Előző 
 Következő 
PVTACRE
Viták
2019. december 18., Szerda - StrasbourgLektorált változat
 1.Az ülés megnyitása
 2.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentése): lásd a jegyzőkönyvet
 3.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 112. cikke): lásd a jegyzokönyvet
 4.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 111. cikkének (2) bekezdése): lásd a jegyzokönyvet
 5.Dokumentumok benyújtása: lásd a jegyzőkönyvet
 6.Előirányzatok átcsoportosítása és költségvetési határozatok: lásd a jegyzokönyvet
 7.Megemlékezés a Lisszaboni Szerződés és a jogilag kötelező erejű Alapjogi Charta tizedik évfordulójáról (vita)
 8.Az ülés folytatása
 9.Az Európai Tanács 2019. december 12–13-i ülésének következtetései (vita)
 10.Az ülés folytatása
 11.A Szaharov-díj átadása (ünnepi ülés)
 12.Az ülés folytatása
 13.Szavazások órája
  13.1.Az ombudsman megválasztása (szavazás)
  13.2.KAP: a 2021-es pénzügyi évtől kezdődően érvényesítendő pénzügyi fegyelem és a 2020-as naptári évi, pillérek közötti rugalmasság (A9-0042/2019 - Norbert Lins) (szavazás)
  13.3.EU–Gambia fenntartható halászati partnerségi megállapodás és az ahhoz csatolt végrehajtási jegyzőkönyv (A9-0026/2019 - Carmen Avram) (szavazás)
  13.4.Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: hatóanyagok, többek között a dimoxistrobin és a mankozeb (B9-0230/2019) (szavazás)
  13.5.Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárása (B9-0235/2019) (szavazás)
  13.6.Az LMBTI-személyekkel szembeni nyilvános megkülönböztetés és gyűlöletbeszéd, többek között az LMBTI-mentes övezetek (B9-0234/2019) (szavazás)
  13.7.Méltányos adózás a digitalizált és globalizált gazdaságban – BEPS 2.0 (B9-0238/2019) (szavazás)
  13.8.Jogállamiság Máltán, a Daphne Caruana Galizia meggyilkolásával kapcsolatban közelmúltban napvilágot látott információk tükrében (B9-0240/2019) (szavazás)
  13.9.Uniós kezdeményezés a beporzókról (B9-0233/2019) (szavazás)
  13.10.Az egészségügy és az ellátás digitális átalakításának lehetővé tétele (B9-0239/2019) (szavazás)
 14.A szavazáshoz fűzött indokolások
  14.1.Az LMBTI-személyekkel szembeni nyilvános megkülönböztetés és gyűlöletbeszéd, többek között az LMBTI-mentes övezetek (B9-0234/2019)
  14.2.Méltányos adózás a digitalizált és globalizált gazdaságban – BEPS 2.0 (B9-0238/2019)
  14.3.Jogállamiság Máltán, a Daphne Caruana Galizia meggyilkolásával kapcsolatban közelmúltban napvilágot látott információk tükrében (B9-0240/2019)
  14.4.Uniós kezdeményezés a beporzókról (B9-0233/2019)
  14.5.Az egészségügy és az ellátás digitális átalakításának lehetővé tétele (B9-0239/2019)
 15.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok: lásd a jegyzokönyvet
 16.Az ülés folytatása
 17.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása: lásd a jegyzokönyvet
 18.Az EU–Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás és az európai zöld megállapodásra irányuló bizottsági javaslat összeegyeztethetősége (vita aktuális kérdésekről)
 19.Az ujgurok helyzete Kínában („a kínai táviratok”) (vita)
 20.Humanitárius helyzet Venezuelában és a migrációs és menekültválság (vita)
 21.Az emberi jogok és a demokrácia helyzete Nicaraguában (vita)
 22.A közelmúltban zajló tüntetések elleni erőszakos fellépés Iránban (vita)
 23.A bizottságok és a küldöttségek tagjai: lásd a jegyzokönyvet
 24.Uniós statégia a női nemi szervek megcsonkításának megszüntetésére világszerte (vita)
 25.A következő ülésnap napirendje: lásd a jegyzokönyvet
 26.Az ülés berekesztése
Viták
Lektorált változat (954 kb)
 
Viták
Lektorált változat (954 kb)
 
Viták
Lektorált változat (4629 kb)
Utolsó frissítés: 2020. március 4.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat