Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Четвъртък, 28 ноември 2019 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Закрила на защитници на горите и околната среда в ЕС (разискване)
 3.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и на правовата държава (разискване)
  3.1.Положението със свободите в Алжир
  3.2.Куба, случаят на Хосе Даниел Ферер
 4.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 5.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и на правовата държава (продължение на разискването)
  5.1.Хаити
 6.Възобновяване на заседанието
 7.Назначаване на Европейския надзорен орган по защита на данните
 8.Време за гласуване
  8.1.Положението със свободите в Алжир (RC-B9-0193/2019, B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019, B9-0196/2019, B9-0199/2019) (гласуване)
  8.2.Куба, случаят на Хосе Даниел Ферер (RC-B9-0200/2019, B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019, B9-0207/2019, B9-0210/2019, B9-0213/2019) (гласуване)
  8.3.Хаити (RC-B9-0214/2019, B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, B9-0222/2019, B9-0223/2019) (гласуване)
  8.4.Споразумение между ЕС и САЩ за разпределението на дял от тарифната квота за внос на висококачествено говеждо месо (препоръка) (A9-0038/2019 - Bernd Lange) (гласуване)
  8.5.Споразумение между ЕС и САЩ за разпределението на дял от тарифната квота за внос на висококачествено говеждо месо (резолюция) (A9-0037/2019 - Bernd Lange) (гласуване)
  8.6.Положението в Боливия (RC-B9-0187/2019, B9-0187/2019, B9-0188/2019, B9-0189/2019, B9-0190/2019, B9-0191/2019, B9-0192/2019) (гласуване)
  8.7.Критично състояние на климата и околната среда (RC-B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019, B9-0218/2019, B9-0220/2019) (гласуване)
  8.8.Конференция на ООН по изменението на климата през 2019 г. (COP25) (B9-0174/2019) (гласуване)
  8.9.Присъединяване на ЕС към Конвенцията от Истанбул и други мерки за борба с насилието, основано на пола (B9-0224/2019, B9-0225/2019, B9-0226/2019) (гласуване)
  8.10.Неотдавнашни действие от страна на Руската федерация срещу литовски съдии, прокурори и следователи, участващи в разследването на трагичните събития от 13 януари 1991 г. във Вилнюс (RC-B9-0182/2019, B9-0182/2019, B9-0183/2019, B9-0184/2019, B9-0185/2019, B9-0186/2019) (гласуване)
  8.11.Мерки по отношение на въздействието на решението на СТО по спора във връзка с „Airbus“ върху европейското селско стопанство (RC-B9-0197/2019, B9-0197/2019, B9-0198/2019, B9-0201/2019, B9-0203/2019, B9-0204/2019, B9-0206/2019, B9-0208/2019) (гласуване)
  8.12.Кризата с Апелативния орган на СТО (B9-0181/2019) (гласуване)
  8.13.Текущи преговори относно ново споразумение за партньорство между ЕС и АКТБ (B9-0175/2019) (гласуване)
 9.Обяснение на вот
  9.1.Избиране на Комисията
  9.2.Бюджетна процедура за 2020 г.: общ проект (A9-0035/2019 - Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial)
  9.3.Положението в Боливия (RC-B9-0187/2019, B9-0187/2019, B9-0188/2019, B9-0189/2019, B9-0190/2019, B9-0191/2019, B9-0192/2019)
  9.4.Критично състояние на климата и околната среда (RC-B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019, B9-0218/2019, B9-0220/2019)
  9.5.Конференция на ООН по изменението на климата през 2019 г. (COP25) (B9-0174/2019)
  9.6.Присъединяване на ЕС към Конвенцията от Истанбул и други мерки за борба с насилието, основано на пола (B9-0224/2019, B9-0225/2019, B9-0226/2019)
  9.7.Неотдавнашни действие от страна на Руската федерация срещу литовски съдии, прокурори и следователи, участващи в разследването на трагичните събития от 13 януари 1991 г. във Вилнюс (RC-B9-0182/2019, B9-0182/2019, B9-0183/2019, B9-0184/2019, B9-0185/2019, B9-0186/2019)
  9.8.Мерки по отношение на въздействието на решението на СТО по спора във връзка с „Airbus“ върху европейското селско стопанство (RC-B9-0197/2019, B9-0197/2019, B9-0198/2019, B9-0201/2019, B9-0203/2019, B9-0204/2019, B9-0206/2019, B9-0208/2019)
  9.9.Кризата с Апелативния орган на СТО (B9-0181/2019)
  9.10.Текущи преговори относно ново споразумение за партньорство между ЕС и АКТБ (B9-0175/2019)
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 11.Възобновяване на заседанието
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 13.Телефонни номера за услуги 0800 (разискване)
 14.Внасяне на документи: вж. протокола
 15.Петиции: вж. протокола
 16.Решения относно някои документи: вж. протокола
 17.Одобряване на протокола от настоящата сесия и предаване на приетите текстове: вж. протокола
 18.График на следващите заседания: вж. протокола
 19.Закриване на заседанието
 20.Прекъсване на сесията
Разисквания
Редактирана версия (651 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (2668 kb)
Последно осъвременяване: 6 май 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност