Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Wtorek, 17 grudnia 2019 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Praworządność na Malcie po ujawnieniu najnowszych informacji w sprawie morderstwa Daphne Caruany Galizii (debata)
 3.Wznowienie posiedzenia
 4.Głosowanie
  4.1.Wybór Rzecznika Praw Obywatelskich (głosowanie)
  4.2.Pomoc makrofinansowa dla Jordanii (A9-0045/2019 - Luisa Regimenti) (głosowanie)
  4.3.Umowa między UE a Szwajcarią w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej (A9-0043/2019 - Roberta Metsola) (głosowanie)
  4.4.Umowa między UE a Liechtensteinem w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej (A9-0044/2019 - Roberta Metsola) (głosowanie)
  4.5.Protokół do umowy między UE a Szwajcarią dotyczącej kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii w odniesieniu do dostępu do Eurodac na potrzeby ochrony porządku publicznego (A9-0025/2019 - Jadwiga Wiśniewska) (głosowanie)
  4.6.Przystąpienie Wysp Salomona do Umowy przejściowej o partnerstwie między UE a państwami Pacyfiku (A9-0050/2019 - Bernd Lange) (głosowanie)
  4.7.Wymogi dla dostawców usług płatniczych (A9-0048/2019 - Lídia Pereira) (głosowanie)
  4.8.Środki zwiększające współpracę administracyjną w celu zwalczania oszustw związanych z VAT (A9-0047/2019 - Lídia Pereira) (głosowanie)
  4.9.Stowarzyszenie krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską („decyzja o stowarzyszeniu zamorskim”) (A9-0033/2019 - Tomas Tobé) (głosowanie)
  4.10.Mianowanie członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego (A9-0049/2019 - Irene Tinagli) (głosowanie)
  4.11.Mianowanie członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego (A9-0046/2019 - Irene Tinagli) (głosowanie)
 5.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  5.1.Pomoc makrofinansowa dla Jordanii (A9-0045/2019 - Luisa Regimenti)
  5.2.Wymogi dla dostawców usług płatniczych (A9-0048/2019 - Lídia Pereira)
  5.3.Środki zwiększające współpracę administracyjną w celu zwalczania oszustw związanych z VAT (A9-0047/2019 - Lídia Pereira)
 6.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 7.Wznowienie posiedzenia
 8.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 9.Konflikt interesów i korupcja przynoszące szkodę interesom finansowym UE w państwach członkowskich (debata)
 10.Strategia UE w sprawie niepełnosprawności na okres po roku 2020 (debata)
 11.Sprostowania (art. 241 Regulaminu) (dalsze postępowanie): patrz protokół
 12.Akty i środki wykonawcze (art. 112 ust. 4 lit. d) Regulaminu oraz art. 111 ust. 6) (podjęte działania): patrz protokół
 13.Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (art. 145 Regulaminu) (zatwierdzenie): patrz protokół
 14.Wyniki konferencji COP25 (debata)
 15.Inicjatywa UE na rzecz owadów zapylających (debata)
 16.Dobrostan zwierząt a warunki transportu do państw trzecich (debata)
 17.Umożliwienie transformacji cyfrowej opieki zdrowotnej i społecznej (debata)
 18.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 19.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (878 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (4231 kb)
Ostatnia aktualizacja: 20 lutego 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności