Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 18 december 2019 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 3.Genomförandeåtgärder (artikel 112 i arbetsordningen): se protokollet
 4.Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen): se protokollet
 5.Inkomna dokument: se protokollet
 6.Anslagsöverföringar och budgetbeslut: se protokollet
 7.Högtidlighållande av tioårsdagen för Lissabonfördraget och den rättsligt bindande stadgan om de grundläggande rättigheterna (debatt)
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Slutsatser från Europeiska rådets möte den 12-13 december (debatt)
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Utdelande av Sacharovpriset (högtidligt möte)
 12.Återupptagande av sammanträdet
 13.Omröstning
  13.1.Val av Europeiska ombudsmannen (omröstning)
  13.2.Den gemensamma jordbrukspolitiken: Finansiell disciplin från och med budgetåret 2021 och när det gäller flexibilitet mellan pelarna för kalenderåret 2020 (A9-0042/2019 - Norbert Lins) (omröstning)
  13.3.Partnerskapsavtal om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Gambia och dess genomförandeprotokoll (A9-0026/2019 - Carmen Avram) (omröstning)
  13.4.Invändning enligt artikel 112: Verksamma ämnen, däribland dimoxistrobin och mankozeb (B9-0230/2019) (omröstning)
  13.5.Avslutning av räkenskaperna för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2017 (B9-0235/2019) (omröstning)
  13.6.Allmän diskriminering och hatpropaganda som drabbar hbti-personer samt ”hbti-fria zoner” (B9-0234/2019) (omröstning)
  13.7.Rättvis beskattning i en digitaliserad och globaliserad ekonomi. BEPS 2.0 (B9-0238/2019) (omröstning)
  13.8.Rättsstatssituationen i Malta efter de senaste avslöjandena kring mordet på Daphne Caruana Galizia (B9-0240/2019) (omröstning)
  13.9.EU-initiativet för pollinerande insekter (B9-0233/2019) (omröstning)
  13.10.Möjliggörande av digital omvandling av vård och omsorg (B9-0239/2019) (omröstning)
 14.Röstförklaringar
  14.1.Allmän diskriminering och hatpropaganda som drabbar hbti-personer samt ”hbti-fria zoner” (B9-0234/2019)
  14.2.Rättvis beskattning i en digitaliserad och globaliserad ekonomi. BEPS 2.0 (B9-0238/2019)
  14.3.Rättsstatssituationen i Malta efter de senaste avslöjandena kring mordet på Daphne Caruana Galizia (B9-0240/2019)
  14.4.EU-initiativet för pollinerande insekter (B9-0233/2019)
  14.5.Möjliggörande av digital omvandling av vård och omsorg (B9-0239/2019)
 15.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 16.Återupptagande av sammanträdet
 17.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 18.Förenligheten mellan det nuvarande frihandelsavtalet mellan EU och Mercosur och kommissionens förslag om en europeisk grön giv (debatt om en aktuell fråga)
 19.Situationen för uigurerna i Kina ("China Cables") (debatt)
 20.Den humanitära situationen i Venezuela och migrations- och flyktingkrisen (debatt)
 21.Situationen för de mänskliga rättigheterna och demokratin i Nicaragua (debatt)
 22.Våldsamma ingripanden mot den senaste tidens protester i Iran (debatt)
 23.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 24.En EU-strategi för ett slut på kvinnlig könsstympning runt om i världen (debatt)
 25.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 26.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (954 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (954 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (4629 kb)
Senaste uppdatering: 4 mars 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy