Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 18 grudnia 2019 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): patrz protokół
 3.Środki wykonawcze (art. 112 Regulaminu): Patrz protokól
 4.Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu): Patrz protokól
 5.Składanie dokumentów: patrz protokół
 6.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe: Patrz protokól
 7.Obchody 10. rocznicy wejścia w życie traktatu lizbońskiego i Karty praw podstawowych (debata)
 8.Wznowienie posiedzenia
 9.Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 12–13 grudnia (debata)
 10.Wznowienie posiedzenia
 11.Wręczenie Nagrody im. Sacharowa (uroczyste posiedzenie)
 12.Wznowienie posiedzenia
 13.Głosowanie
  13.1.Wybór Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (głosowanie)
  13.2.WPR: Dyscyplina finansowa począwszy od roku budżetowego 2021 oraz elastyczność między filarami w odniesieniu do roku kalendarzowego 2020 (A9-0042/2019 - Norbert Lins) (głosowanie)
  13.3.Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Gambią oraz protokół wykonawczy do tej umowy (A9-0026/2019 - Carmen Avram) (głosowanie)
  13.4.Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: substancje czynne, w tym dimoksystrobina i mankozeb (B9-0230/2019) (głosowanie)
  13.5.Zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) za rok budżetowy 2017 (B9-0235/2019) (głosowanie)
  13.6.Dyskryminacja i mowa nienawiści kierowana przeciwko osobom LGBTI w sferze publicznej, w tym „strefy wolne od LGBTI” (B9-0234/2019) (głosowanie)
  13.7.Sprawiedliwe opodatkowanie w zglobalizowanej gospodarce cyfrowej – BEPS 2.0 (B9-0238/2019) (głosowanie)
  13.8.Praworządność na Malcie po ujawnieniu najnowszych informacji w sprawie morderstwa Daphne Caruany Galizii (B9-0240/2019) (głosowanie)
  13.9.Inicjatywa UE na rzecz owadów zapylających (B9-0233/2019) (głosowanie)
  13.10.Umożliwienie transformacji cyfrowej opieki zdrowotnej i społecznej (B9-0239/2019) (głosowanie)
 14.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  14.1.Dyskryminacja i mowa nienawiści kierowana przeciwko osobom LGBTI w sferze publicznej, w tym „strefy wolne od LGBTI” (B9-0234/2019)
  14.2.Sprawiedliwe opodatkowanie w zglobalizowanej gospodarce cyfrowej – BEPS 2.0 (B9-0238/2019)
  14.3.Praworządność na Malcie po ujawnieniu najnowszych informacji w sprawie morderstwa Daphne Caruany Galizii (B9-0240/2019)
  14.4.Inicjatywa UE na rzecz owadów zapylających (B9-0233/2019)
  14.5.Umożliwienie transformacji cyfrowej opieki zdrowotnej i społecznej (B9-0239/2019)
 15.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 16.Wznowienie posiedzenia
 17.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 18.Zgodność obecnej umowy o wolnym handlu między UE a Mercosurem z proponowanym przez Komisję Europejskim Zielonym Ładem (debata na aktualny temat)
 19.Sytuacja Ujgurów w Chinach (China cables) (debata)
 20.Sytuacja humanitarna w Wenezueli oraz kryzys migracyjny i uchodźczy (debata)
 21.Sytuacja praw człowieka i demokracji w Nikaragui (debata)
 22.Brutalne stłumienie niedawnych protestów w Iranie (debata)
 23.Skład komisji i delegacji: Patrz protokól
 24.Strategia UE mająca wykorzenić okaleczanie żeńskich narządów płciowych na świecie (debata)
 25.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 26.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (954 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (4629 kb)
Ostatnia aktualizacja: 4 marca 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności