Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 28. novembra 2019 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Ochrana aktivistov bojujúcich za ochranu lesov a životného prostredia v EÚ (rozprava)
 3.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  3.1.Stav slobôd v Alžírsku
  3.2.Kuba, prípad Josého Daniela Ferrera
 4.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 5.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (pokračovanie rozpravy)
  5.1.Haiti
 6.Pokračovanie prerušeného rokovania
 7.Vymenovanie európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov
 8.Hlasovanie
  8.1.Stav slobôd v Alžírsku (RC-B9-0193/2019, B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019, B9-0196/2019, B9-0199/2019) (hlasovanie)
  8.2.Kuba, prípad Josého Daniela Ferrera (RC-B9-0200/2019, B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019, B9-0207/2019, B9-0210/2019, B9-0213/2019) (hlasovanie)
  8.3.Haiti (RC-B9-0214/2019, B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, B9-0222/2019, B9-0223/2019) (hlasovanie)
  8.4.Dohoda medzi EÚ a USA o pridelení podielu colnej kvóty na dovoz vysokokvalitného hovädzieho mäsa (uznesenie) (A9-0038/2019 - Bernd Lange) (hlasovanie)
  8.5.Dohoda medzi EÚ a USA o pridelení podielu colnej kvóty na dovoz vysokokvalitného hovädzieho mäsa (A9-0037/2019 - Bernd Lange) (hlasovanie)
  8.6.Situácia v Bolívii (RC-B9-0187/2019, B9-0187/2019, B9-0188/2019, B9-0189/2019, B9-0190/2019, B9-0191/2019, B9-0192/2019) (hlasovanie)
  8.7.Naliehavá klimaticko-ekologická situácia (RC-B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019, B9-0218/2019, B9-0220/2019) (hlasovanie)
  8.8.Konferencia OSN o zmene klímy 2019 (COP 25) (B9-0174/2019) (hlasovanie)
  8.9.Pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru a ďalšie opatrenia na boj proti rodovo motivovanému násiliu (B9-0224/2019, B9-0225/2019, B9-0226/2019) (hlasovanie)
  8.10.Nedávne opatrenia Ruskej federácie proti litovským sudcom, prokurátorom a vyšetrovateľom zapojeným do vyšetrovania tragických udalostí z 13. januára 1991 vo Vilniuse (RC-B9-0182/2019, B9-0182/2019, B9-0183/2019, B9-0184/2019, B9-0185/2019, B9-0186/2019) (hlasovanie)
  8.11.Opatrenia na riešenie dosahu rozhodnutia WTO v spore týkajúcom sa spoločnosti Airbus na európske poľnohospodárstvo (RC-B9-0197/2019, B9-0197/2019, B9-0198/2019, B9-0201/2019, B9-0203/2019, B9-0204/2019, B9-0206/2019, B9-0208/2019) (hlasovanie)
  8.12.Kríza Odvolacieho orgánu WTO (B9-0181/2019) (hlasovanie)
  8.13.Prebiehajúce rokovania o novej dohode o partnerstve medzi EÚ a AKT (B9-0175/2019) (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
  9.1.Voľba Komisie
  9.2.Rozpočtový postup na rok 2020: spoločný text (A9-0035/2019 - Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial)
  9.3.Situácia v Bolívii (RC-B9-0187/2019, B9-0187/2019, B9-0188/2019, B9-0189/2019, B9-0190/2019, B9-0191/2019, B9-0192/2019)
  9.4.Naliehavá klimaticko-ekologická situácia (RC-B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019, B9-0218/2019, B9-0220/2019)
  9.5.Konferencia OSN o zmene klímy 2019 (COP 25) (B9-0174/2019)
  9.6.Pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru a ďalšie opatrenia na boj proti rodovo motivovanému násiliu (B9-0224/2019, B9-0225/2019, B9-0226/2019)
  9.7.Nedávne opatrenia Ruskej federácie proti litovským sudcom, prokurátorom a vyšetrovateľom zapojeným do vyšetrovania tragických udalostí z 13. januára 1991 vo Vilniuse (RC-B9-0182/2019, B9-0182/2019, B9-0183/2019, B9-0184/2019, B9-0185/2019, B9-0186/2019)
  9.8.Opatrenia na riešenie dosahu rozhodnutia WTO v spore týkajúcom sa spoločnosti Airbus na európske poľnohospodárstvo (RC-B9-0197/2019, B9-0197/2019, B9-0198/2019, B9-0201/2019, B9-0203/2019, B9-0204/2019, B9-0206/2019, B9-0208/2019)
  9.9.Kríza Odvolacieho orgánu WTO (B9-0181/2019)
  9.10.Prebiehajúce rokovania o novej dohode o partnerstve medzi EÚ a AKT (B9-0175/2019)
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 11.Pokračovanie prerušeného rokovania
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 13.Zákaznícka linka 800 (rozprava)
 14.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 15.Petície: pozri zápisnicu
 16.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 17.Schválenie zápisnice z dnešného rokovania a zaslanie prijatých textov: pozri zápisnicu
 18.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 19.Skončenie rokovania
 20.Prerušenie zasadania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (651 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (651 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (2668 kb)
Posledná úprava: 6. mája 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia