoir défilé avec l’étendard amazigh. Car aujourd’hui, faire flotter un drapeau berbère dans les rues d’Alger conduit en prison.

Notre résolution condamne justement toutes ces dérives autoritaires du régime; elle dit notre attachement à la soif d’indépendance du peuple algérien et de la jeunesse qui souffre de la mal-vie. Comme ils disent là-bas aussi (...), nous demandons la liberté pour le peuple algérien.

 
  
MPphoto
 

  Marco Dreosto (ID). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, signora Alto rappresentante, mi rammarica constatare che si è voluto rimuovere dal titolo di questa risoluzione la dicitura "libertà religiosa", come se la religione fosse un tabù.

Per quale motivo non si può parlare apertamente delle persecuzioni religiose e, in particolare, di quelle contro i cristiani? Ricordo che l'Algeria è il ventiduesimo paese al mondo dove è più difficile essere cristiani. Ricordavamo prima che, nel solo mese di ottobre, il governo algerino ha chiuso tre chiese, inclusa la più grande del paese, arrestando tra l'altro i fedeli che protestavano, e spesso le vittime della persecuzione sono i cristiani convertiti dall'Islam.

Per noi la libertà religiosa è un diritto fondamentale e inalienabile della persona umana. Purtroppo in certi ambienti si sviluppano sentimenti di ostilità nei confronti della religione, in particolare di quella cristiana. Riprendo umilmente le parole di papa Benedetto XVI, quando dice che vi è il rischio di intendere la laicità in termini di rifiuto della rilevanza sociale della religione.

Per questi motivi, cari colleghi, era estremamente importante non occultare le parole "libertà religiosa", nascondendoci, ancora una volta, dietro a una terminologia politicamente corretta.

 
  
MPphoto
 

  Jorge Buxadé Villalba (ECR). – Señor presidente, señorías, a todos nos preocupan las noticias que vienen de Argelia. Nos preocupa la persecución de los líderes políticos, la represión de las manifestaciones, la detención arbitraria de periodistas, pero muy especialmente nos preocupan los ataques a la libertad de culto y a la libertad religiosa. Los ataques a las minorías cristianas.

No obstante, debemos tener mucho cuidado en este asunto, no sea que el « buenismo» característico de la Unión Europea nos lleve a tomar decisiones que muevan el avispero y se produzcan efectos como en Libia o en Siria que son muchísimo peores que los que teníamos inicialmente.

Por otra parte también, quiero poner de manifiesto que no creo que a ninguno de los que estamos en este Parlamento nos hayan votado los electores para resolver los problemas de Argelia, sino para resolver los problemas de nuestros nacionales. Y a este respecto, también me preocupa especialmente que Argelia sea uno de los países que menos colabora con los Estados miembros en la devolución de los inmigrantes que entran irregularmente en Europa, especialmente en España donde entran masivamente en Almería, en Murcia o en las Islas Baleares. La capacidad que debe tener la Unión Europea de exigir a los Estados terceros el cumplimiento de nuestra normativa y la repatriación para evitar el efecto llamada es un elemento esencial en la política inmigratoria.

 
  
MPphoto
 

  Jérôme Rivière (ID). – Monsieur le Président, pendant 130 ans, de 1830 à 1962, l’Algérie aura été un pays où régnait la liberté religieuse. Pendant 130 ans, chrétiens, Juifs et musulmans pouvaient pratiquer leurs religions respectives dans une totale sérénité, en dehors de toute lecture extrémiste, à commencer par celle de l’islam.

Depuis près de 60 ans, le pouvoir algérien issu du FLN ne cesse de porter atteinte à la libre pratique religieuse des minorités juives et chrétiennes, jusqu’à leur quasi-disparition du pays. Aujourd’hui, détenir une Bible dans son sac peut coûter jusqu’à cinq ans de prison. Ces attaques incessantes le sont aussi contre la mémoire. Les gouvernements successifs ont délibérément laissé un violent vandalisme s’exercer contre les cimetières juifs et chrétiens. C’est parce qu’elle a perdu ce pluralisme que l’Algérie, depuis 30 ans, s’enfonce, ballottée entre un régime totalitaire et le terrorisme djihadiste. Sans repentance ou fausse pudeur, nous devons condamner et mettre face à ses responsabilités un pouvoir intolérant et usé.

 
  
 

Διαδικασία «Catch-the-Eye»

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). – Pane předsedající, já bych chtěl samozřejmě rovněž odsoudit násilí, ke kterému dochází v Alžírsku v posledních již několika měsících, kdy se obrovské davy občanů bouří proti situaci v zemi. Státní moc potlačuje všechna lidská práva, myslím si, že Alžírsko poněkud unikalo našemu vnímání, a měli bychom tyto případy potlačování lidských práv – dochází dokonce k mučení a ponižování – jednoznačně odsoudit.

Zároveň bych chtěl také jednoznačně odsoudit, jaké násilí je pácháno vůči menšinám, zejména těm křesťanským. My do Alžírska posíláme nemalou rozvojovou pomoc, a to několik dlouhých desítek let. Myslím si, že za tuto rozvojovou pomoc máme právo očekávat od alžírské vlády jasné plnění podmínek. Já bych chtěl, aby naše rozvojová pomoc byla – chtěl bych k tomu vyzvat i vysokou představitelku, která je zde dnes přítomna, a poděkovat za její podporu – podmíněna skutečně plněním těchto závazků ze strany alžírské vlády.

 
  
MPphoto
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D). – Señor presidente, vicepresidenta Mogherini, claro que tenemos razones para debatir sobre Argelia en un debate de política exterior. ¿Qué puede hacer la diplomacia europea para promover democracia y derechos allí donde ha habido represión tan dura y tan prolongada? ¿Es necesario recordar que una vez Argelia fue territorio de aplicación del Derecho europeo, entre 1957 y 1962?

Ganó la independencia, pero no la libertad. Ha habido un régimen represivo de carácter militar durante demasiado tiempo, que se está ensañando últimamente con detenciones arbitrarias, prisiones preventivas y arrestos masivos de disidentes y opositores para que no puedan tener lugar esas elecciones debidas desde que el presidente Buteflika, después de treinta años, por fin renunció a la reelección, a volver a presentarse a la presidencia. Le sustituyó el presidente del Senado, que convocó unas elecciones para el 4 de julio, después pospuestas para el 12 de septiembre y finalmente para el 12 de diciembre, pero que aún no han tenido lugar. Se está intentando reprimir sistemáticamente a la disidencia.

La Unión Europea tiene el derecho de ejercer toda su diplomacia para intentar restablecer normalidad, derechos fundamentales para que la democracia y la libertad sean finalmente posibles en Argelia.

 
  
MPphoto
 

  Emmanuel Maurel (GUE/NGL). – Monsieur le Président, mon groupe n’est pas signataire de cette résolution mais, en ce qui me concerne, j’en soutiens à la fois l’esprit et la lettre.

Évidemment, nous n’avons pas attendu aujourd’hui pour être aux côtés des démocrates algériens qui luttent inlassablement contre la corruption, pour les libertés fondamentales et pour la justice sociale. En effet, aujourd’hui, au moment où nous parlons, il y a de la répression, des journalistes sont inquiétés, des manifestants sont injustement emprisonnés, l’opposition est brimée. Forcément, nous ne pouvons pas nous taire.

Comme certains collègues, je regrette aussi que cette résolution arrive maintenant plutôt qu’en février, où un mouvement citoyen puissant était en train de se lever, lequel aurait eu besoin de notre soutien. Alors que le processus électoral est aussi contestable que contesté, je sais pertinemment que le pouvoir va instrumentaliser nos travaux pour parler d’ingérence et renvoyer les manifestants à d’hypothétiques agents étrangers. Mais la vérité, c’est cette situation politique; ce n’est pas de l’ingérence de notre part mais un soutien inébranlable que nous apportons au peuple algérien, et notamment à une jeunesse avide de dignité, de liberté et de justice. C’est à elle que nous pensons aujourd’hui, au moment où nous prenons la parole.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil (PPE). – Pane předsedající, já jako moji kolegové také podporuji tento návrh usnesení. Je jasné, že se musíme postavit za alžírský lid, který vyjadřuje svoje politické preference, svoji touhu po lidských právech, svobodě a demokracii. Pojďme udělat maximum pro to – a bude to asi předmětem důležité práce dalšího vysokého představitele odpovědného za zahraniční politiku –, abychom přispěli k tomu, že v Alžírsku proběhnou svobodné a demokratické prezidentské volby.

Bude také velmi důležité upozorňovat na to, jak se zvedá náboženská nesnášenlivost alžírské elity a vlády vůči náboženským menšinám. Je to opravdu velký problém, my se jasně musíme postavit na stranu etnických a náboženských menšin, nejen křesťanů, a jasně musíme říkat, že bohužel ten vývoj v Alžírsku v poslední době je spíše negativní a odkládaní se od evropských hodnot.

 
  
MPphoto
 

  Julie Ward (S&D). – Mr President, ‘all of them must step down’ cry tens of thousands of Algerian protesters, voicing their demands that key officials from the Bouteflika era should resign before the country holds new elections. Twice—weekly protests have taken place since Bouteflika’s resignation, gaining momentum in recent weeks. Meanwhile the authorities are ramping up the arrest of peaceful protesters with quick-fire trials and 18—month jail terms.

We call on the authorities to ensure fair and open trials for all protesters, and we deplore any action targeted at peaceful protesters. The army, now the main player in Algeria’s politics, has repeatedly vowed transparency ahead of the vote.

Reporters Without Borders has warned that Algerian journalists are under growing pressure to portray the election in a favourable light. But four journalists with the pro—government daily Le Temps d’Algérie were suspended when one of them accused the management of censorship. The others were suspended when they walked out in solidarity. We call on the authorities to respect freedom of speech and democracy.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – A Uachtaráin, is comharsa linn í an Ailgéir agus is ceart go mbeadh caidreamh maith againn léi, mar a bhíonn againn de ghnáth. Ach ag an am céanna, caithfidh imní a bheith orainn faoi cad atá ag tarlú ann le déanaí, go háirithe a mhéid a bhaineann leis na heaglaisí.

Tá sé sin tábhachtach domsa agus do mo ghrúpa féin, mar is Críostaithe Daonlathacha sinne agus caithfimid seasamh do na Críostaithe agus na heaglaisí i gcoitinne timpeall an domhain. Agus níl aon chiall in aon chor leis an bhfíoras go bhfuil na heaglaisí á ndúnadh anois san Ailgéir agus géarchéim agus míchothromaíocht á mbronnadh orthu.

Dá bhrí sin caithfimid brú a chur orthu é sin a chosc mar - cad a dhéanann na heaglaisí? Níl siad ann ach chun grá agus cothromaíocht a chur chun cinn sa tír. Freisin, níl aon chiall leis an bhfíoras nach bhfuil cead ag daoine saoirse a bheith acu, go háirithe sna meáin, nó ag saoránaigh i gcoitinne agus ba chóir freisin go gcuirfimis brú orthu toghcháin shaora a bheith acu sa tír.

 
  
MPphoto
 

  Λουκάς Φουρλάς (PPE). – Κύριε Πρόεδρε, υπερασπίζομαι το δικαίωμα κάθε ανθρώπου, είτε χριστιανού, είτε μουσουλμάνου, να ασκεί το θρησκευτικό του καθήκον. Ακόμη ένα ψήφισμα; Ακόμη μια φραστική καταδίκη για την Αλγερία; Αν αυτά που ακούσαμε αληθεύουν, και δεν έχω κανένα λόγο να πιστεύω ότι δεν αληθεύουν, μια φραστική καταδίκη δεν βοηθά καθόλου νομίζω. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα.

Ως Κύπριος ξέρω τι σημαίνει να σου στερούν το δικαίωμα να ασκείς το θρησκευτικό σου καθήκον. Οι περισσότερες εκκλησίες στην Κύπρο, στα κατεχόμενα, έχουν μετατραπεί από τους Τούρκους σε στάβλους, ακόμα και αποχωρητήρια. Και ερωτώ την Επιτροπή, πέρα από τη φραστική καταδίκη, πέρα από τα ψηφίσματα, θα λάβουμε μέτρα ως Ευρωπαϊκή Ένωση, αν αυτό συμβαίνει στην Αλγερία;

 
  
 

(Λήξη της διαδικασίας «Catch-the-Eye»)

 
  
MPphoto
 

  Federica Mogherini, vice-présidente de la Commission / haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. – Monsieur le Président, l’Algérie n’est pas seulement un pays voisin – elle l’est, bien sûr – mais elle est surtout un partenaire politique et économique, et un pays ami. Pour beaucoup de citoyens européens, l’Algérie représente aussi la famille. Nous ne parlons donc pas d’un pays parmi les autres, nous parlons d’un pays très proche de nous, un pays ami.

Je pense que le premier sentiment que, nous tous en Europe, ressentons à l’égard du peuple algérien, c’est l’amitié et la proximité. Notre respect pour la souveraineté et l’autonomie de l’Algérie est total. Je pense qu’il est très important que ces débats le réaffirment de la plus forte et de la plus claire des manières. Il revient aux Algériens, à eux seuls, de décider du présent et de l’avenir de leur pays. C’est exactement pour cette raison que les Algériens doivent être libres de s’exprimer avec les garanties que leur assurent leur Constitution ainsi que les accords internationaux signés par l’Algérie.

There are certain principles that Algeria has subscribed to, as some of you referred to: first and foremost in the Algerian Constitution but also with international agreements and with the association agreement that Algeria has with the European Union. These principles include all fundamental freedoms, including political freedoms, freedom of expression, the right to peaceful assembly, freedom of the press, and the freedoms guaranteed by the Universal Declaration of Human Rights, the cornerstone of our association agreements. So it is important that all the different actors in the current moment in Algeria can enjoy these rights. This is a message that not only comes from this debate today, but I think this is exactly the message we have consistently conveyed to our Algerian partners, interlocutors at all levels, constantly over this month. I believe that this will continue to be the message that the next Commission, the High Representative that is incoming, will continue to pass to our interlocutors in Algeria.

Algerians can build consensus around the future of the country, in line with people’s legitimate expectations and this can only happen peacefully and democratically in full respect of the principles that Algeria has subscribed to. I believe the European Union, as I said, will continue to engage with all Algerian players, as we have done so far, as neighbours, as partners and as friends and I am sure that this Parliament will accompany the work of the next Commission in this respect.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

 
Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 6. maijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika