Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Stenograma dezbaterilor
Marţi, 17 decembrie 2019 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Statul de drept în Malta, după recentele dezvăluiri privind asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia (dezbatere)
 3.Reluarea şedinţei
 4.Votare
  4.1.Alegerea Ombudsmanului (vot)
  4.2.Asistență macrofinanciară pentru Regatul Hașemit al Iordaniei (A9-0045/2019 - Luisa Regimenti) (vot)
  4.3.Acordul dintre UE și Elveția privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere (A9-0043/2019 - Roberta Metsola) (vot)
  4.4.Acordul dintre UE și Liechtenstein privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere (A9-0044/2019 - Roberta Metsola) (vot)
  4.5.Protocol la Acordul dintre UE și Elveția cu privire la criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil de examinarea unei cereri de azil introduse într-un stat membru sau în Elveția în ceea ce privește accesul la Eurodac în scopul asigurării respectării legii (A9-0025/2019 - Jadwiga Wiśniewska) (vot)
  4.6.Aderarea Insulelor Solomon la Acordul interimar de parteneriat dintre UE și statele din Pacific (A9-0050/2019 - Bernd Lange) (vot)
  4.7.Cerințe pentru prestatorii de servicii de plată (A9-0048/2019 - Lídia Pereira) (vot)
  4.8.Măsuri de consolidare a cooperării administrative în vederea combaterii fraudei în domeniul TVA (A9-0047/2019 - Lídia Pereira) (vot)
  4.9.Asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană ( „Decizia de asociere peste mări”) (A9-0033/2019 - Tomas Tobé) (vot)
  4.10.Numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene (A9-0049/2019 - Irene Tinagli) (vot)
  4.11.Numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene (A9-0046/2019 - Irene Tinagli) (vot)
 5.Explicații privind votul
  5.1.Asistență macrofinanciară pentru Regatul Hașemit al Iordaniei (A9-0045/2019 - Luisa Regimenti)
  5.2.Cerințe pentru prestatorii de servicii de plată (A9-0048/2019 - Lídia Pereira)
  5.3.Măsuri de consolidare a cooperării administrative în vederea combaterii fraudei în domeniul TVA (A9-0047/2019 - Lídia Pereira)
 6.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 7.Reluarea şedinţei
 8.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 9.Conflictele de interese și corupția care afectează protecția intereselor financiare ale UE în statele membre (dezbatere)
 10.Strategia europeană pentru persoanele cu handicap post-2020 (dezbatere)
 11.Rectificări (articolul 241 din Regulamentul de procedură) (măsuri subsecvente): consultaţi procesul-verbal
 12.Acte și măsuri de executare (articolul 112 alineatul (4) punctul (d) din Regulamentul de procedură și articolul 111 alineatul (6) (măsuri subsecvente): consultaţi procesul-verbal
 13.Cerere de consultare a Comitetului Economic și Social European (articolul 145 din Regulamentul de procedură) (aprobare): consultaţi procesul-verbal
 14.Rezultatele COP25 (dezbatere)
 15.Inițiativa UE privind polenizatorii (dezbatere)
 16.Condiții privind calitatea vieții animalelor în timpul transportului către țări terțe (dezbatere)
 17.Modalitățile de a face posibilă transformarea digitală a serviciilor de sănătate și de asistență (dezbatere)
 18.Ordinea de zi a următoarei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 19.Ridicarea ședinței
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (878 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (878 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (4231 kb)
Ultima actualizare: 20 februarie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate