Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Tiistai 17. joulukuuta 2019 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen Maltalla Daphne Caruana Galizian murhasta äskettäin selvinneiden seikkojen valossa (keskustelu)
 3.Istunnon jatkaminen
 4.Äänestykset
  4.1.Oikeusasiamiehen valitseminen (äänestys)
  4.2.Makrotaloudellinen rahoitusapu Jordanialle (A9-0045/2019 - Luisa Regimenti) (äänestys)
  4.3.EU:n ja Sveitsin sopimus rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi (A9-0043/2019 - Roberta Metsola) (äänestys)
  4.4.EU:n ja Liechtensteinin sopimus rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi (A9-0044/2019 - Roberta Metsola) (äänestys)
  4.5.Pöytäkirja EU:n ja Sveitsin väliseen sopimukseen niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Sveitsissä jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, siltä osin kuin kyse on Eurodaciin pääsystä lainvalvontatarkoituksessa (A9-0025/2019 - Jadwiga Wiśniewska) (äänestys)
  4.6.Salomonsaarten liittyminen EU:n ja Tyynenmeren valtioiden väliaikaiseen kumppanuussopimukseen (A9-0050/2019 - Bernd Lange) (äänestys)
  4.7.Maksupalveluntarjoajia koskevat vaatimukset (A9-0048/2019 - Lídia Pereira) (äänestys)
  4.8.Hallinnollisen yhteistyön lujittamiseen tähtäävät toimenpiteet alv-petosten torjumiseksi (A9-0047/2019 - Lídia Pereira) (äänestys)
  4.9.Merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatio Euroopan unioniin (MMA-assosiaatiopäätös) (A9-0033/2019 - Tomas Tobé) (äänestys)
  4.10.Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittäminen (A9-0049/2019 - Irene Tinagli) (äänestys)
  4.11.Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittäminen (A9-0046/2019 - Irene Tinagli) (äänestys)
 5.Äänestysselitykset
  5.1.Makrotaloudellinen rahoitusapu Jordanialle (A9-0045/2019 - Luisa Regimenti)
  5.2.Maksupalveluntarjoajia koskevat vaatimukset (A9-0048/2019 - Lídia Pereira)
  5.3.Hallinnollisen yhteistyön lujittamiseen tähtäävät toimenpiteet alv-petosten torjumiseksi (A9-0047/2019 - Lídia Pereira)
 6.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 7.Istunnon jatkaminen
 8.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 9.Eturistiriitojen ja korruption vaikutus EU:n taloudellisten etujen suojaamiseen jäsenvaltioissa (keskustelu)
 10.Euroopan vammaisstrategia vuoden 2020 jälkeen (keskustelu)
 11.Oikaisut (työjärjestyksen 241 artikla) (toteutetut toimet): ks. pöytäkirja
 12.Täytäntöönpanosäädökset ja -toimenpiteet (työjärjestyksen 112 artiklan 4 kohdan d alakohta ja 111 artiklan 6 kohta) (jatkotoimet): ks. pöytäkirja
 13.Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuulemista koskeva pyyntö (työjärjestyksen 145 artikla) (hyväksyminen): ks. pöytäkirja
 14.COP 25 -kokouksen tulos (keskustelu)
 15.Pölyttäjiä koskeva EU:n aloite (keskustelu)
 16.Eläinten hyvinvointi kolmansiin maihin suuntautuvan kuljetuksen aikana (keskustelu)
 17.Terveys- ja hoitoalan digitalisaatiokehitys (keskustelu)
 18.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 19.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (878 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (4231 kb)
Päivitetty viimeksi: 20. helmikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö