Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 17. decembra 2019 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Právny štát na Malte po najnovších odhaleniach v súvislosti s vraždou Daphne Caruanovej Galiziovej (rozprava)
 3.Pokračovanie prerušeného rokovania
 4.Hlasovanie
  4.1.Voľba ombudsmana (hlasovanie)
  4.2.Makrofinančná pomoc Jordánsku (A9-0045/2019 - Luisa Regimenti) (hlasovanie)
  4.3.Dohoda medzi EÚ a Švajčiarskom o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti (A9-0043/2019 - Roberta Metsola) (hlasovanie)
  4.4.Dohoda medzi EÚ a Lichtenštajnskom o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti (A9-0044/2019 - Roberta Metsola) (hlasovanie)
  4.5.Protokol k dohode medzi EÚ a Švajčiarskom o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo vo Švajčiarsku, pokiaľ ide o prístup do systému Eurodac na účely presadzovania práva (A9-0025/2019 - Jadwiga Wiśniewska) (hlasovanie)
  4.6.Pristúpenie Šalamúnových ostrovov k dočasnej dohode o partnerstve medzi EÚ a tichomorskými štátmi (A9-0050/2019 - Bernd Lange) (hlasovanie)
  4.7.Požiadavky na poskytovateľov platobných služieb (A9-0048/2019 - Lídia Pereira) (hlasovanie)
  4.8.Opatrenia na posilnenie administratívnej spolupráce v záujme boja proti podvodom v oblasti DPH (A9-0047/2019 - Lídia Pereira) (hlasovanie)
  4.9.Pridruženie zámorských krajín a území k Európskej únii („rozhodnutie o pridružení zámoria“) (A9-0033/2019 - Tomas Tobé) (hlasovanie)
  4.10.Vymenovanie člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (A9-0049/2019 - Irene Tinagli) (hlasovanie)
  4.11.Vymenovanie člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (A9-0046/2019 - Irene Tinagli) (hlasovanie)
 5.Vysvetlenia hlasovania
  5.1.Makrofinančná pomoc Jordánsku (A9-0045/2019 - Luisa Regimenti)
  5.2.Požiadavky na poskytovateľov platobných služieb (A9-0048/2019 - Lídia Pereira)
  5.3.Opatrenia na posilnenie administratívnej spolupráce v záujme boja proti podvodom v oblasti DPH (A9-0047/2019 - Lídia Pereira)
 6.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 7.Pokračovanie prerušeného rokovania
 8.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 9.Konflikt záujmov a korupcia ovplyvňujúca ochranu finančných záujmov EÚ v členských štátoch (rozprava)
 10.Stratégia EÚ pre oblasť zdravotného postihnutia na obdobie po roku 2020 (rozprava)
 11.Korigendá (článok 241 rokovacieho poriadku) (ďalší postup): pozri zápisnicu
 12.Vykonávacie akty a opatrenia (článok 112 ods. 4 písm. d) rokovacieho poriadku a článok 111 ods. 6) (ďalší postup): pozri zápisnicu
 13.Žiadosť o poradu s Hospodárskym a sociálnym výborom (článok 145 rokovacieho poriadku) (schválenie): pozri zápisnicu
 14.Výsledky konferencie COP25 (rozprava)
 15.Iniciatíva EÚ zameraná na opeľovače (rozprava)
 16.Dobré životné podmienky zvierat počas prepravy do tretích krajín (rozprava)
 17.Uľahčovanie digitálnej transformácie zdravotnej a inej starostlivosti (rozprava)
 18.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 19.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (878 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (878 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (4231 kb)
Posledná úprava: 20. februára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia