Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Maandag 16 december 2019 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 4.Samenstelling Parlement: zie notulen
 5.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 6.Rectificaties (artikel 241 van het Reglement): zie notulen
 7.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van de Raad (artikel 72 van het Reglement): zie notulen
 8.Uitvoeringshandelingen en -maatregelen (artikel 112, lid 4, onder d), van het Reglement en artikel 111, lid 6): zie notulen
 9.Verzoek om raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité (artikel 145 van het Reglement): zie notulen
 10.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 79 van het Reglement): zie notulen
 11.Ingekomen stukken: zie notulen
 12.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening): zie notulen
 13.Regeling van de werkzaamheden
 14.Herdenking van de Roemeense revolutie die dertig jaar geleden plaatsvond, in december 1989 (debat)
 15.Voorschriften voor betalingsdienstaanbieders - Maatregelen ter versterking van de administratieve samenwerking om btw-fraude te bestrijden (debat)
 16.Benoemingen van leden van de directie van de Europese Centrale Bank (debat)
 17.Eerlijke belastingheffing in een gedigitaliseerde en geglobaliseerde economie — BEPS 2.0 (debat)
 18.Macrofinanciële bijstand aan Jordanië (debat)
 19.Redevoeringen van één minuut over kwesties van politiek belang
 20.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 21.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (386 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (386 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (2243 kb)
Laatst bijgewerkt op: 7 mei 2020Juridische mededeling - Privacybeleid