Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2019/2980(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odaberite dokument :

Podneseni tekstovi :

RC-B9-0261/2019

Rasprave :

PV 19/12/2019 - 2.1
CRE 19/12/2019 - 2.1

Glasovanja :

PV 19/12/2019 - 6.1

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2019)0106

Doslovno izvješće
XML 48k
Četvrtak, 19. prosinca 2019. - Strasbourg Revidirano izdanje

2.1. Kršenja ljudskih prava, uključujući vjerske slobode, u Burkini Faso
Videozapis govora
Zapisnik
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η συζήτηση επί επτά προτάσεων ψηφίσματος σχετικά με τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών ελευθεριών, στην Μπουρκίνα Φάσο (2019/2980(RSP))*.

________________* Βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

 
  
MPphoto
 

  Assita Kanko, Auteur. – Voorzitter, mijn hart bloedt want mijn vaderland Burkina Faso, ooit seculier, kreunt onder de terreur van islamitische radicalisering en geweld door jihadistische terroristen. Ze zaaiden eerst dood en verderf in Syrië en bedreigen nu de hele Sahel met hun gruwelijke ideologie van de dood. Door kerken en moskeeën aan te vallen hebben ze maar één doel: de gemeenschap vernietigen. Ze richten zich op die plekken waar mensen samenkomen, bidden, lachen, zingen en elkaar liefhebben.

Regionale terreur heeft wereldwijde gevolgen. De geopolitieke implicaties kunnen enorm zijn, zeker voor Europa, in de eerste plaats op het gebied van migratie. Maar laten we ook de aanslagen in het hart van onze Unie niet vergeten. Mede daarom moet de EU de landen van de Sahel blijven ondersteunen om de veiligheid in de regio te garanderen. Maar ook duurzame ontwikkeling en een sterk handelsbeleid in het kader van de EU-Afrika-strategie zijn essentieel. Welvaart is vaak een dam tegen terreurregimes. Wij mogen Burkina Faso en de Sahel niet achterlaten. Anders dreigt een brandhaard en de vonken zullen snel overslaan naar Europa. Vergeet niet: Burkina was seculier.

 
  
MPphoto
 

  Ellie Chowns, author. – Mr President, no one should be subjected to violence because of their religion or any other aspect of their identity, ethnicity, sexuality, political beliefs. No one, never. Sadly in Burkina Faso such targeted violence has been increasing, with over 750 people killed this year and hundreds of thousands displaced, resulting in an unprecedented humanitarian emergency.

But Burkina Faso has a long history of religious tolerance, something to be celebrated and supported to the utmost, and I’d like to pay tribute to all of those brave people in every community who are drawing on that tradition, working to resist any attempt to provoke inter-religious conflict, because human security is not bought with weapons. Indeed, we’ve seen in Burkina Faso that the government strategy of executing suspects simply causes further radicalisation. The forces of law and order in Burkina Faso must always respect human rights if they want to create security rather than fear.

But beyond this, human security means guaranteeing people’s right to a decent livelihood and basic services. Extremism doesn’t grow in a vacuum, it grows where there is little hope. Multiple pressures, including climate change, are contributing to the erosion of livelihoods in Burkina Faso and indeed EU agricultural policy is part of the problem, with subsidised milk powder eroding the foundations of the local dairy industry.

So we must ensure that the European response to human rights abuses in Burkina Faso is coherent and rooted in a broad concept of human security and we must support all those working to resist extremism and help them to build peace through dialogue.

 
  
MPphoto
 

  Maria Arena, auteur. – Monsieur le Président, le Burkina Faso est un pays laïque, qui a été le premier pays d’Afrique de l’Ouest à créer l’Union fraternelle des croyants, présidée et coprésidée depuis 1972 par les chrétiens et par les musulmans. Le Burkina Faso a donc une grande tradition de dialogue interreligieux.

Malheureusement, depuis 2015, le Burkina Faso, comme tous les pays du Sahel, est confronté à des violences graves, exercées sur des populations civiles par des djihadistes et des groupes armés, qui ciblent toutes les communautés religieuses modérées, attaquant ainsi la base fondamentale de ce pays qui repose sur le dialogue et l’ouverture, et cherchant à créer des zones de non-droit au Sahel.

Les causes profondes de pauvreté dans cette zone doivent être traitées, des causes qui sont la faiblesse de l’État, mais aussi la corruption qui sévit dans ces régions. La sécurité doit être garantie et nous demandons que le G5 Sahel puisse continuer et être renforcé dans ses actions pour la sécurité.

Enfin, nous demandons que l’aide humanitaire urgente puisse être débloquée dans cette région car il y a plus d’un million et demi de personnes qui, aujourd’hui, souffrent de la faim dans cette région. Ce n’est pas en justifiant uniquement la question sécuritaire que nous y arriverons. La question de la faim et de l’aide humanitaire est primordiale.

 
  
MPphoto
 

  Idoia Villanueva Ruiz, autora. – Señor presidente, la región del Sahel está inmersa en una crisis humanitaria de derechos humanos muy grave. Aumentan los atentados terroristas y, a la vez, el cambio climático está provocando fuertes sequías y hambruna crónica.

En Burkina Faso, hasta diciembre habían muerto cuatro veces más civiles que en todo 2018. La mirada de la Unión Europea hasta ahora al Sahel ha tenido dos componentes: el primero, la securización, entendiendo la seguridad simplemente como un asunto defensivo, seguridad que no está mejorando, y, el segundo componente, la contención de la migración africana que utiliza el Sahel como ruta para llegar a nuestras costas.

Estamos dejando de implementar una verdadera política de seguridad y de derechos humanos. La seguridad no depende de los soldados que enviemos, depende, fundamentalmente, de la justicia que promovamos.

Necesitamos para eso cambiar las políticas comerciales y económicas, ancladas en un modelo poscolonial; necesitamos políticas globales de deuda y de fiscalidad; necesitamos cambiar un modelo agroalimentario global que impide a los campesinos ahora mismo vivir en el campo; necesitamos enfoque de género en las políticas de construcción de paz y de seguridad, y apostar de verdad por la democracia apoyando y fortaleciendo a la sociedad civil y sus demandas frente a los intereses económicos, muchos de ellos europeos, que están sosteniendo esta situación.

 
  
MPphoto
 

  Jan-Christoph Oetjen, Verfasser. – Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Die humanitäre Situation in den Sahel-Staaten ist derzeit bedrückend: Burkina Faso ist hier genannt, und ich glaube, dass wir die Sahel-Staaten als Ganzes sehen müssen, gemeinsam mit den Nachbarstaaten: mit Mali, mit Niger, mit den anderen Nachbarstaaten.

Es ist schon gesagt worden: Burkina Faso war mal ein Land, wo die Religionen friedlich miteinander gelebt haben, und das ist heute nicht mehr so. Früher hat Religion keine Rolle gespielt – ehrlicherweise –, heute spielt sie eine Rolle. Es geht dabei nicht nur darum, dass Christen von Dschihadisten verfolgt werden, sondern auch moderate Muslime sind Ziel von Anschlägen. Das zeigt, dass es eine Kultur, eine Situation gibt, wo die Menschen sich nicht mehr vertrauen, wo wir große Probleme im interreligiösen Dialog haben.

Daher, meine sehr verehrten Damen und Herren, glaube ich, dass wir uns auf den Weg machen müssen, diese Region stärker zu unterstützen. Das hat etwas mit Perspektiven für die Menschen zu tun, damit sie sich nicht radikalisieren. Aber das hat auch etwas damit zu tun, dass wir militärische Unterstützung geben.

Die Kollegin hat gerade gesagt: Sicherheit hängt nicht von Soldaten ab. Doch, Sicherheit hängt auch von Soldaten ab. Insofern müssen wir als Europäer uns hier noch stärker in dieser Region engagieren.

 
  
MPphoto
 

  György Hölvényi, szerző. – Tisztelt Képviselőtársaim! Örülök, hogy a mai határozattal sikerült közösen áttörnünk a szenvedő emberekkel, köztük a keresztényekkel szembeni közöny falát itt, a Parlamentben. A mai határozat egyik kezdeményezőjeként közös sikerként élem meg, hogy a politikai pártok feletti üggyé tettük a Burkina Fasó-i szükséget szenvedő emberek megsegítését. Hónapok óta kapjuk, olvassuk az egyre mélyülő terror miatti segélykiáltásokat az országról. Nemzetközi dzsihádista szervezetek hajtóvadászatot indítottak a keresztények és a hagyományosan mérsékelt muszlim népesség ellen. Egyértelmű a céljuk. A vallásközi béke szétzilálása, a társadalom és az ország káoszba döntése. Saját országom, Magyarország ezúttal is helyszínen keresi a megoldás lehetőségét. Az elmúlt napokban Azbej Tristan, a Hungary Helps programért felelős államtitkár az életveszélyes biztonsági helyzet ellenére a menekültválság enyhítéséről tárgyalt Burkina Fasóban. Az államtitkár beszámolt arról, hogy a helyi keresztény egyházak terrorfenyegetés árnyékában oroszlánrészt vállalnak a mindenkit érintő csaknem hatszázezer belső menekült ellátásában. A mai határozat különösen értékes eleme, hogy elismeri a vallási hátterű segélyszervezetek önfeláldozó munkáját. Az Európai Unió Burkina Faso legnagyobb fejlesztési támogatója. Ez azonban önmagában nem elég a megoldáshoz.

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen, namens de PPE-Fractie. – Voorzitter, in steeds meer landen slaan islamitische extremisten dodelijk toe om zoveel mogelijk mensen te onderwerpen aan een reeks buitensporige wetten en regels. Zo ook in Burkina Faso. Daar hebben moslims en christenen lange tijd betrekkelijk vreedzaam naast elkaar kunnen leven totdat enkele jaren geleden dodelijke aanslagen en vervolgingen begonnen door groepen gelieerd aan Al Qaida en Nusrat al-Islam. Daarbij worden met name christenen en gematigde moslims geviseerd. Bijna elk weekend wordt er wel een kerk in de noordelijke regio’s van Burkina Faso aangevallen. Ook scholen zijn het doelwit. Dominees en voorgangers worden verjaagd. Veel christenen slaan op de vlucht. De nood is er groot door deze aanslagen en door de droogte. Omvangrijke stromen vluchtelingen zijn het gevolg. De EU moet aan dit land en aan de hele regio hulp blijven geven en die hulp intensiveren. De aanvallen van extremisten moeten krachtig worden veroordeeld en waar mogelijk worden tegengegaan.

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill, on behalf of the S&D Group. – Mr President, the situation in Burkina Faso has continued to deteriorate throughout this year and it is important that we look at this situation in a more holistic way rather than just focus on one group or one country. What should really concern us most is that the Sahel region has become, as we’ve already heard, a new home for Isis, which is benefiting from the insecurity of one of the poorest, least governed parts of the world. Therefore, I ask the High Representative for a strategy to be developed that addresses West Africa.

We need to support these countries, whose armed forces are under-resourced and their counter-insurgency strategies are lacking, to say the least. Their conduct of executing suspects without trial only serves to inflame the conflict and drive more people into the hands of the militants.

So my question is, what is being done by the European Union to add our voice to the UN’s calls for full investigation of abuses by the G5 Joint Forces and that we continue to address the challenges in human rights compliances by all the armies in that region.

 
  
MPphoto
 

  María Soraya Rodríguez Ramos, en nombre del Grupo Renew. –Señor presidente, señor alto representante, Burkina Faso está entre los diez países más pobres del mundo y desde 2015 vive una situación de violencia sin precedentes. En la primera mitad de 2019 ha habido más de 300 ataques terroristas y los grupos terroristas yihadistas armados han convertido esta zona en una zona de reclutamiento de jóvenes y han centrado sus ataques este año en escuelas, mezquitas e iglesias.

Esta situación ha generado más de medio millón de desplazados que se unen, también, a los desplazados por la situación de Mali. Significa que, en un país donde más de cuatro personas de cada cinco necesitan la agricultura para sobrevivir, el umbral de desnutrición está por debajo del umbral de emergencia. Por eso necesita esta región, necesita el Sahel, una estrategia de lucha antiterrorista, una estrategia de paz y seguridad; pero Burkina Faso, hoy también, necesita ayuda alimentaria de emergencia y ayuda al desarrollo.

 
  
MPphoto
 

  Mounir Satouri, au nom du groupe Verts/ALE. – Monsieur le Président, cette résolution dresse le portrait difficile du Burkina Faso d’aujourd’hui. Permettez-moi cependant un rappel: le dialogue est et reste un pilier au Burkina. Entre les populations, les ethnies, les religions, la cohésion nationale existe encore. En réalité, nous sommes ici face à une crise politique et de territoire. Ces crises se cumulent aux conséquences du réchauffement climatique. Le Burkina Faso se bat pour que l’extrême pauvreté ne soit pas le terreau fertile du djihadisme.

Nos pays et l’Europe ont là une responsabilité majeure et notre action est incomprise par la population. Nous ressortons à nouveau d’un G5 qui est un échec. Une addition de faiblesses ne fera jamais une force, et il est urgent pour la France, l’Europe et le reste de la communauté internationale de repenser la stratégie sahélienne. Il serait temps de faire un bilan sincère et franc et de tirer les leçons de notre longue histoire d’échecs. C’est avec les populations qu’il faut reconstruire la stabilité.

 
  
MPphoto
 

  Alessandro Panza, a nome del gruppo ID. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, ormai da tempo in Burkina Faso è in atto una vera e propria caccia ai cristiani e non solo.

Nel paese si contano più di 12 gruppi jihadisti legati all'Isis ed Al Qaeda, che dal 2015 ad oggi si sono resi responsabili di oltre 650 morti e di oltre mezzo milione di sfollati, anche a causa dell'inadeguatezza delle Forze armate.

Nel solo 2019 che ancora non si è concluso, sono già 74 i cristiani uccisi, di cui 3 sono sacerdoti. Durante l'ultimo attacco avvenuto la prima domenica dell'Avvento, un gruppo di terroristi islamici ha assaltato una chiesa durante una messa, uccidendo 14 tra uomini, donne, bambini e giustiziando il sacerdote sull'altare dal quale stava ufficiando.

Il Burkina Faso è ormai diventato terra di martirio per le minoranze. È tempo che questo Parlamento si impegni a considerare non solo questo Stato per le sue ricchezze, ma soprattutto per le sue fragilità, agendo concretamente. Vorrei chiudere questo intervento augurando a tutti, e in particolare a quei cristiani che rischiano la vita per la loro fede, un sereno Natale e ricordando a quest'Aula che nascondere le nostre radici giudaico-cristiane per non urtare le sensibilità altrui non fa altro che indebolire quelle comunità di cristiani che rischiano la vita per professare la loro fede. Buon Natale a tutti.

 
  
MPphoto
 

  Bert-Jan Ruissen, namens de ECR-Fractie. – Voorzitter, radicaalislamitisch geweld heeft Burkina Faso veranderd van een eens zo vreedzaam land, gekenmerkt door religieuze tolerantie, in een broeinest van extremisme. De christelijke minderheid in het land wordt zwaar getroffen. Alleen al in 2019 zijn meer dan 60 christenen omgekomen door doelgerichte aanvallen. Kerken zijn gesloten en christenen worden verdreven uit hun dorpen. Ik maak me grote zorgen. Temeer omdat het geweld zich niet beperkt tot Burkina Faso maar ook toeneemt in de hele Sahelregio. Internationale actie is daarom dringend geboden. Ik roep de Europese Unie ertoe op om de situatie van christenen in de regio nadrukkelijk mee te nemen in haar gemeenschappelijk veiligheidsbeleid en ook in de nieuwe EU-Afrika-strategie. Dit om eliminatie van de christelijke aanwezigheid in Burkina Faso en in de regio te voorkomen.

 
  
MPphoto
 

  Isabel Benjumea Benjumea (PPE). – Señor presidente, lamentablemente, el caso que hoy condenamos, el ataque acontecido contra una iglesia cristiana en Burkina Faso, no es un caso aislado.

Estamos viviendo en los últimos años una verdadera persecución religiosa contra los cristianos; persecución religiosa que se está dando no solo en Burkina Faso, también en Nigeria, en Afganistán, en Somalia, en Sri Lanka y en otros tantos países. Es una persecución religiosa —tengámoslo claro— de terroristas islamistas contra cristianos. Se les está asesinando a sangre fría por el mero hecho de profesar una fe.

Los datos hablan por sí mismos y son escalofriantes. Según un informe de la organización Open Doors, en 2018 más de 4 000 cristianos fueron asesinados por el mero hecho de profesar su fe, 3 125 fueron detenidos y más de 1 800 iglesias fueron atacadas.

Señorías, no nos llevemos a engaño, en especial aquellos que defienden con tanto ahínco el multiculturalismo. Estos ataques son ataques a todo lo que Occidente y la Unión Europea representan, son ataques a nuestros valores, a nuestro estilo de vida; en definitiva, ataques contra nuestra libertad. No podemos permanecer impasibles.

 
  
MPphoto
 

  Jackie Jones (S&D). – Mr President, other colleagues have spoken about the situation in Burkina Faso and that it is known for its religious and cultural tolerance. I want to congratulate those colleagues and the country for that.

These attacks are absolutely terrible, but we have to think about it in the context of a much broader agenda. First of all, I want to give my condolences for everyone who has died, to their families and friends and for the suffering that they have endured because of attacks. It doesn’t matter where in the world. I’m not just talking about Burkina Faso.

As far as I am concerned, suffering violence is a virus that reaches dark and deep into our countries, into our democracies and into our very hearts, and that’s something that we have to try and stop at all cost. So what do I mean by that? I think no country is immune from attacks and we have to think very carefully about what we do in the Africa—EU strategy that is coming up and how we address the situation. My view is that we need to show solidarity, cooperation and friendship, and of course funding, but positive rather than negative steps to make sure that we are one world and one human race, not divided.

 
  
MPphoto
 

  Nathalie Loiseau (Renew). – Monsieur le Président, la litanie des attaques terroristes au Burkina Faso est accablante, et cela dure depuis plusieurs années. Elle cible les militaires comme les civils; elle frappe des restaurants, des marchés, des églises, des écoles. La réalité est que la situation ne fait qu’empirer.

Il est temps pour l’Union européenne de mieux cibler son aide pour construire des forces de sécurité républicaines dignes de ce nom. Il nous faut continuer à investir à long terme dans des écoles de formation pour la police, pour la gendarmerie, pour l’armée. Il faut aussi que les États membres surmontent leurs réticences et que nous soyons davantage présents sur le terrain pour accompagner ceux que nous formons. Mais il faut également que les autorités burkinabées nous disent comment elles veulent reconquérir leur territoire et avec quel soutien de notre part. Un soutien notamment militaire, mais aussi pour les forces de sécurité intérieure, pour la justice, pour les douanes.

Le temps presse; il nous faut une stratégie européenne pour le Sahel, construite avec les Sahéliens. Nous avons tous les instruments pour agir et nous agissons plus que n’importe qui, mais nous devons mieux nous coordonner pour relever ce défi considérable de la sécurité au Sahel, un défi qui est d’abord africain, mais qui est aussi le nôtre.

 
  
MPphoto
 

  Dominique Bilde (ID). – Monsieur le Président, un demi-million de déplacés, près de 2 000 écoles fermées et parfois prises pour cible au seul motif qu’on y enseigne en français. Et en filigrane, une persécution grandissante des chrétiens dans le silence gêné et coupable de l’Occident – en témoigne la nouvelle attaque au début du mois d’une église protestante, dans l’est du pays, avec à la clé quatorze victimes. Ainsi s’effrite peu à peu l’État burkinabé, gage de stabilité en Afrique de l’Ouest et rempart face au terrorisme islamiste. Ainsi également se parachève l’embrasement du Sahel à partir d’un conflit limité initialement au nord du Mali.

Nous aurions du mal à nous en étonner sincèrement lorsque nous savons que seuls, ou presque, 4 500 soldats français balaient l’immensité sahélienne, tandis que la mission de l’ONU au Mali est réduite à l’impuissance. J’entends tous mes collègues intervenants, Mme Loiseau, tout le monde est tout à fait d’accord. Pourtant, les débats entre les murs feutrés du Parlement européen ne changeront rien tant que l’Union ne prendra pas la mesure des enjeux dans cette région dont le devenir est crucial, aussi bien pour le christianisme que pour l’Europe. Prenez-en acte en ce jour, en cette période de Noël.

 
  
MPphoto
 

  Tomasz Piotr Poręba (ECR). – Panie Przewodniczący! Ja się bardzo cieszę z tej dzisiejszej debaty, bo to jest taki dobry moment, żeby po pierwsze potępić ostatnie ataki, które miały miejsce w Burkina Faso, wyrazić solidarność z rządem, ze zwykłymi ludźmi. Ale też myślę, że to jest taki dobry moment, abyśmy się tutaj wszyscy zastanowili nad tym, co możemy zrobić jako Unia Europejska, aby przywrócić stabilność w tym kraju i uspokoić sytuację w całym regionie.

Te ataki, które miały miejsce w ostatnich tygodniach, szczególnie na społeczność chrześcijańską, ataki, które były prowadzone przez radykalne grupy islamskie powiązane z ISIS, doprowadziły do wielu tragedii. Podczas ostatnich ataków na kościoły zginęło kilkadziesiąt osób, nawet małe dzieci, do których strzelano z karabinów maszynowych. To jest moment na to, żeby rozpocząć realne działania na rzecz przywrócenia stabilności w tym kraju. Tutaj jest duża rola wysokiego przedstawiciela Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o kwestie zagraniczne. Potrzebujemy strategii, potrzebujemy na pewno odblokować pomoc humanitarną, potrzebujemy realnego działania, i o to działanie apeluję i proszę.

 
  
MPphoto
 

  Krzysztof Hetman (PPE). – Panie Przewodniczący! Nie dalej jak pierwszego grudnia miał miejsce zbrojny atak na kościół w Burkina Faso. Zginęło w nim 14 osób, a wiele innych zostało rannych. W samym 2019 r. w Burkina Faso z rąk dżihadystów życie straciło 40 chrześcijan. W trakcie ostatnich lat wzmaga się agresja. Zmusiła ona setki tysięcy obywateli do opuszczenia swoich domów i ucieczki. Setki osób straciło życie. Łamane są podstawowe prawa człowieka, zamykane szkoły i regularnie naruszana jest wolność wyznania.

Wzywamy dziś rząd Burkina Faso do podjęcia bardziej intensywnych działań na rzecz ochrony mniejszości religijnych, w tym chrześcijan, i przeciwdziałania radykalizacji w tym kraju. Jednocześnie musimy pamiętać, że Burkina Faso boryka się z wieloma problemami. To jeden z dziesięciu najbiedniejszych krajów świata, trapiony wewnętrznymi konfliktami. Mam świadomość, że rząd może nie być w stanie samodzielnie sprostać temu wyzwaniu. Dlatego Unia Europejska powinna współpracować z rządem Burkina Faso i Grupą Pięciu na rzecz Sahelu i wspierać w działaniach na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa. Konieczna jest także moim zdaniem kontynuacja pomocy humanitarnej przez Unię Europejską dla Burkina Faso.

 
  
MPphoto
 

  Joachim Kuhs (ID). – Herr Präsident! Auch wir werden der Entschließung zustimmen. Wir sollten uns allerdings darüber im Klaren sein, dass die politischen Maßnahmen nicht das eigentliche Problem der Menschenrechtsverletzungen und der Christenverfolgung beseitigen. Die Zahl alleine der verfolgten Christen stieg inzwischen auf über 200 Millionen, und erst am Wochenende wurden mindestens 33 Menschen im Kongo von Islamisten ermordet.

Was ist nun unsere Antwort auf diesen tödlichen Hass? Für Christen, die Jesu Beispiel folgen wollen, kann es nur eine Antwort geben: Liebet eure Feinde. Jesus selbst sagte seinen Jüngern: Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Nun, kann Liebe wirklich die Antwort sein? Ja, denn Gott selbst hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eigenen Sohn dahingab. Und das ist die wahre Botschaft von Weihnachten. Nur sie kann uns in der aktuellen prekären Situation helfen. Deshalb wünsche ich uns allen eine fröhliche, selige und gnadenbringende Weihnachtszeit.

 
  
 

Διαδικασία «Catch-the-Eye»

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil (PPE). – Pane předsedající, já jsem se zájmem poslouchal celou rozpravu. Souhlasím s autory této rezoluce a je na zástupci Evropské komise, aby řekl, jak se bude formovat naše nová politika, politika Evropské komise vůči této nešťastné zemi.

Popis rostoucího násilí v této zemi, která dosud byla nábožensky tolerantní, je velmi dobře vystižen v samotném návrhu usnesení a byl také popsán předřečníky v této debatě. Ta fakta jsou velmi smutná a není třeba je opakovat.

Bavme se o tom, jak této zemi můžeme pomoci, jakou pomoc můžeme poskytnout tamní vládě, které se bohužel nedaří potírat násilné útoky islamistů proti civilnímu obyvatelstvu. Nejhorší na celé věci je, že toto násilí má vzestupnou tendenci, že za poslední půlrok šlo o desítky útoků proti civilnímu obyvatelstvu a že vláda této země to zcela nezvládá. Bavme se tedy o tom, jak může Evropská komise, potažmo Evropská unie pomoci tamní vládě při ochraně civilního obyvatelstva.

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D). – Domnule președinte, da, așa cum spunea un coleg de-al nostru, suntem în pragul sărbătorilor de iarnă, de Crăciun, și iată, asistăm, din nou, la o situație așa cum este cea din Burkina Faso, cu violență, cu oameni uciși. Sunt de acord cu rezoluția și cred că, nu numai faptul că, de șapte ani, noi ajutăm, Uniunea Europeană, cu fonduri, această comunitate, cred că este important ca în Strategia UE-Africa, noul Înalt Reprezentant, împreună cu ONU, să aducă măsuri concrete pentru sporirea siguranței și securității. Pentru că nimic nu este mai de preț decât viața oamenilor și aici avem două situații.

Pe de o parte, situația gravă, sărăcia de acolo, moartea oamenilor datorită sărăciei, dar și violența și cazurile de atentate și terorism. Cred că avem aici mult de lucru împreună și cu ONU pentru că da, există o strategie și a ONU, și a noastră, a Uniunii Europene, însă trebuie să ne uităm la măsuri și dacă efectele măsurilor noastre duc la îmbunătățirea situației. Suntem oameni și cred că prin credință și iubire putem să rezolvăm mult mai mult decât prin vorbe.

 
  
MPphoto
 

  Mick Wallace (GUE/NGL). – Mr President, Burkina Faso and Sahel are incredibly challenging areas now, and if we were wondering what the European community can do in a positive way, we’ve got to take a different approach to this region. We are not tackling the causes of the instability, climate change, illicit tax flows through our corrupt financial institutions in the global north, exploitation by our corrupt extractive industries and western support for corrupt administrations. We don’t have clean hands. We’re robbing the place blind. We steal their minerals. These countries are unstable because they’re so poor, and we are helping to keep them poor. We have to stop robbing them. And all our money and expansion into the military in the area has failed – it’s got worse since we put troops in there. We need to help the governments to recover. We need to stop robbing these people and help them to have normal countries.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). – Pane předsedající, já bych chtěl také vyzvat pana vysokého představitele k akci, k podpoře této země Burkina Faso, která se pod vlivem několikaletého násilí džihádistů de facto zhroutila z relativně fungujícího státu. Musíme samozřejmě odsoudit – a já se plně připojuji k odsudku svých kolegů – to neuvěřitelné násilí, které je pácháno na křesťanech a nevyhýbá se ani dětem, samozřejmě dokonce ani umírněným muslimům. My musíme podpořit demokratické struktury této země, podpořit jejich ozbrojené složky, to je, myslím si, naším prvořadým úkolem, zároveň podpořit tu zemi, která je stižena několikaletým suchem, odkud opravdu odcházejí statisíce uprchlíků.

Já jsem spokojený s návrhem rezoluce, já ji podpořím, ale chtěl bych zároveň vyzvat Evropskou unii, pana vysokého představitele, abychom zaměřili naši pozornost a strategii na celý západní Sahel. Je to oblast, která potřebuje naši pomoc a pokud ji nedostane, tak je možné, že se opět zvrtne směrem k džihádistům.

 
  
 

(Λήξη της διαδικασίας «Catch-the-Eye»)

 
  
MPphoto
 

  Josep Borrell Fontelles, Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy . – Mr President, honourable Members, all of you are right. In recent months, we have seen a continued and dramatic deterioration of the security situation in Burkina Faso. I was reading more figures than what has been mentioned. 700 victims in this year, 500 just since the summer; multiple attacks of various kinds against armed forced, security forces, civilian villages, schools, health.

It makes almost 700 000 people displaced. This situation puts the level of food crisis very high. These people need assistance and basic social services. More than one million people are in need of emergency food assistance.

This summer the country recorded more than 2 000 schools closed. It means more than 300 000 children are out of school. Almost 10 000 teachers affected; several of them have been killed during this year. The situation is weakening the central authorities while the next presidential election is already approaching and considering that the authorities have started to be criticised by the opponents for their crisis management.

Burkina Faso as a strong partner for us, and despite the fact that some difficulties appeared recently concerning the crisis assessment, I think we have to be more present and more engaged in this area.

In fact, Christians represent 25% of the population. It is often seen as an example of peaceful religious coexistence, but it is clear that the terrorist groups want to undermine this inter-faith coexistence as part of a broader strategy of fomenting inter-ethnic and religious conflict and generate a continued displacement of the population. They attack communities that they consider as enemies, but also those Muslims that are considered by Jihadist groups as too moderate, as shown by the attack on a mosque in October.

This situation doesn’t call for a retreat but for urgent and strong action. As signatories of the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights, Burkina Faso and the international community share the obligation to save life, to protect the dignity of the population and to defend effective freedom of belief. That’s why we are following the situation and acting on the areas where security is under strain. We are indeed strongly committed to reinforce our support to the fight against radicalisation. Setting up a humanitarian and human rights law compliance framework require resources. We are funding the G5 Sahel force with 10 million and peaceful co-existence between communities with almost the same amount of money, and supporting the civil society in the field of democracy with another 7 million.

This is an example, some illustrations of what do we do in this specific purpose. Preserving social cohesion and religious coexistence is key for the stabilisation of the country.

I would like to reassure you that the EU will continue supporting Burkina Faso in facing this critical challenge, because the situation in Burkina and in general in Sahel affects very much the security and peaceful prospects, also for us Europeans. Thank you for this debate and for bringing the attention of the European Parliament to this sad situation.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί μετά τη λήξη των συζητήσεων.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 171 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Thierry Mariani (ID), par écrit. – Les affrontements à l’œuvre dans l’ancienne Haute Volta doivent générer notre profonde inquiétude. Ce pays est directement victime de la radicalisation islamiste dans la bande sahélienne et souffre des intrusions régulières d’officines djihadistes, notamment de l’ethnie Peul, ou d’affrontements séculaires entre ethnies opposées. Contrairement à ce que beaucoup avancent actuellement, la situation de toute la région empirerait sans le courageux investissement des armées françaises. Je tiens à ajouter que la situation actuelle prouve l’absence de coopération nationale entre États membres de l’Union européenne dans la région, abandonnant l’armée française à l’isolement.

Je vais évidemment soutenir ce texte malgré deux dispositions douteuses : la première tient au refus de nommer l’ennemi, masquant sous les affrontements religieux, la perpétuation de razzias islamistes sur les populations animistes et chrétiennes, la seconde tient à la remarque faite sur l’usage de la force par l’armée burkinabè qui fait face à des défis bien plus dangereux que les confortables leçons de morale de nos résolutions. Je me tiens aux côtés des chrétiens persécutés du Burkina Faso.

 
Posljednje ažuriranje: 17. veljače 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti