Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Pondelok, 16. decembra 2019 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 4.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 5.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 6.Korigendá (článok 241 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 7.Rokovania pred prvým čítaním v Rade (článok 72 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 8.Vykonávacie akty a opatrenia (článok 112 ods. 4 písm. d) rokovacieho poriadku a článok 111 ods. 6): pozri zápisnicu
 9.Žiadosť o poradu s Hospodárskym a sociálnym výborom (článok 145 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 10.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 79 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 11.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 12.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 13.Program práce
 14.Pripomenutie 30. výročia rumunskej revolúcie z decembra 1989 (rozprava)
 15.Požiadavky na poskytovateľov platobných služieb - Opatrenia na posilnenie administratívnej spolupráce v záujme boja proti podvodom v oblasti DPH (rozprava)
 16.Vymenovanie členov Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (rozprava)
 17.Spravodlivé zdaňovanie v digitalizovanom a globalizovanom hospodárstve – BEPS 2.0 (rozprava)
 18.Makrofinančná pomoc Jordánsku (rozprava)
 19.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 20.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 21.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (386 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (386 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (2243 kb)
Posledná úprava: 7. mája 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia