Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Понеделник, 16 декември 2019 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.Откриване на заседанието
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 4.Състав на Парламента: вж. протокола
 5.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 6.Поправки (член 241 от Правилника за дейността): вж. протокола
 7.Преговори преди първото четене в Съвета (член 72 от Правилника за дейността): вж. протокола
 8.Актове и мерки за изпълнение (член 112, параграф 4, буква г) от Правилника за дейността и член 111, параграф 6): вж. протокола
 9.Искане за консултации с Европейския икономически и социален комитет (член 145 от Правилника за дейността): вж. протокола
 10.Подписване на актове, приети по обикновената законодателна процедура (член 79 от Правилника за дейността): вж. протокола
 11.Внасяне на документи: вж. протокола
 12.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне): вж. протокола
 13.Ред на работа
 14.Отбелязване на 30-ата годишнина от румънската революция през декември 1989 г. (разискване)
 15.Изисквания за доставчиците на платежни услуги - Мерки за засилване на административното сътрудничество с цел борба с измамите с ДДС (разискване)
 16.Назначаване на членове на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка (разискване)
 17.Справедливо данъчно облагане в дигитализираната и глобализирана икономика: BEPS 2.0 (разискване)
 18.Макрофинансова помощ за Хашемитското кралство Йордания (разискване)
 19.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 20.Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи
 21.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (386 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (386 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (2243 kb)
Последно осъвременяване: 7 май 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност