Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Istungi stenogramm
Neljapäev, 19. detsember 2019 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  2.1.Inimõiguste, sh usuvabaduse rikkumine Burkina Fasos
  2.2.Afganistan, eelkõige poiste väidetav seksuaalne kuritarvitamine Logari provintsis
  2.3.Venemaa nn välisagentide seadus
 3.Istungi jätkamine
 4.Presidentuuri teatis
 5.Tervitus
 6.Hääletused
  6.1.Inimõiguste, sh usuvabaduse rikkumine Burkina Fasos (RC-B9-0261/2019, B9-0261/2019, B9-0264/2019, B9-0265/2019, B9-0266/2019, B9-0268/2019, B9-0269/2019, B9-0270/2019) (hääletus)
  6.2.Afganistan, eelkõige poiste väidetav seksuaalne kuritarvitamine Logari provintsis (RC-B9-0242/2019, B9-0242/2019, B9-0243/2019, B9-0244/2019, B9-0245/2019, B9-0256/2019, B9-0257/2019) (hääletus)
  6.3.Venemaa nn välisagentide seadus (RC-B9-0258/2019, B9-0258/2019, B9-0259/2019, B9-0260/2019, B9-0262/2019, B9-0263/2019, B9-0267/2019) (hääletus)
  6.4.Rumeenia 1989. aasta detsembri revolutsiooni 30. aastapäeva tähistamine (B9-0241/2019) (hääletus)
  6.5.Uiguuride olukord Hiinas (China Cables) (RC-B9-0246/2019, B9-0246/2019, B9-0247/2019, B9-0248/2019, B9-0249/2019, B9-0250/2019) (hääletus)
  6.6.Inimõiguste ja demokraatia alane olukord Nicaraguas (RC-B9-0251/2019, B9-0251/2019, B9-0252/2019, B9-0253/2019, B9-0254/2019, B9-0255/2019) (hääletus)
  6.7.Hiljuti Iraanis toimunud meeleavalduste vägivaldne mahasurumine (RC-B9-0271/2019, B9-0271/2019, B9-0272/2019, B9-0273/2019, B9-0274/2019, B9-0275/2019, B9-0276/2019) (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
  7.1.Rumeenia 1989. aasta detsembri revolutsiooni 30. aastapäeva tähistamine (B9-0241/2019)
  7.2.Uiguuride olukord Hiinas (China Cables) (RC-B9-0246/2019, B9-0246/2019, B9-0247/2019, B9-0248/2019, B9-0249/2019, B9-0250/2019)
  7.3.Inimõiguste ja demokraatia alane olukord Nicaraguas (RC-B9-0251/2019, B9-0251/2019, B9-0252/2019, B9-0253/2019, B9-0254/2019, B9-0255/2019)
  7.4.Hiljuti Iraanis toimunud meeleavalduste vägivaldne mahasurumine (RC-B9-0271/2019, B9-0271/2019, B9-0272/2019, B9-0273/2019, B9-0274/2019, B9-0275/2019, B9-0276/2019)
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 9.Istungi jätkamine
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 11.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 12.Otsused algatusraportite koostamiseks (vt protokoll)
 13.Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine (kodukorra artikkel 56) (vt protokoll)
 14.Kaasatud komisjonid (kodukorra artikkel 57) (vt protokoll)
 15.USA kaubandusesindaja teade uurimise alustamise kohta kaubandusseaduse 301. jao alusel seoses digiteenuste maksuga (arutelu)
 16.Petitsioonid (vt protokoll)
 17.Käesoleva istungi protokolli kinnitamine ja vastuvõetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 18.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 19.Istungi lõpp
 20.Istungjärgu vaheaeg
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (444 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (444 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (2000 kb)
Viimane päevakajastamine: 17. veebruar 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika