Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/0817(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0049/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0049/2019

Συζήτηση :

PV 16/12/2019 - 16
CRE 16/12/2019 - 16

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2019 - 4.10
PV 17/12/2019 - 4.11
CRE 17/12/2019 - 4.11

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0093

Συζητήσεις
Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

16. Διορισμοί μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  President. – The next item is the joint debate on

– the report by Irene Tinagli, on behalf of the Committee on Economic and Monetary Affairs, on the Council recommendation on the appointment of a Member of the Executive Board of the European Central Bank (12451/2019 – C9-0149/2019 – 2019/0817(NLE)) (A9—0049/2019), and

– the report by Irene Tinagli, on behalf of the Committee on Economic and Monetary Affairs, on the Council recommendation on the appointment of a Member of the Executive Board of the European Central Bank (13651/2019 – C9-0173/2019 – 2019/0818(NLE)) (A9-0046/2019).

I remind you that it is possible to request catch-the-eye and blue cards, using the standard registration and the electronic system. Instructions are available at the entrance of the Hemicycle.

 
  
MPphoto
 

  Irene Tinagli, Rapporteur. – Madam President, with these two reports that will be voted tomorrow, the European Parliament expresses its non-binding opinion on the appointment of two new members of the Executive Board of the European Central Bank.

Over the last month, the Council has recommended the names of Fabio Panetta and Isabel Schnabel and on both candidates the European Central Bank has expressed its positive opinion. The curricula vitae sent to us by the President of the European Council clearly show how both candidates are persons of recognised standing and professional experience in monetary or banking matters, as required by Article 238 of the Treaty.

Fabio Panetta has spent his professional career of over 30 years as a central banker. He has served in important positions at national, European and international level, and he is currently the senior Deputy Governor of the Bank of Italy. Isabel Schnabel is a distinguished scholar of one of the most prestigious European universities and for five years she has been a member of the Council of Economic Advisers of Germany.

The ECON Committee submitted to the two candidates a written questionnaire of over 50 questions and subsequently organised a public hearing. The vast support received by Fabio Panetta and Isabel Schnabel, 90% and 70% respectively, demonstrates the very wide appreciation of the ECON Committee for these two excellent candidates.

However, the two reports do not simply express our support for Fabio Panetta and Isabel Schnabel; they recall and renew battles that the European Parliament has been fighting for some time.

First and foremost, the battle for a selection and appointing procedure that involved the Parliament more. Of course, we appreciated that after our requests the President of the Eurogroup, Mário Centeno, by publicly announcing which nominations had been received for each position, has made the selection process more transparent than in the past. However, we reiterate our request that the Council, before each of its recommendations, submits to the Parliament a list of at least two names where at least one man and one woman are present.

Only in this way will it be possible to guarantee equal opportunities for men and women in the selection procedures for top positions in our institutions, and therefore to favour gender balance in management bodies.

We already have achieved some important results in this regard. In the last six months, half of the Executive Board of the European Central Bank was renewed, and two out of the three new members are women. One third of the Executive Board will be composed by women, and let us not forget that one of them has been appointed as the President of the ECB.

However, this is not enough. A few months ago, European newspapers published a photo of the ECB Governing Council, that is the other management body of the ECB, and there was only one woman in that picture – Madame Lagarde herself.

Of course this is not due to the nomination process we are discussing; this is due to the fact that the non-executive part of the ECB Governing Council is composed by all the governors of the national central banks of the euro area, and all of them happen to be men.

This makes it clear that our aim for a gender-balanced representation in European bodies can be reached only if this process takes place everywhere in national institutions first. For this reason, we call on the Council to forward our message to all Member States.

To conclude, I just want to say that our support for these two excellent candidates, and our responsibility in guaranteeing the correct and regular functioning of the ECB, while safeguarding interinstitutional cooperation, shall not diminish our battles which we will continue fighting with determination in the future.

 
  
MPphoto
 

  Paolo Gentiloni, Member of the Commission. – Madam President, honourable Members of the Parliament, honourable Irene Tinagli, we all know how relevant the role of the European Central Bank is to our economy. The Bank has played a crucial role in managing the recent crisis. Monetary policy has successfully used the instruments at its disposal to stimulate the economy, and as a result, it has averted a serious threat of deflation.

I’m glad to see a discussion on your agenda on these two appointments, specifically for two reasons. Firstly, for reasons of democratic accountability. The Treaties enshrine the independence of the European Central Bank, and this is a principle that the Commission defends wholeheartedly, but independence and accountability are two sides of the same coin.

Secondly, as you can see from the composition of the College and the cabinets of Commissioners, this Commission is committed to the promotion of gender equality. It is my conviction that public institutions, such as the Commission and the ECB, have a particular responsibility in this respect. I therefore support the Parliament’s endeavour for gender balance in all European bodies, which was underlined by the honourable Ms Tinagli right now.

As you were very right to point out in your resolution earlier this year, all of us working in the economic field need to move to do more on this front. However, we need to be careful to facilitate the functioning of the ECB in these important times, not least when the institution is not to blame for faults in the nomination process. It should also be highlighted that the ECB itself has stepped up its efforts on that front in recent years.

I know you will make sure that it continues to strive for gender equality under the leadership of President Lagarde. After all, the positions expressed by this Parliament have already yielded results, following the appointment of Madame Lagarde and the election of Ursula von der Leyen as President of the Commission, women finally fill two of the most crucial positions in the EU. I look forward to hearing your views and to continuing our good cooperation with the European Central Bank.

 
  
MPphoto
 

  Markus Ferber, im Namen der PPE-Fraktion. – Frau Präsidentin, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Das Exekutivdirektorium der Europäischen Zentralbank erlebt in diesem Jahr einen personellen Umbruch.

Mit Christine Lagarde, Isabelle Schnabel und Fabio Panetta gibt es neue Gesichter im EZB-Rat, und wenn ich Herrn Lane noch dazu zähle: innerhalb kürzester Zeit vier Neue im Direktorium. Das ist sicherlich auch ein guter Anlass, auch mal ein paar alte Methoden und Prioritäten der Europäischen Zentralbank zu hinterfragen.

Insofern ist die Überprüfung der geldpolitischen Strategie der Zentralbank, die ja zuletzt 2003 durchgeführt wurde, ein richtiger Schritt. Ich glaube aber, dass wir bei diesen Überprüfungen auch die Begehrlichkeiten etwas zurückschrauben sollten, denn das Mandat der Europäischen Zentralbank wird damit nicht überprüft, das Mandat ergibt sich aus den Verträgen. Und wer an dem Mandat etwas ändern will, der muss sich dann auch an die Verträge ranmachen. Es ist nicht Aufgabe der EZB, sich ein neues Mandat zu geben.

Was aber möglich ist, ist zu überdenken, was Preisstabilität im 21. Jahrhundert bedeutet. Der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank hat erst kürzlich die strukturellen Faktoren beschrieben, die unsere Wirtschaft beeinflussen: der demografische Wandel, der Wandel zur Dienstleistungsgesellschaft, die gestiegene Nachfrage nach sicheren Anlageprodukten. All diese Faktoren drücken auf den Zins. Wenn diese Analyse aber zutrifft, dann muss auch die EZB den nächsten Schritt gehen. Das heißt, wenn der Gleichgewichtszins marktgetrieben langfristig sinkt, sollte sich auch die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank anpassen.

Es macht keinen Sinn, dogmatisch am Ziel der 2 %-Inflation festzuhalten, wenn man selber mittel- und langfristig niedrigere Wachstumsraten prognostiziert. Insofern sollte die EZB diesen Teil ihrer Politik dringend überprüfen, damit auch Erspartes dauerhaft wieder einen Profit abwirft.

Wir werden als EVP beide Nominierungen unterstützen und erwarten uns eine enge Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament.

 
  
MPphoto
 

  Jonás Fernández, en nombre del Grupo S&D. – Señora presidenta, bienvenido, comisario, mañana votaremos esas candidaturas para completar el órgano de gobierno del BCE, y yo creo que los dos candidatos que han pasado el proceso de examen por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, hace algunas semanas, cumplen perfectamente los requisitos para colaborar en la dirección de la política monetaria del BCE.

Y es un cambio que además coincide con la elección de la nueva presidenta de la institución y, por lo tanto, abre un nuevo período; un nuevo período en el que yo creo que es necesario revisar la actividad del Banco Central Europeo. Estoy de acuerdo en que el mandato del Banco está claramente en los Tratados, pero la manera en que ese mandato se traduce a los objetivos concretos y a los instrumentos para implementar esa política monetaria, obviamente, forma parte del debate.

La actual estrategia de política monetaria del BCE fue acordada ya en 2003, hace más de quince años, y desde entonces han pasado muchas cosas: ha caído la tasa de interés natural del dinero como respuesta a los cambios demográficos y a los retos de la digitalización y, por lo tanto, la capacidad de implementar políticas monetarias está muy restringida por esa caída permanente de la tasa de interés natural.

Por ello necesitamos buscar otros objetivos, dentro del mandato, pero otros objetivos. Necesitamos analizar si podemos incorporar los precios de los activos, o si necesitamos fijar ese objetivo de inflación no tanto en el crecimiento de los precios, sino en el propio nivel de los precios. Y, además, necesitamos también revisar los instrumentos en un mundo digital que abre un nuevo terreno para la política monetaria.

Y, para todo ello, yo creo que tenemos un BCE preparado y las dos personas sobre las que votaremos mañana aportan claridad y principios a ese debate.

 
  
MPphoto
 

  Luis Garicano, en nombre del Grupo Renew. – Señora presidenta. El Banco Central Europeo ha sido la única institución que ha actuado con el interés de resolver la crisis —la última crisis— en nombre de todos los europeos. Por desgracia, a juzgar por las noticias que nos llegan de ciertos Estados, este hecho no parece estar tan claro en la opinión pública. Algunos se quejan de que el BCE hace demasiado, y pueden tener parte de razón, pero lo que no dicen es que, si el Banco Central Europeo está haciendo mucho, es porque la política monetaria está siendo la única herramienta que se está usando contra la crisis y los Estados no están cumpliendo con su parte. La política monetaria no puede ser el único instrumento para combatir una recesión. La Unión Europea necesita mecanismos contracíclicos eficaces para complementar su acción, como un seguro de desempleo común europeo o un presupuesto para la zona del euro —y el presupuesto tiene que tener el tamaño adecuado, no lo que el Eurogrupo parece estar acordando—.

Queremos y creemos en un Banco Central Europeo independiente, una institución que diga la verdad, por incómoda que sea, y la verdad es que los Estados miembros deben hacer más. Por ello, nos alegramos de que los dos candidatos sobre los que nos pronunciamos hoy hayan aceptado, ante la Comisión de Asuntos Económicos de este Parlamento, hacer del Banco Central Europeo una institución comprometida con las reformas necesarias para fortalecer la zona del euro.

Por otro lado, las quejas sobre el BCE no solo se deben a que ya se haya visto obligado a usar tanto su política monetaria, sino también se explican por mala comunicación. Tenemos que combatir la desinformación y el populismo monetario. No podemos permitir que medios sensacionalistas de algunos países digan que el BCE roba el dinero de los ahorradores y de los pensionistas. Necesitamos que la Unión Europea tenga un relato claro al respecto. Debemos poder defender nuestras instituciones y explicar a nuestros ciudadanos por qué las decisiones del Banco Central Europeo fueron y son acertadas. Esta no es una tarea exclusiva del Banco Central Europeo. Nosotros también, desde el Parlamento Europeo, tenemos que ser más activos a la hora de condenar las mentiras de los populistas y explicar nuestras decisiones. Pero no solo hay que explicar las decisiones políticas: también las técnicas. Tenemos que explicar a los ciudadanos las ideas que nos motivan a tomar las decisiones que tomamos. Y es que la acción del Banco Central Europeo debe ser creíble, y del esfuerzo de todos depende que nuestra moneda única, uno de nuestros mayores éxitos, tenga un futuro próspero.

Este reto de comunicación es el reto que también tendrán por delante los futuros miembros del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, Isabel Schnabel y Fabio Panetta. Desde Renew Europe sabemos que entienden la situación y consideramos que están capacitados para ayudar a resolverla. Por eso votaremos a favor sus nombramientos. Creemos que están capacitados para tomar las decisiones correctas y que ambos están capacitados para ayudar a explicar estas decisiones.

Como ha dicho la presidenta de nuestra comisión, queremos resaltar también un problema en estos nombramientos y en este procedimiento, que tiene que ver con el problema de paridad de género. Los ciudadanos no pueden sentirse representados por un Consejo de Gobierno en el que la mitad de la ciudadanía no está representada, pues de veinticuatro miembros solo uno es mujer. Ante esta situación, el Parlamento Europeo, mediante una Resolución que se aprobó en marzo de este año, exigió que los Estados presentaran dos nombres para cubrir cada vacante: un hombre y una mujer. De entre ellos, el Parlamento escogería al más cualificado. Si no se ponen nombres de mujeres encima de la mesa, es imposible que logremos la igualdad de género. Los Estados deben hacer más en su ámbito competencial. Todos los gobernadores de los bancos centrales nacionales son hombres. Soy profesor de economía. Me he dedicado a ello veinticinco años y les puedo garantizar que hay muchas mujeres muy capacitadas en mi profesión, y me resulta muy difícil entender por qué es tan complicado encontrarlas. Eso debe cambiar. Sinceramente, me parece una vergüenza la foto de la que hablaba la presidenta Tinagli y no se debe repetir, y, en ese sentido, les pedimos a los Estados miembros que, por favor, hagan su parte.

 
  
MPphoto
 

  Sven Giegold, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Frau Präsidentin! Wir Grünen unterstützen Isabel Schnabel und Fabio Panetta für diese Aufgabe. Man muss allerdings hier diese Gelegenheit nutzen, um mal darauf hinzuweisen, wie es dazu gekommen ist.

Seit vielen Jahren streitet dieses Parlament dafür, dass wir in den zentralen Finanzpositionen der EU mehr Ausgleich zwischen den Geschlechtern bekommen, und bis heute gelingt uns das nicht. Man muss der Ehrlichkeit halber hinzufügen: auch nicht bei uns selbst. Aber was hier passiert ist, ist doch, dass das Parlament sehr klar gesagt hat: Wir wollen in Zukunft immer ausgewogene Listen, damit wir danach nach Qualifikation und unter Einbeziehung der beiden Geschlechter hier entscheiden können. Und der Rat hat dies wieder nicht hingenommen, nicht hinbekommen, weil nach wie vor Spitzenpositionen zuvorderst zum Gegenstand von nationalen Erbhöfen gemacht werden, wo gesagt wird: Jetzt ist mal ein Italiener dran, dann mal ein Deutscher, dann mal ein Franzose, dann mal jemand aus einem kleinen Land.

So bekommt man aber weder die qualifiziertesten Kandidatinnen und Kandidaten noch bekommt man ein vernünftiges Geschlechtergleichgewicht. Deshalb brauchen wir vom Rat der Mitgliedsländer eine interinstitutionelle Vereinbarung, wie wir in Zukunft, ohne die einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten zu beschädigen, hier zu einem vernünftigen Gleichgewicht kommen. Und die Kommission ist aufgerufen, hier zu helfen, eine solche interinstitutionelle Vereinbarung über die Besetzung von Spitzenpositionen in den europäischen Institutionen im Finanzbereich zu bekommen.

Man muss sich aber auch fragen, ob es hier nur um Personal und einzelne Positionen geht. Wäre es wirklich so gewesen, wenn eine Frau der EZB vorgesessen hätte, dass sie für Jahre die geldpolitische Strategie schon festgelegt hätte, wenn ein Mann kommt? Nichts anderes hat ja Mario Draghi gemacht, indem er faktisch die Niedrigzinspolitik für die Zukunft festgeschrieben hat. Deshalb finde ich es richtig, dass die neue Chefin gesagt hat: Wir überarbeiten die geldpolitische Strategie.

Und das ist die richtige Gelegenheit, im Rahmen der vertraglichen Aufgaben sowohl die Begrünung der Geldpolitik und der Aufsichtspolitik der EZB voranzutreiben als auch die Nebenwirkungen der Niedrigzinspolitik mehr in den Blick zu nehmen. Denn die Gefahr von entsprechenden Vermögenspreisblasen ist real, und richtig ist auch, dass sowohl die Kandidatinnen und Kandidaten, die wir jetzt bestimmen, als auch Christine Lagarde klar gesagt haben: Nur mit einer gemeinsamen Fiskalpolitik, mit einer Vollendung der Wirtschafts- und Währungsunion und der Bankenunion kann die Zinspolitik sich ändern. Und daran sollte dieses Haus mitarbeiten.

 
  
  

PRZEWODNICTWO: EWA KOPACZ
Wiceprzewodnicząca

 
  
MPphoto
 

  Antonio Maria Rinaldi, a nome del gruppo ID. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, la nostra delegazione ha espresso parere favorevole alla nomina nel Board della Banca centrale europea del dottor Fabio Panetta, compiacendosi con il membro italiano designato, in quanto ha dimostrato continuativamente nel tempo un alto profilo di competenza, professionalità ed indipendenza, raggiungendo con esclusivi criteri di merito i vertici direttivi dalla Banca d'Italia, una delle più prestigiose istituzioni italiane.

Vorremmo, tuttavia, in questa occasione attirare l'attenzione dell'Assemblea nella speranza che il nuovo Board della Banca centrale europea, nella sua totale indipendenza statutaria, riconsideri la politica dei tassi negativi, perché la loro permanenza nel tempo sta creando una situazione paradossale, per la quale, da una parte, l'enorme liquidità immessa a fronte degli stimoli monetari straordinari intrapresi negli ultimi anni non è riuscita a raggiungere, se non in modo marginale, l'economia reale, cioè le famiglie e le imprese dell'eurozona e, dall'altra, ha anche creato enormi problemi di sostenibilità negli asset di investimento individuali e collettivi, come i fondi pensione.

Inoltre, speriamo fortemente che venga predisposto finalmente senza indugi un calendar provisioning mirato a stabilire i criteri di sorveglianza degli strumenti OTC, cioè quelli classificati come level 2 e level 3 in modo da tutelare i risparmiatori, nonché la stabilità finanziaria dell'intera Eurozona dalle sue maggiori ed effettive fonti di rischio.

Infine, confidiamo che lo stesso Board della Banca centrale europea valuti attentamente se l'attuale previsione dei poteri preparatori valutativi dell'ESMA, estesi alla sostenibilità del debito di un paese membro, secondo il criterio univoco inserito nell'allegato 3 non determini automaticamente aspettative di mercato negative sul collocamento dei titoli pubblici, in quanto gli effetti sarebbero imprevedibili e dunque rischiosissimi a causa della totale, opaca e arbitraria scelta nell'applicazione del metodo quantitativo.

 
  
MPphoto
 

  Johan Van Overtveldt, namens de ECR-Fractie. – Voorzitter, commissaris Gentiloni, de Europese Centrale Bank voert al ruim tien jaar een zeer expansief beleid, waarvoor tijdens de financiële crisis en de acute fase van de eurocrisis natuurlijk zeer goede redenen waren. We zien momenteel echter dat het blijven hanteren van dit beleid steeds meer onbedoelde gevolgen begint te krijgen. Het resulteert namelijk onder meer in een aanslag op het spaarvermogen, druk op de productiviteit, omdat steeds meer zogenoemde “zombiebedrijven” in leven worden gehouden, en een constante druk op de financiële stabiliteit. Er is dus veel werk aan de winkel voor de nieuwe Voorzitter en de twee kandidaat-bestuurders of -directeuren over wie we het vandaag hebben, mevrouw Schnabel en de heer Panetta. Beiden hebben tijdens de hoorzittingen wat mij betreft een zeer goede indruk gemaakt en zullen daarom onze steun krijgen. Tot slot wil ik nog even terugkomen op de volgende, bijzonder merkwaardige uitdrukking van mevrouw Schnabel tijdens haar hoorzitting: “There are very few people who understand what is really going on”. Ik heb daar onmiddellijk tegen geprotesteerd en mevrouw Schnabel heeft daar positief op gereageerd. Sterker nog, ze heeft toegezegd in ieder geval haar best te zullen doen om de communicatie van centrale bankiers voortaan duidelijker en begrijpelijker te maken voor de doorsnee burger.

 
  
MPphoto
 

  José Gusmão, em nome do Grupo GUE/NGL. – Senhora Presidente, durante os anos de Mario Draghi foram mobilizados instrumentos extraordinários de política monetária. No entanto, o crescimento desses anos foi medíocre e estes instrumentos têm riscos e consequências que não devem ser ignorados.

Nas audições com os membros que agora irão ser designados, quisemos saber se concordam com a importância de termos uma combinação de políticas na União Europeia, nomeadamente com instrumentos orçamentais muito mais significativos do que aqueles que existem atualmente, quisemos saber o que pensam sobre o BCE olhar mais para a questão do emprego e das desigualdades, mesmo que isso signifique uma maior latitude nos objetivos para a inflação, e quisemos saber que ideias têm para que o BCE possa ter um papel na resposta às alterações climáticas ou que, pelo menos, não estrague.

As respostas que tivemos da parte de Fabio Panetta foram, do nosso ponto de vista, satisfatórias, razão pela qual iremos apoiar a sua candidatura. As respostas da Sra. Schnabel não foram tão satisfatórias, mas também não queremos inviabilizá-la precisamente por causa da preocupação com o equilíbrio de géneros.

Associamo-nos a todos os grupos que falaram da importância de os Estados—Membros assumirem as suas responsabilidades neste objetivo que é um objetivo que nos deve unir a todos de ter equilíbrio de género em futuras nomeações.

 
  
MPphoto
 

  Stefan Berger (PPE). – Frau Präsidentin, Herr Kommissar! Auch ich möchte hier an dieser Stelle als allererstes Frau Schnabel und Herrn Panetta eine glückliche Hand für ihre zukünftige Aufgabe wünschen.

Ganz Europa schaut auf die personelle Neuausrichtung der Europäischen Zentralbank. Wir sollten diesen Moment des inhaltlichen Innehaltens nutzen, um einige Anmerkungen zu machen. Wir leben jetzt seit Jahren in einer Phase der ultralockeren Geldpolitik und der Ausweitung der Geldmenge. Wenn man die Ergebnisse dieser Politik betrachtet, dann stellt man fest: Die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank schlägt eine Schneise der Ungleichheit durch Europa.

Nicht alle Gesellschaften sind Gesellschaften von Aktionären. Viele Gesellschaften in Europa sind auch Gesellschaften von Sparern, und diese Sparguthaben schmelzen dahin, und hinzu kommt, dass die Banken, deren Geschäftsmodell durch diese Politik nachhaltig bedroht wird, ihre Schwierigkeiten dadurch zu lösen versuchen, dass sie an der Gebührenschraube der Sparer drehen.

Jetzt ist es in der Tat so: Die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank ist ein hohes Gut. Deswegen appelliere ich auch an die neu zu wählenden Persönlichkeiten, die wir ja auch in der EVP unterstützen, dass sie im Direktorium der Europäischen Zentralbank auch eine Stimme für diese Argumente sind. Es wäre vielleicht noch sinnvoll, eine Debatte darüber zu beginnen, ob das 2 %-Inflationsziel tatsächlich noch zeitgemäß ist und ob es wirklich um jeden Preis erreicht werden muss.

Ich hoffe also, dass die jetzigen personellen Veränderungen mit einer inhaltlichen Debatte über einen Kurswechsel der Europäischen Zentralbank verbunden werden können. Dazu wünsche ich allen Beteiligten viel Erfolg.

 
  
MPphoto
 

  Pedro Marques (S&D). – Madam President, a new political cycle is now well under way. A bold agenda for the future of Europe was set and it is now time to deliver. We expect the European Central Bank – its Executive Board, from its President to those who are now appointed – to play their role in the European priorities. We have to move forward, being able to agree on smaller things, but also on the hard reforms.

We cannot keep betting on the prolongation of this economic cycle without doing anything else. We cannot rely solely on monetary policy, which is of the utmost importance but is not sufficient. We need a strong investment plan and we have to build a budget for the stabilisation that we know we’ll need in the difficult moments that eventually will come sometime. We need to act on the climate and on the economy, but also on social cohesion.

The ECB has an important role and we have to analyse its mandate, taking into account modern European priorities. But we will also hold these Executive Board members accountable for its President’s pledge to keep the previous stance of monetary policy throughout this next term because this is where it will make a difference: if we have from the European Central Bank and from its Executive Board the trust that monetary policy will keep its adaptive stance. And then we have to do the rest on the rest of the economic policy.

 
  
MPphoto
 

  Ernest Urtasun (Verts/ALE). – Señora presidenta, las medidas no convencionales del Banco Central Europeo han mantenido el euro a flote. Por la falta de acción de los Estados miembros ha tenido que ser el BCE, con esas medidas, el que mantuviera la moneda única a salvaguarda. No se puede insinuar que esas medidas han estado fuera de la ley —como hacen algunos—, entre otras cosas, porque aquellos que han querido pleitear y llevar hasta el Tribunal de Luxemburgo algunas de esas medidas lo han hecho y el Tribunal ha validado todas y cada una de las medidas que ha tomado el BCE hasta ahora.

Pero es evidente que hay que analizar los riesgos que algunas de esas medidas han tenido en términos de la burbuja, por ejemplo, producida en el mercado inmobiliario o también otro tipo de efectos que han desestabilizado el mercado financiero. Y también hay que revisar, como va a hacer el Banco Central Europeo en los próximos meses, el conjunto de la política monetaria para adecuarla a nuevos fenómenos como son —y eso es muy importante para este grupo también— sus efectos sobre el cambio climático, sabiendo que los programas de compra de activos del Banco han estado comprando activos vinculados al carbón durante muchos y muchos meses y eso debe terminar, entre muchas otras cosas.

En cuanto a las candidaturas del señor Panetta y de la señora Schnabel, nos parece que en sus comparecencias respondieron positivamente a muchos de estos retos, por lo que este grupo va a darles su apoyo, pero quiero también unir mi voz y señalar que no podemos continuar con que el Consejo siga sin presentarnos listas paritarias de candidatos. Creo que la foto de la señora Lagarde con más de veinte hombres a su alrededor y ella como la única mujer en el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo es totalmente insultante.

Creo que, como se ha dicho en esta Cámara, hay excelentes mujeres preparadas, buenas profesionales para ocupar los puestos de primer nivel en las instituciones financieras europeas y, por lo tanto, es responsabilidad de esta Cámara, pero también de todas las instituciones, garantizarlo. Por lo tanto, de aquí al futuro, como ya hemos pedido en este Parlamento, queremos listas paritarias —shortlists paritarias— para poder garantizar esa igualdad de género.

Si no es así, y si el Consejo continúa haciendo oídos sordos a esta petición de la Cámara, lo que auguro son más problemas en la ratificación de los futuros miembros. Así que, por el bien del funcionamiento institucional de todas estas instituciones, espero que esas listas paritarias sean ya una realidad.

 
  
MPphoto
 

  Herve Juvin (ID). – Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, j’ai examiné les parcours professionnels et les compétences étendues des deux candidats qui nous sont proposés et je ne vois, pour ma part, aucune raison de nous y opposer qui ne soit pas également opposable à bien des membres de cet honorable Conseil de la BCE.

Je voudrais poser la question de la diversité de ce Conseil. Stagnation séculaire, caractère irréaliste – ou pas – d’un objectif de 2 % d’inflation annuelle, multiplication des monnaies électroniques ou des monnaies virtuelles, sujet de la «monnaie hélicoptère» qui pourrait conduire les banques centrales à empiéter, non seulement sur les politiques budgétaires, mais aussi sur les politiques sociales des États membres: toutes ces questions sont totalement nouvelles parce que nous sommes dans un monde monétaire et économique nouveau.

Partout dans le monde, les théories néoclassiques ont échoué. Partout dans le monde, les théories globalistes et le libre-échange ont échoué. Et partout dans le monde, ce qui a fait l’élection de Donald Trump, ce qui vient de faire l’élection de Boris Johnson, est à l’œuvre et sera à l’œuvre dans l’Union européenne.

Je le crois, les questions de souveraineté et de nationalisme économique sont à l’ordre du jour. Je le crois, nous entrons dans un nouveau monde des politiques monétaires et économiques.

C’est pourquoi, quand je parle de diversité, je voudrais interroger cette assemblée. Ne serait-il pas nécessaire qu’au Conseil de la BCE figurent des professionnels et des experts de l’économie numérique? Des experts de la science politique, qui nous rappelleraient que la monnaie – instrument fondamental de la souveraineté – est toujours un instrument politique – un instrument de la confiance et de la stabilité des sociétés?

Enfin, j’évoquerai le sujet de l’écologie: une monnaie ne sera pas durable si elle est imposée dans un monde qui n’est pas lui-même durable. Je souhaiterais pour ma part que des spécialistes de la science écologique trouvent aussi leur place dans ce Conseil, qui gagnerait ainsi en diversité.

 
  
MPphoto
 

  Matt Carthy (GUE/NGL). – Madam President, we know that the ECB going into next year’s financial or strategic review is a house divided. I welcome the new President’s call for fiscal stimulus to be used to complement monetary policy. But the irony isn’t lost on any of us who have been at the receiving end of its threats and blackmail that the ECB has been the chief enforcer of austerity over the past decade. Now that the manufacturing base in the northern states is threatened, it seems that the tune is changing.

The ECB review needs to be more than just a bun fight between the so-called hawks and doves. We need a serious analysis of the consequences of ECB policy and its impact on people right across the eurozone, including the dangerous housing bubbles pricing a generation out of the market.

Above all, the ECB needs to face the fact that its policies have helped massively inflate the wealth of a very tiny minority while doing almost nothing for the ordinary families and workers of the EU. So all options must now be on the table going forward, including direct payments to households and a direct Green Investment Scheme.

 
  
MPphoto
 

  Fabio Massimo Castaldo (NI). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, permettetemi di aggiungere qualche considerazione sulla nomina di Fabio Panetta come membro del comitato esecutivo della BCE. L'Italia sarà presente nel consiglio con un professionista di grande levatura, una figura di riconosciuta competenza del settore bancario e della politica monetaria.

Fabio Panetta ha una carriera di primo piano anche all'interno della stessa BCE, avendo partecipato regolarmente alle riunioni del consiglio direttivo insieme al governatore della Banca d'Italia e, in alcune occasioni, addirittura in sua sostituzione. Più recentemente ha fatto anche parte del consiglio di vigilanza del sistema europeo di vigilanza bancaria. In questi anni è stato un profondo osservatore dei momenti più difficili della crisi economica e finanziaria, analizzandone cause e scenari, un riconosciuto profilo di competenza e correttezza che ha sostenuto con tenacia gli interessi europei.

Giunge a Francoforte in un momento delicato, segnato da gravi tensioni nel consiglio direttivo e da diverse sfide aperte sul tavolo della nuova leadership della banca: dal cambiamento climatico alle criptovalute, dalle problematiche della vigilanza sul riciclaggio di denaro sporco allo stallo dell'Unione bancaria, ma sono e siamo certi che questa sia una scelta di merito e che sarà sicuramente all'altezza dei principi in cui ha sempre dimostrato di credere nel corso della sua ottima carriera.

 
  
MPphoto
 

  Paul Tang (S&D). – Madam President, welcome, Commissioner Gentiloni. Sometimes a picture says more than a thousand words. When Lagarde tweeted a photo of her first ECB governing council, it said more than any of us could ever say. Flanked by baroque paintings and underneath a classic chandelier, smiling at the camera were the faces of Ms Lagarde and 24 men. I had to look again. Is this really 2019? Were it not for the iPads on the conference tables, I would have thought it was from the days of De Gaulle or from Jean Monnet instead of Sanna Marin.

As an economist by training, I know that many of us are used to male-dominated settings and have become desensitised. But this photo should awaken us. It shows that the battle for gender-equality remains urgent and one that concerns us all.

This is why, not only I personally, but also the Social Democrats and the European Parliament call on the Council to put forward two candidates for ECB positions: a man and a woman. I know this might be a long shot. Nominations are proposed by the Eurogroup, which holds among its 19 members just one woman. But – and I’m firm on this – if the Council doesn’t update its appointment procedure to the 21st century, we should vote against it.

How can we get fair decisions when half of our population is all but excluded from decision-making? How can our policies create a modern economy when they are made in a setting of an age long gone?

Schnabel and Panetta have both committed to promoting gender-equality upon their appointment. They have a hell of a job to do. I hope they will put their words into action.

 
  
MPphoto
 

  Roman Haider (ID). – Frau Präsidentin, Herr Kommissar, Hohes Haus! Die Europäische Zentralbank schließt also ihre Reihen. Aus Sicht von Präsidentin Lagarde ist das auch durchaus verständlich, weil inzwischen immer deutlicher wird, wie verheerend sich diese fatale Niedrigzinspolitik der EZB im ganzen Euroraum auswirkt. Die Sparer werden eiskalt zugunsten von Pleiteregierungen und Ramschunternehmen enteignet, der Immobilienmarkt überhitzt zunehmend, Mieten und Grundstückspreise steigen ins Unbezahlbare, Blasen entstehen, die Vermögensschere geht – angetrieben durch diese Politik – immer weiter auseinander. Soziale Spannungen sind die Folge. Die Altersvorsorge von Millionen von EU-Bürgern wird gefährdet. Mit Preisstabilität, der eigentlichen Aufgabe der Europäischen Zentralbank, hat das alles schon längst nichts mehr zu tun.

Die einzigen Nutznießer sind Spekulanten und Pleiteregierungen. Angesichts dieser wirklich verheerenden Bilanz ist natürlich nicht kritischer Geist gefragt, sondern Kadergehorsam. Und das ist wohl auch der wichtigste Punkt, der für Frau Schnabel spricht, vor allem, wenn man weiß, dass ihre drei deutschen Vorgänger im EZB-Direktorium alle vorzeitig zurückgetreten sind aus Protest gegen eben diese verheerende Niedrigzinspolitik.

Kadergehorsam ohne Widerspruchsgeist – das wird aber auch in Zukunft in der Europäischen Zentralbank ganz, ganz wichtig sein. Denn mit ihrer Ankündigung, die EZB in Zukunft für eine völlig fehlgeleitete Klimapolitik missbrauchen zu wollen, begibt sich Frau Lagarde weit außerhalb ihres gesetzlichen Auftrags. Gesetzesbruch wird damit zur traurigen Tradition in der EZB. Die Interessen der Bürger zählen überhaupt nichts mehr, und die EZB wird endgültig zur Lobbyorganisation für Spekulanten und Pleitiers. Aus ihren bisherigen Äußerungen kann man leider nur schließen, dass auch Frau Schnabel diese Politik gegen den Bürger mittragen wird. Schade drum.

 
  
MPphoto
 

  Evelyn Regner (S&D). – Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Kommissar! Wir Frauen machen die Hälfte der Bevölkerung aus und verdienen daher auch die Hälfte der Welt.

Wir verdienen die Hälfte der Bäckerei und nicht nur ein Stück vom Kuchen. Wir Frauen verdienen, dass wir in Entscheidungsfunktionen, egal ob das jetzt in der Europäischen Zentralbank, bei der EBA, ESMA, EIOPA, wo auch immer ist, ESRB, angemessen vertreten sind, und nicht nur in einzelnen – sehr hart erkämpften – Positionen!

Alle, und wir haben es nun vielfach erwähnt, kennen dieses Bild von EZB-Chefin Lagarde, einsam in der Männerrunde. Das ist doch peinlich und entspricht nicht dem Europa des 21. Jahrhunderts. Es braucht uns Frauen – kluge Frauen, wie kluge Männer – auf allen Entscheidungsebenen. Wir wollen und müssen mitgestalten. Statt der Ausnahme sollen durchmischte Teams die Regel werden. Wir haben einiges zu sagen, wenn es um eine nachhaltige Investitionsoffensive für Europa geht. Wenn es darum geht, mit ordentlicher Geldpolitik unsere Wirtschaft anzukurbeln, gemeinsam gegen die starren Fiskalregeln anzukämpfen und die Umstellung in eine faire und grüne Wirtschaft zu forcieren.

Also, sehr geehrte Vertreter des Rates, Minister, Regierungen: Rutschen Sie rüber und lassen Sie die Frauen endlich mitgestalten. Sehr geehrter Herr Kommissar: Sie sehen es, das bestehende Nominierungsverfahren, so wie es ist, ist schrottreif. Unterstützen Sie uns Abgeordnete im Europäischen Parlament mit Nachdruck, dieses Verfahren zu überarbeiten und neu zu gestalten.

 
  
MPphoto
 

  Gunnar Beck (ID). – Frau Präsidentin, werte Kollegen! Mitte November forderte Frau Schnabel die deutschen Ökonomen per Twitter auf, schädliche und falsche Aussagen über die EZB zu unterlassen.

Solche Kritik, so Frau Schnabel, bedrohe den Euro. Genauso wie der Unmut über die Negativzinsen seitens deutscher Sparer, die Frau Schnabel schlicht als Finanzanalphabeten abtat. Nach Sicht der OECD und prominenter Ökonomen ist die EZB gescheitert. Mit ihrer Geldpolitik schuf sie das niedrigste Wachstum, die höchsten Steuern und die meisten Arbeitslosen der entwickelten Welt.

Die EZB selbst hat in ihrem Financial Stability Review zugegeben, dass ihre Geldschwemme zu überbewerteten Börsenkursen und höherer Staats- und Unternehmensverschuldung in Krisenländern geführt hat. Laut der DZ-Bank kostet die EZB-Politik allein deutsche Sparer seit 2010 knapp 650 Mrd. EUR an entgangenen Zinseinnahmen, indessen die Bundesbank fast eine Billion EUR Target-Kredite zur Eurorettung verpulvert hat.

Sind dies die Wahrheiten, die Frau Schnabel unterdrücken möchte? Wir hingegen wollen den Wettstreit der Ideen als besten Wegweiser zur Wahrheit.

 
  
MPphoto
 

  Maximilian Krah (ID). – Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Kollegen! Ich habe die Redebeiträge mit Interesse gehört, insbesondere auch jenen des EVP-Kollegen Berger, der uns erklärt hat: Es gibt eben zwei Arten von Gesellschaften, die der Aktionäre und die der Sparer. Der Kandidat Fabio Panetta hat es ja deutlich gemacht, als er erklärt hat, dass die Regeln der EZB nicht auf die Bankenrettung für Italien passen. Er hat damit Recht, aber das zeigt eben, dass eine Einheitswährung nicht funktioniert, wenn völlig verschiedene ökonomische Denkschulen aufeinandertreffen.

Wie man angesichts dieser Erkenntnis, dass es verschiedene ökonomische Grundstrukturen gibt, dann gleichzeitig diese Nominierungen bejubeln kann, bleibt freilich das Geheimnis der EVP und der deutschen CDU. Denn dass Fabio Panetta die Interessen Italiens und der Aktionärs- und Eigentümergesellschaft vertritt, das versteht sich von selbst. Er ist dafür fantastisch ausgebildet und hat die nötigen akademischen Voraussetzungen. Warum dann aber Deutschland Frau Schnabel vorschlägt, die auch die Interessen der Eigentümerökonomien vertritt und gegen die deutschen Sparer arbeitet, sogar die Kritik an der falschen Politik kritisiert, das bleibt wohl das Geheimnis der deutschen Bundesregierung. Den Vogel schießen freilich immer die Sozialisten ab, sehr geehrte Frau Kollegin Regner. Es geht hier um Geld und nicht um die Hälfte der Bäckerei. Und es geht deshalb um Qualität und Qualifikation, und die ist nicht geschlechtsabhängig. Aber vielleicht isst man ja als Sozialist auch lieber Kuchen, als sich über Ökonomie Gedanken zu machen.

 
  
MPphoto
 

  Przewodnicząca. – Dziękuję bardzo, Panie Pośle. Ponieważ nie mamy zgłoszeń z sali, w imieniu Komisji głos zabierze pan komisarz Paolo Gentiloni. Bardzo proszę, Panie Komisarzu.

 
  
MPphoto
 

  Paolo Gentiloni, Member of the Commission. – Madam President, before concluding, I think it is appropriate to thank Benoît Cœuré for the outstanding work he has done as a member of the ECB Executive Board over the past eight years. We are also grateful to Sabine Lautenschläger for her contribution as a member of the ECB Executive Board, as well as for her role in helping set up and steer Europe’s banking supervision.

As you know, the Commission is not involved in the appointment process, but for sure, we appreciate the two new members of the Executive Board and their qualifications and we share the European Parliament’s commitment, that was repeated here by several honourable Members, to a more adequate gender balance in the Bank and in all our economic bodies.

We have a great interest in listening to your views, also on macroeconomic policy-making in the euro area. It was an opportunity today. On this, let me add just one remark. I think that, in recent years, the burden to stimulate the European economy has fallen excessively on monetary policy in the euro area. For a more balanced and more effective policy mix, it should be supported by structural reforms and fiscal policy. Fiscal policy, whilst bearing in mind debt sustainability, especially in highly-indebted Member States, can provide a boost to domestic demand and raise inflation expectations. ECB President Lagarde also stressed this in front of the Parliament recently, and I couldn’t agree more.

 
  
MPphoto
 

  Przewodnicząca. – Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się we wtorek 17 grudnia 2019 r.

 
Τελευταία ενημέρωση: 7 Μαΐου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου