Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Poniedziałek, 13 stycznia 2020 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenie Przewodniczącego
 4.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 5.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 6.Skład Parlamentu: patrz protokół
 7.Skład grup politycznych: patrz protokół
 8.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Radzie (art. 72 Regulaminu): patrz protokół
 9.Podpisanie aktów przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 79 Regulaminu): patrz protokół
 10.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): patrz protokół
 11.Składanie dokumentów: patrz protokół
 12.Porządek obrad
 13.Katastrofalne pożary buszu w Australii i inne ekstremalne zjawiska pogodowe jako konsekwencja zmiany klimatu (debata)
 14.Transgraniczna przestępczość zorganizowana i jej wpływ na swobodny przepływ (debata)
 15.Uniwersalna ładowarka do przenośnych urządzeń radiowych (debata)
 16.Zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć (debata)
 17.„Przede wszystkim dom” jako pilne działanie służące poprawie sytuacji osób bezdomnych w Europie (debata)
 18.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 19.Zatwierdzenie protokołu bieżącego posiedzenia: patrz protokół
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokól
 21.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (509 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (509 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (2726 kb)
Ostatnia aktualizacja: 7 maja 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności