Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 14 januari 2020 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Presentation av det kroatiska ordförandeskapets verksamhetsprogram (debatt)
 3.Genomförande och övervakning av bestämmelserna om medborgerliga rättigheter i utträdesavtalet (debatt)
 4.Återupptagande av sammanträdet
 5.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 6.Plan för hållbara investeringar, fonden för rättvis omställning och färdplanen för ett socialt Europa (debatt)
 7.Situationen i Iran och Irak efter den senaste tidens upptrappning (debatt)
 8.De politiska gruppernas sammansättning: se protokollet
 9.Årsrapport 2018 om mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området (debatt)
 10.Årsrapport om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken - Årsrapport om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (debatt)
 11.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 12.Återupptagande av sammanträdet
 13.Situationen i Libyen (debatt)
 14.Situationen i Venezuela efter det olagliga valet av nationalförsamlingens nya talman och presidium (parlamentarisk kupp) (debatt)
 15.Justering av protokollet från detta sammanträde: se protokollet
 16.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 17.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (940 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (940 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (4523 kb)
Senaste uppdatering: 28 maj 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy