Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Tisdagen den 17 december 2019 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Rättsstatssituationen i Malta efter de senaste avslöjandena kring mordet på Daphne Caruana Galizia (debatt)
 3.Återupptagande av sammanträdet
 4.Omröstning
  4.1.Val av ombudsmannen (omröstning)
  4.2.Makroekonomiskt stöd till Hashemitiska konungariket Jordanien (A9-0045/2019 - Luisa Regimenti) (omröstning)
  4.3.Avtal mellan EU och Schweiz om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet (A9-0043/2019 - Roberta Metsola) (omröstning)
  4.4.Avtal mellan EU och Liechtenstein om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet (A9-0044/2019 - Roberta Metsola) (omröstning)
  4.5.Protokoll till avtalet mellan EU och Schweiz om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz vad gäller åtkomst till Eurodac för brottsbekämpande ändamål (A9-0025/2019 - Jadwiga Wiśniewska) (omröstning)
  4.6.Salomonöarnas anslutning till interimsavtalet om partnerskap mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Stillahavsstaterna, å andra sidan (A9-0050/2019 - Bernd Lange) (omröstning)
  4.7.Krav för betaltjänstleverantörer (A9-0048/2019 - Lídia Pereira) (omröstning)
  4.8.Åtgärder för att stärka det administrativa samarbetet för att bekämpa mervärdesskattebedrägeri (A9-0047/2019 - Lídia Pereira) (omröstning)
  4.9.Associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen (ULT-beslutet) (A9-0033/2019 - Tomas Tobé) (omröstning)
  4.10.Utnämning av en ledamot i Europeiska centralbankens direktion (A9-0049/2019 - Irene Tinagli) (omröstning)
  4.11.Utnämning av en ledamot i Europeiska centralbankens direktion (A9-0046/2019 - Irene Tinagli) (omröstning)
 5.Röstförklaringar
  5.1.Makroekonomiskt stöd till Hashemitiska konungariket Jordanien (A9-0045/2019 - Luisa Regimenti)
  5.2.Krav för betaltjänstleverantörer (A9-0048/2019 - Lídia Pereira)
  5.3.Åtgärder för att stärka det administrativa samarbetet för att bekämpa mervärdesskattebedrägeri (A9-0047/2019 - Lídia Pereira)
 6.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 7.Återupptagande av sammanträdet
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 9.Intressekonflikter och korruption som påverkar skyddet av EU:s ekonomiska intressen i medlemsstaterna (debatt)
 10.EU:s strategi för personer med funktionsnedsättning efter 2020 (debatt)
 11.Rättelser (artikel 241 i arbetsordningen) (uppföljning): se protokollet
 12.Delegerade akter och genomförandeåtgärder (artiklarna 112.4 d och 111.6 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder): se protokollet
 13.Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (artikel 145 i arbetsordningen) (godkännande): se protokollet
 14.Resultatet av COP25-konferensen (debatt)
 15.EU-initiativet för pollinerande insekter (debatt)
 16.Förhållanden för djurs välbefinnande under transport till tredjeländer (debatt)
 17.Möjliggörande av digital omvandling av vård och omsorg (debatt)
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 19.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (878 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (4231 kb)
Senaste uppdatering: 20 februari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy