Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Вторник, 14 януари 2020 г. - СтрасбургНеокончателна версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Представяне на програмата за дейността на хърватското председателство (разискване)
 3.Прилагане и мониторинг на разпоредбите относно правата на гражданите в Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство (разискване)
 4.Възобновяване на заседанието
 5.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 6.План за устойчиви инвестиции, фонд за справедлив преход и пътна карта за социална Европа (разискване)
 7.Положението в Иран и Ирак след неотдавнашната ескалация (разискване)
 8.Състав на политическите групи: вж. протокола
 9.Годишен доклад за 2018 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област (разискване)
 10.Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност - Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност (разискване)
 11.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 12.Възобновяване на заседанието
 13.Положението в Либия (разискване)
 14.Положението във Венесуела след незаконния избор на новия председател и на новото Бюро на Националното събрание ("парламентарен държавен преврат") (разискване)
 15.Одобрение на протокола от настоящото заседание: вж. протокола
 16.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 17.Закриване на заседанието
Разисквания
Неокончателна версия (940 kb)
27/01/2020 16:52
 
Разисквания
Неокончателна версия (4528 kb)
27/01/2020 16:52
Последно осъвременяване: 27 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност