Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Streda, 18. decembra 2019 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 3.Vykonávacie opatrenia (článok 112 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 4.Delegované akty (článok 111 ods. 2 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 5.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 6.Presun rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia: pozri zápisnicu
 7.Pripomenutie si 10. výročia Lisabonskej zmluvy a právne záväznej charty základných práv (rozprava)
 8.Pokračovanie rokovania
 9.Závery zo zasadnutia Európskej rady z 12. a 13. decembra 2019 (rozprava)
 10.Pokračovanie prerušeného rokovania
 11.Udeľovanie ceny A. Sacharova (slávnostná časť schôdze )
 12.Pokračovanie rokovania
 13.Hlasovanie
  13.1.Voľba ombudsmana (hlasovanie)
  13.2.SPL: Finančná disciplína od rozpočtového roku 2021 a flexibilita medzi piliermi v súvislosti s kalendárnym rokom 2020 (A9-0042/2019 - Norbert Lins) (hlasovanie)
  13.3.Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a Gambiou a jej vykonávací protokol (A9-0026/2019 - Carmen Avram) (hlasovanie)
  13.4.Námietka podľa článku 112: účinné látky vrátane dimoxystrobínu a mankozebu (B9-0230/2019) (hlasovanie)
  13.5.Účtovná závierka Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) za rozpočtový rok 2017 (B9-0235/2019) (hlasovanie)
  13.6.Verejná diskriminácia LGBTI osôb a nenávistné prejavy namierené voči nim vrátane zón bez osôb LGBTI (B9-0234/2019) (hlasovanie)
  13.7.Spravodlivé zdaňovanie v digitalizovanom a globalizovanom hospodárstve – BEPS 2.0 (B9-0238/2019) (hlasovanie)
  13.8.Právny štát na Malte po najnovších odhaleniach v súvislosti s vraždou Daphne Caruanovej Galiziovej (B9-0240/2019) (hlasovanie)
  13.9.Iniciatíva EÚ zameraná na opeľovače (B9-0233/2019) (hlasovanie)
  13.10.Uľahčovanie digitálnej transformácie zdravotnej a inej starostlivosti (B9-0239/2019) (hlasovanie)
 14.Vysvetlenia hlasovania
  14.1.Verejná diskriminácia LGBTI osôb a nenávistné prejavy namierené voči nim vrátane zón bez osôb LGBTI (B9-0234/2019)
  14.2.Spravodlivé zdaňovanie v digitalizovanom a globalizovanom hospodárstve – BEPS 2.0 (B9-0238/2019)
  14.3.Právny štát na Malte po najnovších odhaleniach v súvislosti s vraždou Daphne Caruanovej Galiziovej (B9-0240/2019)
  14.4.Iniciatíva EÚ zameraná na opeľovače (B9-0233/2019)
  14.5.Uľahčovanie digitálnej transformácie zdravotnej a inej starostlivosti (B9-0239/2019)
 15.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 16.Pokračovanie prerušeného rokovania
 17.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 18.Zlučiteľnosť medzi súčasnou dohodou o voľnom obchode medzi EÚ a Mercosurom a návrhom Komisie týkajúcim sa Európskeho ekologického dohovoru (tematická rozprava)
 19.Situácia Ujgurov v Číne (kauza China Cables) (rozprava)
 20.Humanitárna situácia vo Venezuele a migračná a utečenecká kríza (rozprava)
 21.Situácia v oblasti ľudských práv a demokracie v Nikarague (rozprava)
 22.Násilný zásah proti nedávnym protestom v Iráne (rozprava)
 23.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 24.Stratégia EÚ na ukončenie mrzačenia ženských pohlavných orgánov na celom svete (rozprava)
 25.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 26.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (954 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (4629 kb)
Posledná úprava: 4. marca 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia