Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Debatter
Tisdagen den 17 december 2019 - Strasbourg Reviderad upplaga

12. Delegerade akter och genomförandeåtgärder (artiklarna 112.4 d och 111.6 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder): se protokollet
Anföranden på video
PV
Senaste uppdatering: 20 februari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy