Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Сряда, 18 декември 2019 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюция): вж. протокола
 3.Мерки за изпълнение (член 112 от Правилника за дейността): вж. протокола
 4.Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността): вж. протокола
 5.Внасяне на документи: вж. протокола
 6.Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета: вж. протокола
 7.Отбелязване на десетата годишнина на Договора от Лисабон и на правнообвързващата Харта на основните права (разискване)
 8.Възобновяване на заседанието
 9.Заключения от заседанието на Европейския съвет от 12 и 13 декември (разискване)
 10.Възобновяване на заседанието
 11.Връчване на наградата "Сахаров" (тържествено заседание)
 12.Възобновяване на заседанието
 13.Време за гласуване
  13.1.Избиране на омбудсмана (гласуване)
  13.2.ОСП: Финансовата дисциплина, считано от финансовата 2021 година, и гъвкавостта между стълбовете, що се отнася до календарната 2020 година (A9-0042/2019 - Norbert Lins) (гласуване)
  13.3.Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Гамбия и протокол за неговото прилагане (A9-0026/2019 - Carmen Avram) (гласуване)
  13.4.Възражение съгласно член 112 от Правилника за дейността: удължаване на срока за одобренията на активни вещества, включително димоксистробин и манкозеб (B9-0230/2019) (гласуване)
  13.5.Приключване на сметките на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) за финансовата 2017 година (B9-0235/2019) (гласуване)
  13.6.Публична дискриминация и слово на омразата срещу ЛГБТИ лица, включително зони, забранени за ЛГБТИ лица (B9-0234/2019) (гласуване)
  13.7.Справедливо данъчно облагане в дигитализираната и глобализирана икономика: BEPS 2.0 (B9-0238/2019) (гласуване)
  13.8.Върховенството на закона в Малта след последните разкрития около убийството на Дафне Каруана Галиция (B9-0240/2019) (гласуване)
  13.9.Инициативата на ЕС за опрашителите (B9-0233/2019) (гласуване)
  13.10.Въвеждане на цифровата трансформация в областта на здравеопазването и грижите (B9-0239/2019) (гласуване)
 14.Обяснение на вот
  14.1.Публична дискриминация и слово на омразата срещу ЛГБТИ лица, включително зони, забранени за ЛГБТИ лица (B9-0234/2019)
  14.2.Справедливо данъчно облагане в дигитализираната и глобализирана икономика: BEPS 2.0 (B9-0238/2019)
  14.3.Върховенството на закона в Малта след последните разкрития около убийството на Дафне Каруана Галиция (B9-0240/2019)
  14.4.Инициативата на ЕС за опрашителите (B9-0233/2019)
  14.5.Въвеждане на цифровата трансформация в областта на здравеопазването и грижите (B9-0239/2019)
 15.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 16.Възобновяване на заседанието
 17.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 18.Съвместимост между настоящото споразумение за свободна търговия ЕС – Меркосур и предложението на Комисията за Европейски зелен пакт (разискване по актуални въпроси)
 19.Положението на уйгурите в Китай (аферата „Чайна кейбълс“) (разискване)
 20.Хуманитарното положение във Венесуела и кризата с бежанците и миграцията (разискване)
 21.Положението с правата на човека и демокрацията в Никарагуа (разискване)
 22.Насилствено потушаване на неотдавнашните протести в Иран (разискване)
 23.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 24.Стратегия на ЕС за слагане на край на гениталното осакатяване на жени навсякъде по света (разискване)
 25.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 26.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (954 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (4629 kb)
Последно осъвременяване: 4 март 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност