Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2956(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B9-0040/2020

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/01/2020 - 10.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0005

Doslovný záznam ze zasedání
XML 50k
Středa, 15. ledna 2020 - Štrasburk Revidované vydání

11.1. Zelená dohoda pro Evropu (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020)
Videozáznamy vystoupení
  

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások

 
  
MPphoto
 

  Billy Kelleher (Renew). – A Uachtaráin, leis an gComhaontú Glas don Eoraip, beidh gach Ballstát ábalta aistriú chuig sochaí íseal-charbóin. Ach níl ann ach túsphointe. Vótáil mé i bhfabhar an Chomhaontaithe. Leis an bplean docht seo, beimid ábalta stádas ísealcharbóin a bhaint amach. Chun é sin a dhéanamh, caithfimid trí rud a dhéanamh:

Uimhir a haon: Tacú le pobail aistriú cóir a dhéanamh chuig sochaí ísealcharbóin.

Uimhir a dó: Cinntiú go bhfuil na rialtais sásta na cinntí deacra a dhéanamh anois.

Uimhir a trí: Cinntiú go n-oibríonn gnó príobháideach leis na rialtais.

Níl a lán ama fágtha chun an pláinéad a shábháil. Ba cheart eagla an domhain a bheith ar gach duine sa seomra seo mar gheall ar na tinte uafásacha san Astráil. I mo thír féin, tá stoirmeacha móra ann faoi láthair.

Mar fhocal scoir, caithfimid misneach a thabhairt do dhaoine - misneach gur féidir linn teacht slán as seo. Gan dóchas, géilleann daoine. Molaim go gach duine anseo, óráid a thug Jacinda Ardern, Príomh-Aire na Nua-Shéalainne, roimh an Nollaig. Thug an óráid seo misneach dom gur féidir linn ár bplainéad, agus ár dtodhchaí, a shábháil.

 
  
MPphoto
 

  Antony Hook (Renew). – Madam President, today we have voted on perhaps the most important action the European Union will ever take. The European Green Deal marks a necessary effort to stop climate change and protect biodiversity for good. The framework for action must be agreed at a European and international level. Pollution never has, and never will, stop at national borders. It takes every individual, every local community, to act.

In my home town of Faversham, air pollution is three times in breach of legal limits, and the government in which our own MP is a minister permits it to continue. Local councillors and the community are pushing our own environmental projects: we have become a plastic—free town. If you give communities power, they will fix their problems. Europe’s new Green Deal promises prevention of environmental damage that harms us now and endangers our children’s future. We cannot go on destroying nature. We can use new technology to make a greener, cleaner future.

 
  
MPphoto
 

  Jackie Jones (S&D). – Madam President, the climate and environmental emergency is one of the most important challenges facing humanity, and all states and players worldwide must do their utmost to fight it. Europe urgently needs a new sustainable economic model that has to fit for the 2020s, meaning that it must combine social and environmental progress, reduce inequalities and improve the well-being of all, leaving no person and no place behind.

The European Green Deal spans across the EU from Romania to Ireland. But guess what? The UK’s geographical area is right there: a big land mass that requires consideration if we are to really tackle the climate crisis. Wales was the first country in the world to declare a climate emergency, and we want to work with our neighbours. We have to, and we want to. The European Green deal must put all of Europe on the path to long-term sustainable growth, prosperity and well-being. The EU as a global leader in climate action, and the European Green Deal must ensure that environmental, economic and social policies are developed to secure just transition and to pave the way for positive and sustainable social, industrial and economic change. Wales will do its part, whether it’s inside the EU or outside.

 
  
MPphoto
 

  Manuel Bompard (GUE/NGL). – Madame la Présidente, mes chers collègues, notre Parlement a proclamé il y a peu l’état d’urgence écologique et environnementale. Il est donc maintenant nécessaire d’agir à la hauteur de l’urgence que nous avons décrétée ensemble.

Or, s’il affiche des intentions intéressantes, le texte que vous nous avez proposé au vote ne prend pas les mesures à la hauteur de l’urgence de la situation. Prenons quelques exemples: l’objectif de réduction de 55 % des émissions de gaz à effet de serre était déjà celui de la mandature précédente. Il est insuffisant, il faut aller au moins à 65 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 si on veut contenir le réchauffement climatique.

Le texte refuse d’engager la réforme profonde et nécessaire de la politique agricole commune, alors que le texte présenté aujourd’hui par la Commission ne permet pas d’engager la transition écologique de l’agriculture. Le texte refuse de dénoncer la politique commerciale de l’Union et les accords de libre-échange. Bref, sur tous ces points, ce texte est insuffisant: je ne peux donc malheureusement pas le soutenir.

 
  
MPphoto
 

  Jessica Stegrud (ECR). – Fru Talman! ”We do not have all the answers yet. Today is a start of a journey, but this is Europe’s man on the moon moment.” Stora ord från kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Men att lova en månlandning, i detta fall en koldioxidneutral kontinent, utan att berätta hur det ska gå till, vilka konsekvenserna blir eller ens vilka effekter som uppstår, det är inte seriöst – det är populism.

Att investera i en sak innebär nämligen att man avstår från att investera i en annan. Att lägga tusentals miljarder på odefinierade klimatåtgärder, det är att avstå från investeringar i till exempel säkerhet, sjukvård eller i andra tekniska utvecklingsområden – grunden för framtida tillväxt och välstånd. Att ni dessutom vill lägga ner koldioxidfri kärnkraft visar att ni i er strävan mot månen inte ens kan plocka av er era ideologiska skygglappar.

Nej, vad EU behöver är politiker som tar ansvar, sätter realistiska mål och är tydliga med konsekvenserna. Därför röstar jag i dag nej till parlamentets förslag.

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). – Paní předsedající, pozice Evropského parlamentu k Zelené dohodě je velmi důležitá. Já jsem očekávala, že bude ambiciózní a zároveň racionální. Bohužel je více ambiciózní než racionální, proto jsem se nakonec ve výsledném hlasování musela zdržet. Já jsem se soustředila na dvě témata, a to je zemědělství. Je důležité, že pro udržitelné zemědělství je uznáno, že může být dosaženo pouze tím, že zainteresujeme zemědělce pro plnění cílů Zelené dohody. Oceňuji, že ta rétorika neobviňuje zemědělce za stav našeho životního prostředí, ale naopak poskytuje nové příležitosti, jak zemědělci mohou bojovat proti klimatickým změnám. V této oblasti tedy návrh je přijatelný. Nepřijatelné pro mě nakonec bylo hlasování o pozměňovacím návrhu, který se týká jaderné energie. Naštěstí i tato zpráva uznává subsidiaritu a možnost tedy energetického mixu pro členské země. Ale nebyl přijat pozměňovací návrh, který uznává jadernou energie jako důležitou pro boj proti změnám klimatu, a proto jsem se nakonec zdržela.

 
  
MPphoto
 

  Irena Joveva (Renew). – Gospa predsednica, glasovala sem za resolucijo o evropskem zelenem dogovoru, ker natančno povzema stališče Evropskega parlamenta. Gre za uravnotežen predlog, da bi dosegli podnebno nevtralnost, zaščitili okolje in dosegli zdravo, kakovostno življenje znotraj zmožnosti planeta.

Predlog je torej uravnotežen med želenimi cilji soočanja s podnebnimi spremembami, pravičnim prehodom na zeleno energijo in ekonomskimi priložnostmi. Ključno je zagotoviti sodelovanje med vsemi deležniki, torej državljani, regijami, lokalnimi skupnostmi, strokovno javnostjo, civilno družbo in gospodarstvom.

Resolucija povezuje doseganje podnebno nevtralne družbe s prenovitvijo industrijske in SME strategije. Poudarja vodilno vlogo Evropske unije in poziva k aktivni spodbudi preostalega sveta. Na zeleni dogovor moramo gledati kot na nujni ukrep in hkrati tudi ekonomsko priložnost ter s tem navdihniti tudi druge države onesnaževalke, da bomo preprečili ali vsaj ublažili prihodnje uničujoče posledice podnebnih sprememb.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). – Paní předsedající, já jsem podpořil tento návrh usnesení. Cíl je jasný, směr je nepochybně správný. Pro naši Unii to představuje velmi významnou výzvu, stejně jako pro mnohé země, stejně tak pro Českou republiku. Máme stále mnohé regiony, které nejsou připraveny na tuto změnu, na cíle, které jsme představili. Já jsem přesvědčen o tom, že to představuje rovněž výzvu, jak modernizovat evropskou ekonomiku a ekonomiku národních států. To, co ovšem mě na tom trápí, je, že některá hlasování, která prošla, podle mého názoru jsou škodlivá ve výsledku. Že nebyla podpořena jaderná energetika, to mě mrzí. Musím říci, že mě také překvapilo, že Parlament nechce vyčíslit dopady jednotlivých plánovaných opatření. Toto všechno jsou zklamání, která za normálních okolností bych projevil minimálně zdržením se či hlasováním proti. Já jsem ovšem tento negativní názor nechtěl vyslat, a tudíž jsem podpořil tento návrh. Musíme pamatovat na škody, které jsme způsobili na planetě a začít je odstraňovat, proto jsem tento návrh podpořil.

 
  
MPphoto
 

  Veronika Vrecionová (ECR). – Paní předsedající, já jsem dnes nepodpořila rezoluci k Zelené dohodě pro Evropu, i když řadu návrhů, které Komise předložila, podporuji, například zvyšování biodiverzity, ochranu půdy, lesů atd. Ale v některých oblastech jdou návrhy do extrémních pozic, které nepovedou ke stanovenému cíli, ale naopak budou znamenat extrémní zátěž pro občany našich zemí. Zajímalo by mě, zda ti, kteří to dnes podpořili, se ptali svých voličů, zdali budou souhlasit s několikanásobným zdražením elektrické energie či tepla, které s sebou tyto návrhy bohužel přinesou. Zdali jste se ptali také svých voličů, zda souhlasí s tím, že řada stávajících pracovních míst zanikne. Myslím, že všechny tyto negativní důsledky před svými voliči zatajujete. A když se podívám na protesty a stávky v některých členských zemích kvůli nepatrnému zdražení benzínu, tak by mě zajímalo, jak chcete před veřejností hájit návrhy, které jste dnes podpořili.

 
  
MPphoto
 

  Alexandra Louise Rosenfield Phillips (Verts/ALE). – Madam President, the EU needs to tackle the climate crisis right now. The European Green Deal is a major policy tool to help us finally address inequalities across Europe through the transition to a zero-carbon continent. This is why I’m so proud of the important role that we Greens have played. The European Parliament is finally addressing the need to respect our planetary boundaries, to phase out fossil fuel subsidies, and to ensure that women are at the heart of any green deal. But the work on the green deal is far from over. As Greens, we will keep pushing the Commission to implement a genuine green deal that integrates social protections, raises environmental ambitions and, crucially, engages people on this journey through citizens’ assemblies.

 
  
MPphoto
 

  Mick Wallace (GUE/NGL). – Madam President, there are many positive points in the European Green Deal resolution. Paragraph 20, for example, seeks to ensure the cost of building renovations will not be borne by the most vulnerable. There are concrete measures on the circular economy and important references to microplastics and support for upskilling workers.

However, I couldn’t support the resolution as a whole. Too many red lines are crossed, it completely undermines the fight for real emergency level action on both the climate and inequalities, it completely ignores Mercosur, it praises gas as a transition fuel – which is madness, it refuses to call for a new common agricultural policy (CAP) proposal and this is the CAP from the Green Deal. The CAP is doing serious damage and by spending EUR 60 billion of taxpayers’ money on subsidies that mostly fund factory farms, while family farms are being destroyed and high nature value farms are struggling to survive. It also rolls back on Parliament’s current unconditional position on 55% emission reduction by 2030, qualifying this with an impact assessment.

 
  
MPphoto
 

  Clare Daly (GUE/NGL). – Madam President, while we in the European Union are better than a lot of the world’s economies in terms of dealing with climate issues, it doesn’t mean that we are good enough. I voted against the resolution because it falls pathetically short of what is actually necessary to deal with the scale of the crisis before us. For me, it represents the fact – and some of the votes on the amendments show – that we talk the talk but aren’t prepared to tackle the vested interests who are responsible for the greater scale of emissions. The rejection of the amendment which pinpointed the top 100 companies responsible for 71% of the global emissions; the fact that we celebrate a so—called Just Transition Fund, but spend multiples of that amount on a common agricultural policy (CAP) programme which subsidises bad environmental practice; the fact that we facilitate natural gas, the emissions from which are now outweighing the benefits of reduction in coal, and we spend billions on the military and arms industry, which is developing a very serious impact on our carbon footprint. The very fact that we’re here is a pathetic insult to the type of action that we need to deal with the scale of the emergency.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Glück (Renew). – Frau Präsidentin! Wir sind nicht mit allem einverstanden, was heute bei der Entschließung zum Grünen Deal verabschiedet und beschlossen wurde. Trotzdem wollten wir diese Entschließung nicht ablehnen, denn insbesondere wir als direkt gewählte Vertreter der Europäischen Union müssen uns insbesondere bei Fragen des Klima- und Umweltschutzes einbringen.

Insbesondere jedoch die kritische Haltung in der Entschließung zum europäischen Zertifikatehandel, wenn es darum geht, diesen auf den Fahrzeugbereich, auf den Verkehr und auf Gebäude auszuweiten, können wir nicht nachvollziehen. In allen Bereichen, die in dem CO2-Zertifikatehandel organisiert sind, werden wir die Zwischenziele erreichen, in allen Bereichen, die nicht im CO2-Zertifikatehandel organisiert sind, werden wir die Ziele nicht erreichen. Wir haben hier also ein sehr, sehr wertvolles Werkzeug, und unserer Meinung nach sollte der CO2-Zertifikatehandel eben auf die Bereiche sowohl der Gebäudewärme als auch des Verkehrs ausgeweitet werden.

 
  
MPphoto
 

  Milan Brglez (S&D). – Gospa predsedujoča, glasoval sem za evropski zeleni dogovor, ker je nujen, čeprav v njem manjka jasno razvidna socialna dimenzija in ostaja znotraj netrajnostnega in nespremenjenega načina ekonomskega razmišljanja.

Opozarjam, da bo brez ustrezne solidarne in socialne dimenzije evropskega zelenega dogovora tako EU, torej Evropska unija, in socialna demokracija izgubila podporo ljudi. Ker če bo ta koristil le nekaterim ter stroške razdelil med vse ljudi, je jasno, da bo prišlo do upora ljudi, ki jih je zelo težko prepričati. Vendar je še čas, da popravimo to s posebno resolucijo o socialni dimenziji evropskega zelenega dogovora.

 
  
MPphoto
 

  Joëlle Mélin (ID). – Madame la Présidente, nous tenons à rappeler ici à quel point nous sommes résolument engagés pour que nos nations soient à l’avant-garde du combat pour l’environnement. Cela est vital pour l’homme et la biodiversité.

En revanche, il ne nous est pas possible d’admettre que le tout-écologie présente un caractère aussi contraignant sur les politiques souveraines nationales et que le présent texte confie à l’Union européenne des pouvoirs exorbitants et de nature totalitaire.

Nous avons constaté à quel point un certain jusqu’au-boutisme bureaucratique et idéologique a sous-tendu la totalité du texte. Nous avons donc déposé une résolution alternative pour donner à ce projet du pacte vert européen une résonance beaucoup plus responsable, cohérente et réaliste, tout particulièrement au regard des centaines de milliards d’euros mobilisés.

Force est de constater que de nombreux groupes dans cette assemblée continuent de soutenir un consensus mou qui, à terme, selon nous, sera très préjudiciable pour les Européens sur le plan social et économique. C’est donc en toute conscience et responsabilité au regard de la haute idée que nous avons de l’écologie que nous nous sommes abstenus.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). – Madam President, 50 years ago lions, tigers and wolves were all endangered. Today lions remain under pressure, tigers have flat-lined and wolves have rebounded. Why? Because broadly speaking lions live in poor countries, tigers live in middle-income countries, and wolves live in rich countries.

The best thing that can happen to the environment is market capitalism. It was Karl Marx who taught that nature was a resource to be exploited, a doctrine that found brutal realisation in the smokestack industries of the Eastern bloc. Soviet Communism turned Lake Baikal into a sewer and the Aral Sea into a desert, and poured so much oil into the Volga that ferry passengers had to be told not to throw their cigarettes overboard.

Reforestation, increase in biodiversity, reintroduction of endangered species, these things are overwhelmingly happening in countries that have opened their markets to the world and have become wealthy enough to be able to afford them. The clue is in the name. If you want conservation, back the Conservatives.

(Laughter)

 
  
MPphoto
 

  Alexandr Vondra (ECR). – Paní předsedající, Zelená dohoda pro Evropu přináší skvělé věci, jak čistit ovzduší, jak šetřit zdroje, jak revitalizovat lesy, jak zadržovat vodu v krajině. Ale zároveň výsledný text je příliš radikální, klade nerealistické cíle a já jsem ho podpořit nemohl, protože ten redukční cíl na rok 2030 je absolutně nerealistický a zdroje, které Evropská komise zde včera slibovala ve výši 1 miliardy EUR ročně na celou EU z rozpočtu, je doslova směšná částka jako „plivnutí do Kanady“. A dva pozměňovací návrhy, které jsme předkládali na podporu jaderné energie, která by tomuto přechodu mohla pomoci, např. lidem, kteří jsou odkázáni na dálkové topení, tak tyto návrhy neprošly, a já jsem proto hlasoval proti této rezoluci.

 
  
MPphoto
 

  Ангел Джамбазки (ECR). – Г-жо Председател, колеги, убедено гласувах против т. нар. Европейска зелена сделка. Не само защото това е странният документ на някакъв нов култ, който върви уверено към сериозно психологично заболяване, а заради тежкото лицемерие, което идва, струи от този документ.

Как смеете да гласувате за зелена сделка, като само преди месец гласувахте за това хиляди празни камиони да се разкарват нагоре-надолу из Европа, да горят нафта, само и само да бъде откраднат бизнесът на българските превозвачи и на останалите източни превозвачи? Кое е честното: да гориш нафтата или да гласуваш фикции, свързани с новия култ?

Тази зелена сделка предполага унищожаване на въглищните централи в Източна Европа. Нови стотици хиляди хора ще останат без работа, но същевременно залата не подкрепя запазването на най-екологичното производство на електрическа енергия, именно — атомната. Тоест, тази зала забранява въглищата, атомната енергия, газа и остават само перките и пчеличките. Това е безумие! Същевременно цялата инфраструктура, цялото производство се изнася в Китай, Европейският съюз се деиндустриализира. Не мога да го разбера, тук трябва да говорят психолози.

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (S&D). – Madam President, I strongly support the European Green Deal. The scale of the challenge is such that we need wholesale revolution, not just in what governments do, but it is also very important what we get citizens to do. The burden and the cost must not fall on those with the least resources or least income.

We need to ensure that the populists do not exploit the fear that people have around the change, and the onus is on us to make sure that the people understand the importance not only of their work continuing, but also the sustainability of the planet. I’m pleased that, with my work in the Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON), I’ve been able to lead on some of these issues for the financial services sector and bring in my report on benchmarks, which address this, but I’m very pleased to have voted for this and supported this.

 
Poslední aktualizace: 8. dubna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí