Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Torsdag den 19. december 2019 - StrasbourgForeløbig udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  2.1.Krænkelser af menneskerettigheder, herunder religionsfrihed, i Burkina Faso
  2.2.Afghanistan, navnlig påstande om seksuelt misbrug af drenge i provinsen Logar
  2.3.Den russiske lov om "udenlandske agenter"
 3.Genoptagelse af mødet
 4.Meddelelse fra formanden
 5.Velkomstord
 6.Afstemningstid
  6.1.Krænkelser af menneskerettigheder, herunder religionsfrihed, i Burkina Faso (RC-B9-0261/2019, B9-0261/2019, B9-0264/2019, B9-0265/2019, B9-0266/2019, B9-0268/2019, B9-0269/2019, B9-0270/2019) (afstemning)
  6.2.Afghanistan, navnlig påstande om seksuelt misbrug af drenge i provinsen Logar (RC-B9-0242/2019, B9-0242/2019, B9-0243/2019, B9-0244/2019, B9-0245/2019, B9-0256/2019, B9-0257/2019) (afstemning)
  6.3.Den russiske lov om "udenlandske agenter" (RC-B9-0258/2019, B9-0258/2019, B9-0259/2019, B9-0260/2019, B9-0262/2019, B9-0263/2019, B9-0267/2019) (afstemning)
  6.4.Højtideligholdelse af 30-året for den rumænske revolution i december 1989 (B9-0241/2019) (afstemning)
  6.5.Situationen for uygurerne i Kina ("China cables") (RC-B9-0246/2019, B9-0246/2019, B9-0247/2019, B9-0248/2019, B9-0249/2019, B9-0250/2019) (afstemning)
  6.6.Situationen for menneskerettigheder og demokrati i Nicaragua (RC-B9-0251/2019, B9-0251/2019, B9-0252/2019, B9-0253/2019, B9-0254/2019, B9-0255/2019) (afstemning)
  6.7.Voldelig nedkæmpelse af de seneste protester i Iran (RC-B9-0271/2019, B9-0271/2019, B9-0272/2019, B9-0273/2019, B9-0274/2019, B9-0275/2019, B9-0276/2019) (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
  7.1.Højtideligholdelse af 30-året for den rumænske revolution i december 1989 (B9-0241/2019)
  7.2.Situationen for uygurerne i Kina ("China cables") (RC-B9-0246/2019, B9-0246/2019, B9-0247/2019, B9-0248/2019, B9-0249/2019, B9-0250/2019)
  7.3.Situationen for menneskerettigheder og demokrati i Nicaragua (RC-B9-0251/2019, B9-0251/2019, B9-0252/2019, B9-0253/2019, B9-0254/2019, B9-0255/2019)
  7.4.Voldelig nedkæmpelse af de seneste protester i Iran (RC-B9-0271/2019, B9-0271/2019, B9-0272/2019, B9-0273/2019, B9-0274/2019, B9-0275/2019, B9-0276/2019)
 8.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 9.Genoptagelse af mødet
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 11.Modtagne dokumenter: se protokollen
 12.Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger: se protokollen
 13.Ændringer i udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 56): se protokollen
 14.Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 57): se protokollen
 15.Meddelelse fra USA's handelsrepræsentant om indledning af en undersøgelse under sektion 301 vedrørende skat på digitale tjenester (forhandling)
 16.Andragender (jf. protokollen)
 17.Godkendelse af protokollen fra dette møde og fremsendelse af vedtagne tekster: se protokollen
 18.Tidspunkt for næste møde: se protokollen
 19.Hævelse af mødet
 20.Afbrydelse af sessionen
Forhandlinger
Foreløbig udgave (444 kb)
13/01/2020 18:18
 
Forhandlinger
Foreløbig udgave (2003 kb)
13/01/2020 18:18
Seneste opdatering: 13. januar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik