Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 18 december 2019 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 3.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 112 van het Reglement): zie notulen
 4.Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 2, van het Reglement): zie notulen
 5.Ingekomen stukken: zie notulen
 6.Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten: zie notulen
 7.Viering van het tienjarig bestaan van het Verdrag van Lissabon en het juridisch bindende Handvest van de grondrechten (debat)
 8.Hervatting van de vergadering
 9.Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad van 12-13 december 2019 (debat)
 10.Hervatting van de vergadering
 11.Uitreiking van de Sacharovprijs (plechtige vergadering)
 12.Hervatting van de vergadering
 13.Stemmingen
  13.1.Verkiezing van de Ombudsman (stemming)
  13.2.GLB: financiële discipline vanaf het begrotingsjaar 2021 en flexibiliteit tussen de pijlers voor het kalenderjaar 2020 (A9-0042/2019 - Norbert Lins) (stemming)
  13.3.De partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Gambia inzake duurzame visserij en het bijbehorende uitvoeringsprotocol (A9-0026/2019 - Carmen Avram) (stemming)
  13.4.Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: werkzame stoffen, waaronder dimoxystrobin en mancozeb (B9-0230/2019) (stemming)
  13.5.Afsluiting van de rekeningen van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) voor het begrotingsjaar 2017 (B9-0235/2019) (stemming)
  13.6.Openbare discriminatie en haatzaaiende uitlatingen ten aanzien van lgbti’s, onder meer wat "lgbti-vrije zones" betreft (B9-0234/2019) (stemming)
  13.7.Eerlijke belastingheffing in een gedigitaliseerde en geglobaliseerde economie — BEPS 2.0 (B9-0238/2019) (stemming)
  13.8.De rechtsstaat in Malta, na de recente onthullingen over de moord op Daphne Caruana Galizia (B9-0240/2019) (stemming)
  13.9.EU-initiatief inzake bestuivers (B9-0233/2019) (stemming)
  13.10.Het mogelijk maken van de digitale transformatie van gezondheid en zorg (B9-0239/2019) (stemming)
 14.Stemverklaringen
  14.1.Openbare discriminatie en haatzaaiende uitlatingen ten aanzien van lgbti’s, onder meer wat "lgbti-vrije zones" betreft (B9-0234/2019)
  14.2.Eerlijke belastingheffing in een gedigitaliseerde en geglobaliseerde economie — BEPS 2.0 (B9-0238/2019)
  14.3.De rechtsstaat in Malta, na de recente onthullingen over de moord op Daphne Caruana Galizia (B9-0240/2019)
  14.4.EU-initiatief inzake bestuivers (B9-0233/2019)
  14.5.Het mogelijk maken van de digitale transformatie van gezondheid en zorg (B9-0239/2019)
 15.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 16.Hervatting van de vergadering
 17.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 18.Verenigbaarheid van de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Mercosur met het voorstel van de Commissie voor een Europese Green Deal (actualiteitendebat)
 19.Situatie van de Oeigoeren in China ("China Cables") (debat)
 20.De humanitaire situatie in Venezuela en de migratie- en vluchtelingencrisis (debat)
 21.De situatie van de mensenrechten en de democratie in Nicaragua (debat)
 22.Gewelddadige onderdrukking van de recente protesten in Iran (debat)
 23.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 24.Een EU-strategie om wereldwijd een einde te maken aan vrouwelijke genitale verminking (debat)
 25.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 26.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (954 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (954 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (4629 kb)
Laatst bijgewerkt op: 4 maart 2020Juridische mededeling - Privacybeleid