Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Středa, 18. prosince 2019 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis
 3.Prováděcí opatření (článek 112 jednacího řádu): viz zápis
 4.Akty v přenesené pravomoci (čl. 111 odst. 2 jednacího řádu): viz zápis
 5.Předložení dokumentů: viz zápis
 6.Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí: viz zápis
 7.Připomínka 10. výročí Lisabonské smlouvy a právně závazné Listiny základních práv (rozprava)
 8.Pokračování denního zasedání
 9.Závěry zasedání Evropské rady ve dnech 12. a 13. prosince 2019 (rozprava)
 10.Pokračování denního zasedání
 11.Předání Sacharovovy ceny (slavnostní zasedání)
 12.Pokračování denního zasedání
 13.Hlasování
  13.1.Volba evropského veřejného ochránce práv (hlasování)
  13.2.SZP: Finanční kázeň počínaje rozpočtovým rokem 2021 a flexibilita mezi pilíři ve vztahu ke kalendářnímu roku 2020 (A9-0042/2019 - Norbert Lins) (hlasování)
  13.3.Dohoda EU-Gambie o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a protokol o provádění dohody o partnerství (A9-0026/2019 - Carmen Avram) (hlasování)
  13.4.Námitka podle článku 112 jednacího řádu: účinné látky, včetně dimoxystrobinu a mankozebu (B9-0230/2019) (hlasování)
  13.5.Účetní závěrka Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2017 (B9-0235/2019) (hlasování)
  13.6.Veřejná diskriminace osob LGBTI a nenávistné projevy vůči nim, včetně tzv. zón bez LGBTI (B9-0234/2019) (hlasování)
  13.7.Spravedlivé zdanění v digitalizované a globalizované ekonomice – BEPS 2.0 (B9-0238/2019) (hlasování)
  13.8.Právní stát na Maltě po nedávných odhaleních v souvislosti s vraždou Daphne Caruanové Galiziové (B9-0240/2019) (hlasování)
  13.9.Iniciativa EU týkající se opylovačů (B9-0233/2019) (hlasování)
  13.10.Usnadnění digitální transformace v oblasti zdravotnictví a péče (B9-0239/2019) (hlasování)
 14.Vysvětlení hlasování
  14.1.Veřejná diskriminace osob LGBTI a nenávistné projevy vůči nim, včetně tzv. zón bez LGBTI (B9-0234/2019)
  14.2.Spravedlivé zdanění v digitalizované a globalizované ekonomice – BEPS 2.0 (B9-0238/2019)
  14.3.Právní stát na Maltě po nedávných odhaleních v souvislosti s vraždou Daphne Caruanové Galiziové (B9-0240/2019)
  14.4.Iniciativa EU týkající se opylovačů (B9-0233/2019)
  14.5.Usnadnění digitální transformace v oblasti zdravotnictví a péče (B9-0239/2019)
 15.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 16.Pokračování denního zasedání
 17.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 18.Slučitelnost mezi současnou dohodou o volném obchodu mezi EU a sdružením Mercosur a návrhem Zelené dohody pro Evropu, který předložila Komise (rozprava na aktuální téma)
 19.Situace Ujgurů v Číně (odhalení v tzv. China Cables) (rozprava)
 20.Humanitární situace ve Venezuele a migrační a uprchlická krize (rozprava)
 21.Situace v oblasti lidských práv a demokracie v Nikaragui (rozprava)
 22.Násilné zákroky při nedávných protestech v Íránu (rozprava)
 23.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 24.Strategie EU na ukončení mrzačení ženských pohlavních orgánů po celém světě (rozprava)
 25.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 26.Ukončení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (954 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (954 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (4629 kb)
Poslední aktualizace: 4. března 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí