Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Luni, 16 decembrie 2019 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Reluarea sesiunii
 2.Deschiderea ședinței
 3.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 4.Componența Parlamentului: consultaţi procesul-verbal
 5.Componența comisiilor și delegațiilor: consultaţi procesul-verbal
 6.Rectificări (articolul 241 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 7.Negocieri înaintea primei lecturi a Consiliului (articolul 72 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 8.Acte și măsuri de executare (articolul 112 alineatul (4) punctul (d) din Regulamentul de procedură și articolul 111 alineatul (6): consultaţi procesul-verbal
 9.Cerere de consultare a Comitetului Economic și Social European (articolul 145 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 10.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 79 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 11.Depunere de documente: consultați procesul-verbal
 12.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere): consultaţi procesul-verbal
 13.Ordinea lucrărilor
 14.Comemorarea a 30 de ani de la Revoluția română din decembrie 1989 (dezbatere)
 15.Cerințe pentru prestatorii de servicii de plată - Măsuri de consolidare a cooperării administrative în vederea combaterii fraudei în domeniul TVA (dezbatere)
 16.Numirea unor membri al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene (dezbatere)
 17.Echitatea fiscală într-o economie digitalizată și globalizată - BEPS 2.0 (dezbatere)
 18.Asistență macrofinanciară pentru Regatul Hașemit al Iordaniei (dezbatere)
 19.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 20.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: a se vedea procesul-verbal
 21.Ridicarea şedinţei
Dezbateri
Ediţie revizuită (386 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (2243 kb)
Ultima actualizare: 7 mai 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate