Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Esmaspäev, 16. detsember 2019 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Osaistungjärgu avamine
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 4.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 5.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 6.Parandused (kodukorra artikkel 241) (vt protokoll)
 7.Nõukogu esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 72) (vt protokoll)
 8.Rakendusaktid ja rakendusmeetmed (kodukorra artikli 112 lõike 4 punkt d ja artikli 111 lõige 6) (vt protokoll)
 9.Taotlus konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega (kodukorra artikkel 145) (vt protokoll)
 10.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allkirjastamine (kodukorra artikkel 79) (vt protokoll)
 11.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 12.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine) (vt protokoll)
 13.Tööplaan
 14.Rumeenia 1989. aasta detsembri revolutsiooni 30. aastapäeva tähistamine (arutelu)
 15.Nõuded makseteenuse pakkujatele - Meetmed halduskoostöö tugevdamiseks, et võidelda käibemaksupettuste vastu (arutelu)
 16.Euroopa Keskpanga juhatuse liikmete ametisse nimetamine (arutelu)
 17.Õiglane maksustamine globaalses digitaalmajanduses – BEPS 2.0 (arutelu)
 18.Jordaaniale antav makromajanduslik finantsabi (arutelu)
 19.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 20.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 21.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (386 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (386 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (2243 kb)
Viimane päevakajastamine: 7. mai 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika