Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Poniedziałek, 16 grudnia 2019 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 4.Skład Parlamentu: patrz protokół
 5.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 6.Sprostowania (art. 241 Regulaminu): patrz protokół
 7.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Radzie (art. 72 Regulaminu): Patrz protokól
 8.Akty i środki wykonawcze (art. 112 ust. 4 lit. d) Regulaminu oraz art. 111 ust. 6): Patrz protokól
 9.Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (art. 145 Regulaminu): Patrz protokól
 10.Podpisanie aktów przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 79 Regulaminu): patrz protokół
 11.Składanie dokumentów: patrz protokół
 12.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): patrz protokół
 13.Porządek obrad
 14.Obchody 30. rocznicy rumuńskiej rewolucji z grudnia 1989 r. (debata)
 15.Wymogi dla dostawców usług płatniczych - Środki zwiększające współpracę administracyjną w celu zwalczania oszustw związanych z VAT (debata)
 16.Mianowanie członków Zarządu Europejskiego Banku Centralnego (debata)
 17.Sprawiedliwe opodatkowanie w zglobalizowanej gospodarce cyfrowej – BEPS 2.0 (debata)
 18.Pomoc makrofinansowa dla Jordanii (debata)
 19.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokól
 21.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (386 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (2243 kb)
Ostatnia aktualizacja: 7 maja 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności