Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 112 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 2): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Εορτασμός της 10ης επετείου της Συνθήκης της Λισαβόνας και του νομικά δεσμευτικού Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (συζήτηση)
 8.Επανάληψη της συνόδου
 9.Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 12ης και 13ης Δεκεμβρίου 2019 (συζήτηση)
 10.Επανάληψη της συνεδρίασης
 11.Απονομή του Βραβείου Ζαχάρωφ (Πανηγυρική Συνεδρίαση)
 12.Επανάληψη της συνόδου
 13.Ώρα των ψηφοφοριών
  13.1.Εκλογή του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (ψηφοφορία)
  13.2.ΚΓΠ: Δημοσιονομική πειθαρχία από το οικονομικό έτος 2021 και ευελιξία μεταξύ πυλώνων για το ημερολογιακό έτος 2020 (A9-0042/2019 - Norbert Lins) (ψηφοφορία)
  13.3.Συμφωνία σύμπραξης βιώσιμης αλιείας ΕΕ-Γκάμπιας και το πρωτόκολλο εφαρμογής της (A9-0026/2019 - Carmen Avram) (ψηφοφορία)
  13.4.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: Δραστικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένων των dimoxystrobin και mancozeb (B9-0230/2019) (ψηφοφορία)
  13.5.Κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) για το οικονομικό έτος 2017 (B9-0235/2019) (ψηφοφορία)
  13.6.Δημόσιες διακρίσεις και ρητορική μίσους κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ, συμπεριλαμβανομένης της έννοιας των ζωνών χωρίς ΛΟΑΔΜ (B9-0234/2019) (ψηφοφορία)
  13.7.Δίκαιη φορολόγηση σε μια ψηφιοποιημένη και παγκοσμιοποιημένη οικονομία: BEPS 2.0 (B9-0238/2019) (ψηφοφορία)
  13.8.Το κράτος δικαίου στη Μάλτα, μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις σχετικά με τη δολοφονία της Daphne Caruana Galizia (B9-0240/2019) (ψηφοφορία)
  13.9.Πρωτοβουλία της ΕΕ για τους επικονιαστές (B9-0233/2019) (ψηφοφορία)
  13.10.Διευκόλυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του τομέα της υγείας και της περίθαλψης (B9-0239/2019) (ψηφοφορία)
 14.Αιτιολογήσεις ψήφου
  14.1.Δημόσιες διακρίσεις και ρητορική μίσους κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ, συμπεριλαμβανομένης της έννοιας των ζωνών χωρίς ΛΟΑΔΜ (B9-0234/2019)
  14.2.Δίκαιη φορολόγηση σε μια ψηφιοποιημένη και παγκοσμιοποιημένη οικονομία: BEPS 2.0 (B9-0238/2019)
  14.3.Το κράτος δικαίου στη Μάλτα, μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις σχετικά με τη δολοφονία της Daphne Caruana Galizia (B9-0240/2019)
  14.4.Πρωτοβουλία της ΕΕ για τους επικονιαστές (B9-0233/2019)
  14.5.Διευκόλυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του τομέα της υγείας και της περίθαλψης (B9-0239/2019)
 15.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Επανάληψη της συνεδρίασης
 17.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Συμβατότητα ανάμεσα στην ισχύουσα συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Mercosur και την πρόταση της Επιτροπής για μια Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (Συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων)
 19.Κατάσταση των Ουιγούρων στην Κίνα («China Cables») (συζήτηση)
 20.Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και η μεταναστευτική και προσφυγική κρίση (συζήτηση)
 21.Κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στη Νικαράγουα (συζήτηση)
 22.Βίαιη καταστολή των πρόσφατων διαδηλώσεων στο Ιράν (συζήτηση)
 23.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 24.Στρατηγική της ΕΕ για τον τερματισμό της πρακτικής ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων σε ολόκληρο τον κόσμο (συζήτηση)
 25.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 26.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (954 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (4629 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 4 Μαρτίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου