Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Debašu stenogramma
Otrdiena, 2019. gada 17. decembris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Tiesiskums Maltā pēc nesenajiem atklājumiem par Daphne Caruana Galizia slepkavību (debates)
 3.Sēdes atsākšana
 4.Balsošanas laiks
  4.1.Ombuda ievēlēšana (balsošana)
  4.2.Makrofinansiālā palīdzība Jordānijai (A9-0045/2019 - Luisa Regimenti) (balsošana)
  4.3.ES un Šveices nolīgums par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību (A9-0043/2019 - Roberta Metsola) (balsošana)
  4.4.ES un Lihtenšteinas nolīgums par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību (A9-0044/2019 - Roberta Metsola) (balsošana)
  4.5.Protokols ES un Šveices nolīgumam par kritērijiem un mehānismiem, ar ko nosaka valsti, kura ir atbildīga par dalībvalstī vai Šveicē iesniegta lūguma pēc patvēruma izskatīšanu, par piekļuvi Eurodac tiesībaizsardzības nolūkos (A9-0025/2019 - Jadwiga Wiśniewska) (balsošana)
  4.6.Zālamana Salu pievienošanās Partnerattiecību pagaidu nolīgumam starp ES un Klusā okeāna valstīm (A9-0050/2019 - Bernd Lange) (balsošana)
  4.7.Prasības maksājumu pakalpojumu sniedzējiem (A9-0048/2019 - Lídia Pereira) (balsošana)
  4.8.Pasākumi administratīvās sadarbības stiprināšanai, lai apkarotu ar PVN saistītu krāpšanu (A9-0047/2019 - Lídia Pereira) (balsošana)
  4.9.Aizjūras zemju un teritoriju asociācija ar Eiropas Savienību (“Lēmums par aizjūras asociāciju”) (A9-0033/2019 - Tomas Tobé) (balsošana)
  4.10.Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšana amatā (A9-0049/2019 - Irene Tinagli) (balsošana)
  4.11.Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšana amatā (A9-0046/2019 - Irene Tinagli) (balsošana)
 5.Balsojumu skaidrojumi
  5.1.Makrofinansiālā palīdzība Jordānijai (A9-0045/2019 - Luisa Regimenti)
  5.2.Prasības maksājumu pakalpojumu sniedzējiem (A9-0048/2019 - Lídia Pereira)
  5.3.Pasākumi administratīvās sadarbības stiprināšanai, lai apkarotu ar PVN saistītu krāpšanu (A9-0047/2019 - Lídia Pereira)
 6.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 7.Sēdes atsākšana
 8.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 9.Interešu konflikti un korupcija, kas ietekmē ES finanšu interešu aizsardzību dalībvalstīs (debates)
 10.ES stratēģija invaliditātes jomā pēc 2020. gada (debates)
 11.Kļūdu labojumi (Reglamenta 241. pants) (turpmākie pasākumi) (sk. protokolu)
 12.Īstenošanas akti un pasākumi (Reglamenta 112.panta 4. punkta d) apakšpunkts un 111. panta 6. punkts) (turpmākie pasākumi) (sk. protokolu)
 13.Pieprasījums apspriesties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju (Reglamenta 145. pants) (apstiprināšana) (sk. protokolu)
 14.COP25 rezultāti (debates)
 15.ES apputeksnētāju iniciatīva (debates)
 16.Dzīvnieku labturības apstākļi pārvadājumos uz trešām valstīm (debates)
 17.Veselības un aprūpes digitālās pārveides nodrošināšana (debates)
 18.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 19.Sēdes slēgšana
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (878 kb)
 
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (878 kb)
 
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (4231 kb)
Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 20. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika