Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Doslovný záznam ze zasedání
Středa, 15. ledna 2020 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis
 3.Prováděcí opatření (článek 112 jednacího řádu): viz zápis
 4.Akty v přenesené pravomoci (čl. 111 odst. 2 jednacího řádu): viz zápis
 5.Předložení dokumentů: viz zápis
 6.Postoj Evropského parlamentu ke konferenci o budoucnosti Evropy (rozprava)
 7.Pokračování denního zasedání
 8.Slavnostní zasedání - Projev krále Jordánského hášimovského království Jeho Veličenstva Abdalláha II.
 9.Pokračování denního zasedání
 10.Hlasování
  10.1.Početní složení výborů (B9-0039/2020) (hlasování)
  10.2.Protokol k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Islandskou republikou a Norským královstvím o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo na Islandu nebo v Norsku, který se týká přístupu do systému Eurodac pro účely vymáhání práva (A9-0053/2019 - Jadwiga Wiśniewska) (hlasování)
  10.3.Dohoda mezi EU a Čínou o některých aspektech leteckých služeb (A9-0041/2019 - Tomasz Piotr Poręba) (hlasování)
  10.4.Společný systém daně z přidané hodnoty, pokud jde o zvláštní režim pro malé podniky (A9-0055/2019 - Inese Vaidere) (hlasování)
  10.5.Zelená dohoda pro Evropu (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020) (hlasování)
  10.6.Provádění a monitorování ustanovení týkajících se občanských práv v dohodě o vystoupení (B9-0031/2020) (hlasování)
  10.7.Výroční zpráva za rok 2018 o lidských právech a demokracii ve světě a o politice Evropské unie v této oblasti (A9-0051/2019 - Isabel Wiseler-Lima) (hlasování)
  10.8.Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky (A9-0054/2019 - David McAllister) (hlasování)
  10.9.Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky (A9-0052/2019 - Arnaud Danjean) (hlasování)
  10.10.Postoj Evropského parlamentu ke konferenci o budoucnosti Evropy (B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020) (hlasování)
 11.Vysvětlení hlasování
  11.1.Zelená dohoda pro Evropu (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020)
  11.2.Provádění a monitorování ustanovení týkajících se občanských práv v dohodě o vystoupení (B9-0031/2020)
  11.3.Výroční zpráva za rok 2018 o lidských právech a demokracii ve světě a o politice Evropské unie v této oblasti (A9-0051/2019 - Isabel Wiseler-Lima)
  11.4.Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky (A9-0054/2019 - David McAllister)
 12.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 13.Pokračování denního zasedání
 14.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 15.Překrucování evropské historie a přípomínka 2. světové války (rozprava na aktuální téma)
 16.Probíhající slyšení podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU týkající se Maďarska (rozprava)
 17.Probíhající slyšení podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU týkající se Polska (rozprava)
 18.Obnovení trestního stíhání předsedy vlády České republiky v souvislosti se zneužitím finančních prostředků EU a potenciálními střety zájmů (rozprava)
 19.COP15 k Úmluvě o biologické rozmanitosti (Kunming 2020) (rozprava)
 20.Činnost evropského veřejného ochránce práv za rok 2018 (rozprava)
 21.Reforma obecných zásad postupu projednávání ve výborech (komitologie) (rozprava)
 22.Schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání: viz zápis
 23.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 24.Ukončení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (1014 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (1014 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (4657 kb)
Poslední aktualizace: 8. dubna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí