Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Maandag 16 december 2019 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 4.Samenstelling Parlement: zie notulen
 5.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 6.Rectificaties (artikel 241 van het Reglement): zie notulen
 7.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van de Raad (artikel 72 van het Reglement): zie notulen
 8.Uitvoeringshandelingen en -maatregelen (artikel 112, lid 4, onder d), van het Reglement en artikel 111, lid 6): zie notulen
 9.Verzoek om raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité (artikel 145 van het Reglement): zie notulen
 10.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 79 van het Reglement): zie notulen
 11.Ingekomen stukken: zie notulen
 12.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening): zie notulen
 13.Regeling van de werkzaamheden
 14.Herdenking van de Roemeense revolutie die dertig jaar geleden plaatsvond, in december 1989 (debat)
 15.Voorschriften voor betalingsdienstaanbieders - Maatregelen ter versterking van de administratieve samenwerking om btw-fraude te bestrijden (debat)
 16.Benoemingen van leden van de directie van de Europese Centrale Bank (debat)
 17.Eerlijke belastingheffing in een gedigitaliseerde en geglobaliseerde economie — BEPS 2.0 (debat)
 18.Macrofinanciële bijstand aan Jordanië (debat)
 19.Redevoeringen van één minuut over kwesties van politiek belang
 20.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 21.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (386 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (386 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (2243 kb)
Laatst bijgewerkt op: 7 mei 2020Juridische mededeling - Privacybeleid