Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 18. december 2019 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 3.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 112): se protokollen
 4.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 111, stk. 2): se protokollen
 5.Modtagne dokumenter: se protokollen
 6.Bevillingsoverførsler og budgetafgørelser: se protokollen
 7.Højtideligholdelsen af tiåret for Lissabontraktaten og det juridisk bindende charter om grundlæggende rettigheder (forhandling)
 8.Genoptagelse af mødet
 9.Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 12. og 13. december 2019 (forhandling)
 10.Genoptagelse af mødet
 11.Overrækkelse af Sakharov-prisen (højtideligt møde)
 12.Genoptagelse af mødet
 13.Afstemningstid
  13.1.Valg af ombudsmanden (afstemning)
  13.2.Den fælles landbrugspolitik: Finansiel disciplin fra og med regnskabsåret 2021 og fleksibilitet mellem søjlerne i regnskabsåret 2020 (A9-0042/2019 - Norbert Lins) (afstemning)
  13.3.Partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Gambia og gennemførelsesprotokollen hertil (A9-0026/2019 - Carmen Avram) (afstemning)
  13.4.Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Aktivstoffer, herunder dimoxystrobin og mancozeb (B9-0230/2019) (afstemning)
  13.5.Afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2017 (B9-0235/2019) (afstemning)
  13.6.Offentlig forskelsbehandling af og hadefulde udtalelser om LGBTI-personer, herunder LGBTI-fri områder (B9-0234/2019) (afstemning)
  13.7.Retfærdig beskatning i en digitaliseret og globaliseret økonomi – BEPS 2.0 (B9-0238/2019) (afstemning)
  13.8.Retsstatsprincippet i Malta efter de seneste afsløringer i forbindelse med mordet på Daphne Caruana Galizia (B9-0240/2019) (afstemning)
  13.9.EU's bestøverinitiativ (B9-0233/2019) (afstemning)
  13.10.Digital omstilling af sundhed og pleje (B9-0239/2019) (afstemning)
 14.Stemmeforklaringer
  14.1.Offentlig forskelsbehandling af og hadefulde udtalelser om LGBTI-personer, herunder LGBTI-fri områder (B9-0234/2019)
  14.2.Retfærdig beskatning i en digitaliseret og globaliseret økonomi – BEPS 2.0 (B9-0238/2019)
  14.3.Retsstatsprincippet i Malta efter de seneste afsløringer i forbindelse med mordet på Daphne Caruana Galizia (B9-0240/2019)
  14.4.EU's bestøverinitiativ (B9-0233/2019)
  14.5.Digital omstilling af sundhed og pleje (B9-0239/2019)
 15.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 16.Genoptagelse af mødet
 17.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 18.Forenelighed mellem EU's nuværende frihandelsaftale med Mercosur og Kommissionens forslag til en europæisk grøn aftale (debat om et aktuelt spørgsmål)
 19.Situationen for uygurerne i Kina ("China cables") (forhandling)
 20.Den humanitære situation i Venezuela og migrations- og flygtningekrisen (forhandling)
 21.Situationen for menneskerettigheder og demokrati i Nicaragua (forhandling)
 22.Voldelig nedkæmpelse af de seneste protester i Iran (forhandling)
 23.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 24.En EU-strategi for at udrydde kønslemlæstelse af piger og kvinder i hele verden (forhandling)
 25.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 26.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (954 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (954 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (4629 kb)
Seneste opdatering: 4. marts 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik