Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Czwartek, 28 listopada 2019 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Ochrona lasów i obrońcy środowiska w UE (debata)
 3.Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności (debata)
  3.1.Poszanowanie swobód w Algierii
  3.2.Kuba, sprawa José Daniela Ferrera
 4.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 5.Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności (ciąg dalszy debat)
  5.1.Haiti
 6.Wznowienie posiedzenia
 7.Mianowanie Europejskiego Inspektora Ochrony Danych
 8.Głosowanie
  8.1.Poszanowanie swobód w Algierii (RC-B9-0193/2019, B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019, B9-0196/2019, B9-0199/2019) (głosowanie)
  8.2.Kuba, sprawa José Daniela Ferrera (RC-B9-0200/2019, B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019, B9-0207/2019, B9-0210/2019, B9-0213/2019) (głosowanie)
  8.3.Haiti (RC-B9-0214/2019, B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, B9-0222/2019, B9-0223/2019) (głosowanie)
  8.4.Umowa UE-USA dotycząca przyznania udziału w kontyngencie taryfowym na przywóz wołowiny wysokiej jakości (zalecenie) (A9-0038/2019 - Bernd Lange) (głosowanie)
  8.5.Umowa UE-USA dotycząca przyznania udziału w kontyngencie taryfowym na przywóz wołowiny wysokiej jakości (rezolucja) (A9-0037/2019 - Bernd Lange) (głosowanie)
  8.6.Sytuacja w Boliwii (RC-B9-0187/2019, B9-0187/2019, B9-0188/2019, B9-0189/2019, B9-0190/2019, B9-0191/2019, B9-0192/2019) (głosowanie)
  8.7.Alarmująca sytuacja klimatyczna i środowiskowa (RC-B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019, B9-0218/2019, B9-0220/2019) (głosowanie)
  8.8.Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu w 2019 r. (COP25) (B9-0174/2019) (głosowanie)
  8.9.Przystąpienie UE do konwencji stambulskiej i inne środki przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć (B9-0224/2019, B9-0225/2019, B9-0226/2019) (głosowanie)
  8.10.Postępowania wszczęte przez Rosję przeciwko litewskim sędziom, prokuratorom i śledczym prowadzącym dochodzenie w sprawie tragicznych wydarzeń, do których doszło w Wilnie 13 stycznia 1991 r. (RC-B9-0182/2019, B9-0182/2019, B9-0183/2019, B9-0184/2019, B9-0185/2019, B9-0186/2019) (głosowanie)
  8.11.Środki zaradcze dotyczące wpływu decyzji WTO w sprawie sporu z Airbusem na europejskie rolnictwo (RC-B9-0197/2019, B9-0197/2019, B9-0198/2019, B9-0201/2019, B9-0203/2019, B9-0204/2019, B9-0206/2019, B9-0208/2019) (głosowanie)
  8.12.Kryzys w Organie Apelacyjnym WTO (B9-0181/2019) (głosowanie)
  8.13.Trwające negocjacje w sprawie nowej umowy o partnerstwie UE-AKP (B9-0175/2019) (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  9.1.Wybór Komisji
  9.2.Procedura budżetowa 2020: wspólny projekt (A9-0035/2019 - Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial)
  9.3.Sytuacja w Boliwii (RC-B9-0187/2019, B9-0187/2019, B9-0188/2019, B9-0189/2019, B9-0190/2019, B9-0191/2019, B9-0192/2019)
  9.4.Alarmująca sytuacja klimatyczna i środowiskowa (RC-B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019, B9-0218/2019, B9-0220/2019)
  9.5.Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu w 2019 r. (COP25) (B9-0174/2019)
  9.6.Przystąpienie UE do konwencji stambulskiej i inne środki przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć (B9-0224/2019, B9-0225/2019, B9-0226/2019)
  9.7.Postępowania wszczęte przez Rosję przeciwko litewskim sędziom, prokuratorom i śledczym prowadzącym dochodzenie w sprawie tragicznych wydarzeń, do których doszło w Wilnie 13 stycznia 1991 r. (RC-B9-0182/2019, B9-0182/2019, B9-0183/2019, B9-0184/2019, B9-0185/2019, B9-0186/2019)
  9.8.Środki zaradcze dotyczące wpływu decyzji WTO w sprawie sporu z Airbusem na europejskie rolnictwo (RC-B9-0197/2019, B9-0197/2019, B9-0198/2019, B9-0201/2019, B9-0203/2019, B9-0204/2019, B9-0206/2019, B9-0208/2019)
  9.9.Kryzys w Organie Apelacyjnym WTO (B9-0181/2019)
  9.10.Trwające negocjacje w sprawie nowej umowy o partnerstwie UE-AKP (B9-0175/2019)
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 11.Wznowienie posiedzenia
 12.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 13.Obsługa klienta pod numerem 800 (debata)
 14.Składanie dokumentów: patrz protokół
 15.Petycje: patrz protokół
 16.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 17.Zatwierdzenie protokołu bieżącego posiedzenia i przekazanie przyjętych tekstów: patrz protokół
 18.Kalendarz następnych posiedzeń: patrz protokół
 19.Zamknięcie posiedzenia
 20.Przerwa w obradach
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (651 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (651 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (2668 kb)
Ostatnia aktualizacja: 6 maja 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności