Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0413(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0047/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0047/2019

Συζήτηση :

PV 16/12/2019 - 15
CRE 16/12/2019 - 15

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2019 - 4.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0091

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
XML 11k
Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

5.3. Μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής συνεργασίας για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ (A9-0047/2019 - Lídia Pereira)
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

Mündliche Stimmerklärungen

 
  
MPphoto
 

  Mikuláš Peksa (Verts/ALE). – Já jenom zopakuji, co jsem říkal anglicky k té předchozí zprávě, protože spolu hluboce souvisí. Považuji boj proti daňovým únikům v oblasti DPH za velice důležitý podobně jako většina ostatních Pirátů. Zároveň si ale myslíme, že navržené řešení je naprosto neodpovídající problému, kterému čelíme. S tímto řešením bychom ukládali všechny platby, které udělá platící, který zaplatí více než dvacet pět plateb v průběhu tří měsíců, což považujeme za naprosto neadekvátní zásah do soukromí. Zároveň takto zadržovaná data budou s velmi malými omezeními proudit po celé Evropě, hrozí riziko úniku těchto velice citlivých dat, která velice vypovídají o našich občanech. S ohledem na to jsme se rozhodli zdržet se a považujeme to za adekvátní vzhledem ke komplikované povaze otázky, kterou jsme zde probírali.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). – Paní předsedající, já jsem tento návrh podpořil, protože správní spolupráce v boji proti daňovým podvodům je skutečně potřebná a nutná. Samozřejmě ďábel se skrývá příznačně v detailu, ale to, že elektronické obchodování a dostupné online služby nabývají na intenzitě, je jasné. Spotřebitelé tuto možnost využívají, mohou tak nakoupit i velmi proslulé značky. Do jisté míry se tím omezuje maloobchodní síť, ale chtěl bych zdůraznit, že zároveň také se zde skýtá příležitost pro podvodníky právě v oblasti DPH.

Odhaduje se, že ročně Evropská unie a její členské státy přichází o částku téměř sto čtyřicet miliard eur, to je tedy ohromná částka, právě v oblasti podvodů s DPH. Myslím, že to vyžaduje evropskou akci, a já jsem tento návrh podpořil, protože jde správným směrem. Byla předložena řada pozměňovacích návrhů, a proto jsem s touto zprávou spokojen.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – A Uachtaráin, bhí áthas orm tacú leis an tuarascáil seo. Agus, sa lá atá inniu ann, tá níos mó agus níos mó comhlachtaí ag obair ar líne. Tá níos mó saoránach ag díol agus ag ceannach ar líne. Mar a dúirt Coimisinéir Vestager ina héisteacht, tá dhá shaghas comhlachta ann anois; comhlachtaí atá ag obair ar líne agus comhlachtaí a bheidh ag obair ar líne go luath.

Ach an bhfuil siad ag íoc a gcuid cánach? Níl a lán díobh. Cailltear €137 billiúin gach uile bhliain. Sin ailp uafásach mór airgid. Agus cé a íocann é sin? Na saoránaigh mhacánta. Níl sé sin ceart. Agus caithfear deireadh a chur leis. Agus má éiríonn le Coimisinéir Vestager chun a chinntiú go n-íocfaidh na comhlachtaí seo a gcuid cánach agus deireadh a chur le calaois VAT, beidh gaisce déanta aici ar son shaoránaigh na hEorpa agus beimid go léir faoi chomaoin aici.

 
Τελευταία ενημέρωση: 20 Φεβρουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου