Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Tirsdag den 17. december 2019 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Retsstatsprincippet i Malta efter de seneste afsløringer i forbindelse med mordet på Daphne Caruana Galizia (forhandling)
 3.Genoptagelse af mødet
 4.Afstemningstid
  4.1.Valg af ombudsmanden (afstemning)
  4.2.Makroøkonomisk bistand til Jordan (A9-0045/2019 - Luisa Regimenti) (afstemning)
  4.3.Aftalen mellem EU og Schweiz om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet (A9-0043/2019 - Roberta Metsola) (afstemning)
  4.4.Aftalen mellem EU og Liechtenstein om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet (A9-0044/2019 - Roberta Metsola) (afstemning)
  4.5.Protokol til aftalen mellem EU og Schweiz om kriterier og procedurer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Schweiz, vedrørende adgang til Eurodac med henblik på retshåndhævelse (A9-0025/2019 - Jadwiga Wiśniewska) (afstemning)
  4.6.Salomonøernes tiltrædelse af den foreløbige partnerskabsaftale mellem EU og Stillehavslandene (A9-0050/2019 - Bernd Lange) (afstemning)
  4.7.Krav til betalingstjenesteudbydere (A9-0048/2019 - Lídia Pereira) (afstemning)
  4.8.Foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde med henblik på bekæmpelse af momssvig (A9-0047/2019 - Lídia Pereira) (afstemning)
  4.9.De oversøiske landes og territoriers associering med Den Europæiske Union ("associeringsafgørelsen") (A9-0033/2019 - Tomas Tobé) (afstemning)
  4.10.Udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion (A9-0049/2019 - Irene Tinagli) (afstemning)
  4.11.Udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion (A9-0046/2019 - Irene Tinagli) (afstemning)
 5.Stemmeforklaringer
  5.1.Makroøkonomisk bistand til Jordan (A9-0045/2019 - Luisa Regimenti)
  5.2.Krav til betalingstjenesteudbydere (A9-0048/2019 - Lídia Pereira)
  5.3.Foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde med henblik på bekæmpelse af momssvig (A9-0047/2019 - Lídia Pereira)
 6.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 7.Genoptagelse af mødet
 8.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 9.Interessekonflikter og korruption, der påvirker beskyttelsen af EU's finansielle interesser i medlemsstaterne (forhandling)
 10.EU's handicapstrategi efter 2020 (forhandling)
 11.Berigtigelser (forretningsordenens artikel 241) (opfølgning): se protokollen
 12.Gennemførelsesretsakter og gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 112, stk. 4, litra d), og artikel 111, stk. 6) (opfølgning): se protokollen
 13.Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (forretningsordenens artikel 145) (godkendelse): se protokollen
 14.Resultatet af COP25 (forhandling)
 15.EU's bestøverinitiativ (forhandling)
 16.Dyrevelfærdsforhold under transport til tredjelande (forhandling)
 17.Digital omstilling af sundhed og pleje (forhandling)
 18.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 19.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (878 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (878 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (4231 kb)
Seneste opdatering: 20. februar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik