Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Το κράτος δικαίου στη Μάλτα, μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις σχετικά με τη δολοφονία της Daphne Caruana Galizia (συζήτηση)
 3.Επανάληψη της συνεδρίασης
 4.Ώρα των ψηφοφοριών
  4.1.Εκλογή του Διαμεσολαβητή (ψηφοφορία)
  4.2.Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Ιορδανία (A9-0045/2019 - Luisa Regimenti) (ψηφοφορία)
  4.3.Συμφωνία ΕΕ-Ελβετίας σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος (A9-0043/2019 - Roberta Metsola) (ψηφοφορία)
  4.4.Συμφωνία ΕΕ-Λιχτενστάιν σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος (A9-0044/2019 - Roberta Metsola) (ψηφοφορία)
  4.5.Πρωτόκολλο στη συμφωνία ΕΕ-Ελβετίας για τα κριτήρια και τους μηχανισμούς καθορισμού του κράτους που είναι αρμόδιο για την εξέταση αίτησης παροχής ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος ή στην Ελβετία αναφορικά με την πρόσβαση στο Eurodac για σκοπούς επιβολής του νόμου (A9-0025/2019 - Jadwiga Wiśniewska) (ψηφοφορία)
  4.6.Προσχώρηση των Νήσων Σολομώντος στην ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-κρατών του Ειρηνικού (A9-0050/2019 - Bernd Lange) (ψηφοφορία)
  4.7.Απαιτήσεις για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (A9-0048/2019 - Lídia Pereira) (ψηφοφορία)
  4.8.Μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής συνεργασίας για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ (A9-0047/2019 - Lídia Pereira) (ψηφοφορία)
  4.9.Σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση («απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ») (A9-0033/2019 - Tomas Tobé) (ψηφοφορία)
  4.10.Διορισμός μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (A9-0049/2019 - Irene Tinagli) (ψηφοφορία)
  4.11.Διορισμός μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (A9-0046/2019 - Irene Tinagli) (ψηφοφορία)
 5.Αιτιολογήσεις ψήφου
  5.1.Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Ιορδανία (A9-0045/2019 - Luisa Regimenti)
  5.2.Απαιτήσεις για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (A9-0048/2019 - Lídia Pereira)
  5.3.Μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής συνεργασίας για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ (A9-0047/2019 - Lídia Pereira)
 6.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Επανάληψη της συνεδρίασης
 8.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Σύγκρουση συμφερόντων και διαφθορά που επηρεάζουν την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ στα κράτη μέλη (συζήτηση)
 10.Η στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία μετά το 2020 (συζήτηση)
 11.Διορθωτικά (άρθρο 241 του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Εκτελεστικές πράξεις και εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 112 παράγραφος 4 στοιχείο δ) του Κανονισμού και άρθρο 111 παράγραφος 6) (επακόλουθες ενέργειες): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Αίτηση διαβούλευσης της ΟΚΕ (άρθρο 145 του Κανονισμού) (έγκριση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Έκβαση της COP25 (συζήτηση)
 15.Πρωτοβουλία της ΕΕ για τους επικονιαστές (συζήτηση)
 16.Συνθήκες διαβίωσης των ζώων κατά τη μεταφορά τους σε τρίτες χώρες (συζήτηση)
 17.Διευκόλυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του τομέα της υγείας και της περίθαλψης (συζήτηση)
 18.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (878 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (878 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (4231 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 20 Φεβρουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου