Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Dobesedni zapisi razprav
Torek, 17. december 2019 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Pravna država na Malti po nedavnih razkritjih okoliščin umora Daphne Caruane Galizie (razprava)
 3.Nadaljevanje seje
 4.Čas glasovanja
  4.1.Izvolitev evropskega varuha človekovih pravic (glasovanje)
  4.2.Makrofinančna pomoč Jordaniji (A9-0045/2019 - Luisa Regimenti) (glasovanje)
  4.3.Sporazum med EU in Švico o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu (A9-0043/2019 - Roberta Metsola) (glasovanje)
  4.4.Sporazum med EU in Lihtenštajnom o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu (A9-0044/2019 - Roberta Metsola) (glasovanje)
  4.5.Protokol k Sporazumu med EU in Švico o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici ali v Švici, v zvezi z dostopom do sistema Eurodac za namene kazenskega pregona (A9-0025/2019 - Jadwiga Wiśniewska) (glasovanje)
  4.6.Pristop Salamonovih otokov k začasnemu Sporazumu o gospodarskem partnerstvu med EU in pacifiškimi državami (A9-0050/2019 - Bernd Lange) (glasovanje)
  4.7.Zahteve za ponudnike plačilnih storitev (A9-0048/2019 - Lídia Pereira) (glasovanje)
  4.8.Ukrepi za krepitev upravnega sodelovanja za boj proti goljufijam na področju DDV (A9-0047/2019 - Lídia Pereira) (glasovanje)
  4.9.Pridružitev čezmorskih držav in ozemelj Evropski uniji (Sklep o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj) (A9-0033/2019 - Tomas Tobé) (glasovanje)
  4.10.Imenovanje člana izvršilnega odbora Evropske centralne banke (A9-0049/2019 - Irene Tinagli) (glasovanje)
  4.11.Imenovanje člana izvršilnega odbora Evropske centralne banke (A9-0046/2019 - Irene Tinagli) (glasovanje)
 5.Obrazložitev glasovanja
  5.1.Makrofinančna pomoč Jordaniji (A9-0045/2019 - Luisa Regimenti)
  5.2.Zahteve za ponudnike plačilnih storitev (A9-0048/2019 - Lídia Pereira)
  5.3.Ukrepi za krepitev upravnega sodelovanja za boj proti goljufijam na področju DDV (A9-0047/2019 - Lídia Pereira)
 6.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 7.Nadaljevanje seje
 8.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 9.Nasprotje interesov in korupcija, ki ogroža zaščito finančnih interesov EU v državah članicah (razprava)
 10.Strategija EU o invalidnosti po letu 2020 (razprava)
 11.Popravki (člen 241 Poslovnika) (spremljanje): gl. zapisnik
 12.Izvedbeni akti in ukrepi (člen 112(4)(d) in člen 111(6)Poslovnika) (nadaljevanje): gl. zapisnik
 13.Zahteva po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom (člen 145 Poslovnika) (odobritev): gl. zapisnik
 14.Izid konference COP25 (razprava)
 15.Pobuda EU za opraševalce (razprava)
 16.Pogoji za dobrobit živali med prevozom v tretje države (razprava)
 17.Omogočanje digitalne preobrazbe zdravstva in zdravstvenega varstva (razprava)
 18.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 19.Zaključek seje
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (878 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (878 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (4231 kb)
Zadnja posodobitev: 20. februar 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov