Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Torsdagen den 19 december 2019 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  2.1.Kränkningar av de mänskliga rättigheterna, bland annat religionsfriheten, i Burkina Faso
  2.2.Afghanistan, särskilt påståendena om sexuella övergrepp mot pojkar i provinsen Logar
  2.3.Den ryska lagen om ”utländska agenter”
 3.Återupptagande av sammanträdet
 4.Meddelande från talmannen
 5.Välkomsthälsning
 6.Omröstning
  6.1.Kränkningar av de mänskliga rättigheterna, bland annat religionsfriheten, i Burkina Faso (RC-B9-0261/2019, B9-0261/2019, B9-0264/2019, B9-0265/2019, B9-0266/2019, B9-0268/2019, B9-0269/2019, B9-0270/2019) (omröstning)
  6.2.Afghanistan, särskilt påståendena om sexuella övergrepp mot pojkar i provinsen Logar (RC-B9-0242/2019, B9-0242/2019, B9-0243/2019, B9-0244/2019, B9-0245/2019, B9-0256/2019, B9-0257/2019) (omröstning)
  6.3.Den ryska lagen om ”utländska agenter” (RC-B9-0258/2019, B9-0258/2019, B9-0259/2019, B9-0260/2019, B9-0262/2019, B9-0263/2019, B9-0267/2019) (omröstning)
  6.4.Högtidlighållande av 30-årsdagen av den rumänska revolutionen i december 1989 (B9-0241/2019) (omröstning)
  6.5.Situationen för uigurerna i Kina ("China Cables") (RC-B9-0246/2019, B9-0246/2019, B9-0247/2019, B9-0248/2019, B9-0249/2019, B9-0250/2019) (omröstning)
  6.6.Situationen för de mänskliga rättigheterna och demokratin i Nicaragua (RC-B9-0251/2019, B9-0251/2019, B9-0252/2019, B9-0253/2019, B9-0254/2019, B9-0255/2019) (omröstning)
  6.7.Våldsamma ingripanden mot den senaste tidens protester i Iran (RC-B9-0271/2019, B9-0271/2019, B9-0272/2019, B9-0273/2019, B9-0274/2019, B9-0275/2019, B9-0276/2019) (omröstning)
 7.Röstförklaringar
  7.1.Högtidlighållande av 30-årsdagen av den rumänska revolutionen i december 1989 (B9-0241/2019)
  7.2.Situationen för uigurerna i Kina ("China Cables") (RC-B9-0246/2019, B9-0246/2019, B9-0247/2019, B9-0248/2019, B9-0249/2019, B9-0250/2019)
  7.3.Situationen för de mänskliga rättigheterna och demokratin i Nicaragua (RC-B9-0251/2019, B9-0251/2019, B9-0252/2019, B9-0253/2019, B9-0254/2019, B9-0255/2019)
  7.4.Våldsamma ingripanden mot den senaste tidens protester i Iran (RC-B9-0271/2019, B9-0271/2019, B9-0272/2019, B9-0273/2019, B9-0274/2019, B9-0275/2019, B9-0276/2019)
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 11.Inkomna dokument: se protokollet
 12.Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden: se protokollet
 13.Ändrade hänvisningar till utskott : se protokollet
 14.Associerade utskott (artikel 57 i arbetsordningen): se protokollet
 15.Meddelande från Förenta staternas representant i handelsfrågor om en utredning enligt avsnitt 301 om skatt på digitala tjänster (debatt)
 16.Framställningar: se protokollet
 17.Justering av protokollet från detta sammanträde och översändande av antagna texter: se protokollet
 18.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 19.Avslutande av sammanträdet
 20.Avbrytande av sessionen
Debatter
Reviderad upplaga (444 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (2000 kb)
Senaste uppdatering: 17 februari 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy