Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Torsdagen den 28 november 2019 - StrasbourgPreliminär utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Skydd av skogs- och miljöaktivister i EU (debatt)
 3.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  3.1.Situationen för friheterna i Algeriet
  3.2.Kuba, fallet José Daniel Ferrer
 4.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 5.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (fortsättning på debatten)
  5.1.Haiti
 6.Återupptagande av sammanträdet
 7.Utnämning av Europeiska datatillsynsmannen
 8.Omröstning
  8.1.Situationen för friheterna i Algeriet (RC-B9-0193/2019, B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019, B9-0196/2019, B9-0199/2019) (omröstning)
  8.2.Kuba, fallet José Daniel Ferrer (RC-B9-0200/2019, B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019, B9-0207/2019, B9-0210/2019, B9-0213/2019) (omröstning)
  8.3.Haiti (RC-B9-0214/2019, B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, B9-0222/2019, B9-0223/2019) (omröstning)
  8.4.Avtal mellan EU och USA om tilldelning av en andel av tullkvoten för import av nötkött av hög kvalitet (rekommendation) (A9-0038/2019 - Bernd Lange) (omröstning)
  8.5.Avtal mellan EU och USA om tilldelning av en andel av tullkvoten för import av nötkött av hög kvalitet (A9-0037/2019 - Bernd Lange) (omröstning)
  8.6.Situationen i Bolivia (RC-B9-0187/2019, B9-0187/2019, B9-0188/2019, B9-0189/2019, B9-0190/2019, B9-0191/2019, B9-0192/2019) (omröstning)
  8.7.Klimat- och miljönödläge (RC-B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019, B9-0218/2019, B9-0220/2019) (omröstning)
  8.8.FN:s klimatkonferens 2019 (COP25) (B9-0174/2019) (omröstning)
  8.9.EU:s anslutning till Istanbulkonventionen och andra åtgärder för att bekämpa könsrelaterat våld (B9-0224/2019, B9-0225/2019, B9-0226/2019) (omröstning)
  8.10.De åtgärder som Ryska federationen nyligen vidtagit mot litauiska domare, åklagare och utredare som deltog i utredningen av de tragiska händelserna den 13 januari 1991 i Vilnius (RC-B9-0182/2019, B9-0182/2019, B9-0183/2019, B9-0184/2019, B9-0185/2019, B9-0186/2019) (omröstning)
  8.11.Åtgärder för att hantera konsekvenserna för det europeiska jordbruket av WTO:s dom i Airbus-tvisten (RC-B9-0197/2019, B9-0197/2019, B9-0198/2019, B9-0201/2019, B9-0203/2019, B9-0204/2019, B9-0206/2019, B9-0208/2019) (omröstning)
  8.12.Krisen avseende WTO:s överprövningsorgan (B9-0181/2019) (omröstning)
  8.13.De pågående förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal mellan EU och AVS-länderna (B9-0175/2019) (omröstning)
 9.Röstförklaringar
  9.1.Val av kommissionen
  9.2.Budgetförfarandet för 2020: gemensamt förslag (A9-0035/2019 - Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial)
  9.3.Situationen i Bolivia (RC-B9-0187/2019, B9-0187/2019, B9-0188/2019, B9-0189/2019, B9-0190/2019, B9-0191/2019, B9-0192/2019)
  9.4.Klimat- och miljönödläge (RC-B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019, B9-0218/2019, B9-0220/2019)
  9.5.FN:s klimatkonferens 2019 (COP25) (B9-0174/2019)
  9.6.EU:s anslutning till Istanbulkonventionen och andra åtgärder för att bekämpa könsrelaterat våld (B9-0224/2019, B9-0225/2019, B9-0226/2019)
  9.7.De åtgärder som Ryska federationen nyligen vidtagit mot litauiska domare, åklagare och utredare som deltog i utredningen av de tragiska händelserna den 13 januari 1991 i Vilnius (RC-B9-0182/2019, B9-0182/2019, B9-0183/2019, B9-0184/2019, B9-0185/2019, B9-0186/2019)
  9.8.Åtgärder för att hantera konsekvenserna för det europeiska jordbruket av WTO:s dom i Airbus-tvisten (RC-B9-0197/2019, B9-0197/2019, B9-0198/2019, B9-0201/2019, B9-0203/2019, B9-0204/2019, B9-0206/2019, B9-0208/2019)
  9.9.Krisen avseende WTO:s överprövningsorgan (B9-0181/2019)
  9.10.De pågående förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal mellan EU och AVS-länderna (B9-0175/2019)
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 11.Återupptagande av sammanträdet
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 13.Kundtjänstnummer med prefixet 0800 (debatt)
 14.Inkomna dokument: se protokollet
 15.Framställningar: se protokollet
 16.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 17.Justering av protokollet från detta sammanträde och översändande av antagna texter: se protokollet
 18.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 19.Avslutande av sammanträdet
 20.Avbrytande av sessionen
Debatter
Preliminär utgåva (651 kb)
04/02/2020 15:14
 
Debatter
Preliminär utgåva (2672 kb)
04/02/2020 15:14
Senaste uppdatering: 4 februari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy