Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Stenograma dezbaterilor
Luni, 13 ianuarie 2020 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Reluarea sesiunii
 2.Deschiderea ședinței
 3.Declarația Președintelui
 4.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 5.Componența comisiilor și delegațiilor: consultaţi procesul-verbal
 6.Componența Parlamentului: consultaţi procesul-verbal
 7.Componența grupurilor politice: consultaţi procesul-verbal
 8.Negocieri înaintea primei lecturi a Consiliului (articolul 72 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 9.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 79 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 10.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere): consultaţi procesul-verbal
 11.Depunere de documente: consultați procesul-verbal
 12.Ordinea lucrărilor
 13.Incendiile devastatoare din Australia și alte evenimente meteorologice extreme ca o consecință a schimbărilor climatice (dezbatere)
 14.Criminalitatea organizată transfrontalieră și impactul său asupra liberei circulații (dezbatere)
 15.Un încărcător comun pentru echipamentele radio mobile (dezbatere)
 16.Diferența de remunerare între femei și bărbați (dezbatere)
 17.„Housing First” ca acțiune urgentă pentru a aborda situația persoanelor fără adăpost din Europa (dezbatere)
 18.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 19.Aprobarea procesului-verbal al prezentei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 20.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: a se vedea procesul-verbal
 21.Ridicarea ședinței
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (509 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (509 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (2726 kb)
Ultima actualizare: 7 mai 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate